Révisions :
« syndic_choix_resume : sites - sk »

Révisions

# Date Auteur
Décembre 2011 jaro
Décembre 2011 jaro
Décembre 2011 -1

Texte de la chaine de langue
Niektoré stránky ponúkajú úplné texty svojich článkov Some sites offer the full text of their articles . Ak je k dispozícii úplný When the full textis available , chcete syndikovať do you wish to syndicate :
Traducteur(s)
jaro
Statut
OK