Révisions :
« texte_referencement_automatique_verifier : sites - nl »

Révisions

# Date Auteur
Février 2016 Hanjo
Mars 2013 -1

Texte de la chaine de langue
Controleer Gelieve de gegevens inlichtingen te controleren die door per @url@ werden worden verstrekt, voor je ze opslaat alvorens te registreren .
Traducteur(s)
6215
Statut
OK