Révisions :
« mediabox_description : paquet-mediabox - nl »

Révisions

# Date Auteur
Mars 2016 Hanjo
Août 2012 Suske
Août 2012 -1

Texte de la chaine de langue

Standaard worden alle links naar afbeeldingen beelden (met een type attribuut dat beschrijving van de beeld mime/type beschrijft ) en de links met een class

.mediabox </ code> verrijkt door de mediabox.


Het is mogelijk om elke link telkens met extra classes klassen te configureren:


- * <code>boxIframe

om de link in een iframe doos te tonen ;

 * boxWidth-350px om een boxbreedte van 350px te specificeren ;

 boxHeight-90pc om een hoogte van 90% voor de box te specificeren.

In een configuratiepaneel kun je kunt u de algemene instellingen voor uw gemak bewerken, alsmede en ook het uiterlijk van de doos aanpassen met vervangen uit de beschikbare skins.

Deze plugin werkt op de skeletten die het SPIP baken de #INSERT_HEAD SPIP tag gebruiken.

Traducteur(s)
533, 6215
Statut
NEW