Révisions :
« dirs_repertoires_absents : spip - hr »

Révisions

# Date Auteur
Juillet 2014 kent1
Septembre 2009 -1

Différences entre version No2 et version No1

Texte de la chaine de langue

Slijedeći direktoriji nisu nađeni :

    @bad_dirs@.

Mogući uzrok može biti greška u pisanju malih / velikih slova.
Uvjerite se da su mala i velika slova ovih direktorija istovjetna sa gore prikazanim imenima. Ako to nije slučaj, promijenite nazive direktorija koristeći Vaš FTP program.

Kada to napravite uradite , onda možete

Traducteur(s)
3178
Statut
OK