Révisions :
« mediabox_description : paquet-mediabox - sk »

Révisions

# Date Auteur
Janvier 2012 jaro
Janvier 2012 jaro
Janvier 2012 -1

Texte de la chaine de langue

Podľa predvolených nastavení všetky odkazy k obrázkom (s typom v parametre, ktorý uvádza mime/typ obrázka) a odkazy v triede < code >. mediabox obohacuje multimediálny box.

a odkazy v triede .mediabox obohacuje multimediálny box.

Každý odkaz môžete osobitne nastaviť pomocou doplnkových tried :

  • boxIframe umožňuje otvárať odkaz v ráme iframe,
  • boxWidth-350px umožňuje definovať šírku poľa 350px,
  • boxHeight-90pc umožňuje zadať výšku poľa 90%.

Ovládací panel vám umožňuje všeobecné nastavenia podľa vašich želaní vybrať dizajn boxu z dostupných vzhľadov .

vybrať dizajn boxu z dostupných vzhľadov.

Tento zásuvný modul spolupracuje funguje so šablónami, ktoré obsahujú tag #INSERT_HEAD

Traducteur(s)
6593
Statut
NEW