Révisions :
« actualiser_toutes_explication : urls - nl »

Révisions

# Date Auteur
Juin 2015 Hanjo
Novembre 2013 Hanjo
Mars 2013 -1

Texte de la chaine de langue
Je kan de URLs opnieuw verwerken. Als een URL wijzigt, wordt een nieuwe entry gemaakt (de reeds aanwezige URLs en handmatige gedefinieerde URLs blijven behouden).
Traducteur(s)
6215
Statut
NEW