Révisions :
« texte_non_fonction_referencement : sites - sk »

Révisions

# Date Auteur
Janvier 2012 jaro
Décembre 2011 jaro
Décembre 2011 -1

Différences entre version No3 et version No2

Texte de la chaine de langue
Môžete sa rozhodnúť nepoužívať túto automatizovanú funkciu a zobrazovať zadávať prvky z danej stránky sami manuálne .
Traducteur(s)
jaro
Statut
OK