Révisions :
« info_multi_langues_soulignees : spip - hr »

Révisions

# Date Auteur
Juillet 2014 kent1
Septembre 2009 -1

Texte de la chaine de langue
Podvučeni jezici sadrže potpun prijevod svih djelova sučelja. Odaberete li jedan od tih jezika, mnogi dijelovi javnog dijela weba web sajta će biti pisani tim jezikom (datumi, obrasci). Pri odabiru jezika koji nisu podvučeni će ti dijelovi biti pisani na glavnom jeziku weba web sajta .
Traducteur(s)
3178
Statut
MODIF