Révisions :
« confirmer_ecraser_base : dump - fr »

Révisions

# Date Auteur
Juillet 2012 Jim Wanderscheid
Juillet 2012 Jim Wanderscheid
Juillet 2012 -1

Différences entre version No3 et version No2

Texte de la chaine de langue
Jo, ech wëll meng méng Datebank duerch dëse Backup ersetzen
Traducteur(s)
1252
Statut
NEW