Révisions :
« texte_erreur_mise_niveau_base : spip - hr »

Révisions

# Date Auteur
Juillet 2014 kent1
Septembre 2009 -1

Différences entre version No2 et version No1

Texte de la chaine de langue

Greška u bazi podataka prilikom unapređenja verzije.
Slika @fichier@ nije mogla biti preuzeta (članak @id_article@).

Brižljivo zabilježite ove oznake, i zatim ponovo pokušajte unaprediti verziju.
Nakon toga provjerite da li se slike pojavljuju u člancima.

Traducteur(s)
3178
Statut
OK