Révisions :
« texte_type_urls_attention : urls - nl »

Révisions

# Date Auteur
Novembre 2013 Hanjo
Mars 2013 -1

Texte de la chaine de langue
Alleen wanneer Aandacht zal dit regelen slechts werken als het bestand @htaccess@ op juist aan de juiste manier in de root wortel van de site is opgeslagen , zal dit werken wordt geplaatst .
Traducteur(s)
6215
Statut
OK