Révisions :
« choix_explication : msiecompat - sk »

Révisions

# Date Auteur
Décembre 2011 jaro
Mai 2011 -1

Texte de la chaine de langue

Toto

Toto nastavenie umožňuje zlepšiť zlepšuje kompatibilitu verejne prístupnej verejnej stránky s prehliadačom Internet Explorer.

  • <a href=’http://jquery.khurshid.com/ifixpng.php’>iFixPng (predvolené nastavenia) obnoví polopriehľadnosť obrázkov PNG v MSIE 5 a 6.
  • <a href=’http://code.google.com/p/ie7-js/’>IE7.js upraví priehľadnosť obrázkov PNG a pridá selektory CSS2 pre MSIE 5 a 6 (<a href=’http://ie7-js.googlecode.com/svn/test/index.html’>tu je zoznam kompatibilných selektorov zavedených v IE7.js a IE8.js).
  • IE8.js vylepšuje IE7.js vďaka selektorom CSS pre MSIE 5 až 7.
  • IE7-mix opravuje 3 chyby v MSIE 6 (vrátane dvojitého okraja plávajúcich ojektov), ale môžu sa objaviť vedľajšie produkty (webmasteri by mali urobiť manuálne kontroly kompatibility).

Traducteur(s)
jaro
Statut
MODIF