Révisions :
« dirs_repertoires_suivants : spip - nb »

Révisions

# Date Auteur
Octobre 2013 kent1
Mars 2013 -1

Texte de la chaine de langue

Følgende mapper har ikke skriverettigheter :

    @bad_dirs@.

Følgende mapper har ikke skriverettigheter :

    @bad_dirs@.

</b >

Bruk en FTP-klient for å angi korrekte tilgangsrettigheter for hver enkelt av mappene . Prosedyren er beskrevet i detalj i brukerveiledningen

Når du har utført handlingen kan du

av mappene. Prosedyren er beskrevet i detalj i brukerveiledningen

Når du har utført handlingen kan du

Traducteur(s)
3178
Statut
MODIF