Révisions :
« texte_referencement_automatique : sites - sk »

Révisions

# Date Auteur
Juillet 2013 jaro
Juin 2013 jaro
Janvier 2012 jaro
Juillet 2011 -1

Texte de la chaine de langue
Automatické odkazovanie na stránky
Môžete Na stránku môžete rýchlo vložiť odkaz na stránku , tak , že uvediete odkázať uvedením jej adresu adresy alebo adresu adresy jej syndikačného súboru. SPIP? automaticky získa údaje o tejto stránke (názov, popis , a pod . opis ... ).
Traducteur(s)
6593
Statut
MODIF