Révisions :
« texte_liens_sites_syndiques : sites - sk »

Révisions

# Date Auteur
Janvier 2012 jaro
Janvier 2012 -1

Texte de la chaine de langue

Odkazy prichádzajúce zo syndikovaných stránok by mohli
byť zablokované dopredu ; nasledujúce
nastavenie uvádza predvolené nastavenie
syndikovaných stránok po ich vytvorení. Potom
sa aj tak
dá zablokovať každý odkaz samostatne alebo
vybrať stránky, z ktorých sa budú prichádzajúce odkazy blokovať automaticky.

Links emanating from syndicated sites could
be blocked beforehand ; the following
setting show the default setting of
syndicated sites after their creation. It
is, then, possible anyway to
block each link individually, or to
choose, for each site, to block the links coming
from any particular site.

Traducteur(s)
6593
Statut
MODIF