Révisions :
« texte_syndication : sites - sk »

Révisions

# Date Auteur
Janvier 2012 jaro
Août 2011 -1

Texte de la chaine de langue

Zoznam nových funkcií sa dá získať automaticky, keď to stránka povoľujeNa to musíte aktivovať syndikáciu . Na to musíte aktivovať syndikáciu.

<blockquote>Niektorí poskytovatelia webhostingu hostingu deaktivujú túto funkciu ; v tom prípade nemôžete využívať syndikáciu obsahu zo svojej stránky.</blockquote>
Traducteur(s)
6593
Statut
MODIF