Révisions :
« dirs_repertoires_suivants : spip - hr »

Révisions

# Date Auteur
Juillet 2014 kent1
Septembre 2009 -1

Texte de la chaine de langue

U slijedeće direktorije nije moguće pisati :

    @bad_dirs@

Da biste to promijenili, upotrijebite Vaš FTP program i promijenite dozvole pristupa za svaki od navedenih direktorija. Ovo je detaljno objašnjeno u uputi za instalaciju.

Kada to napravite uradite , onda možete

Traducteur(s)
3178
Statut
OK