Module #28 : dump [dump] fr ro

La langue principale de ce module comporte 42 items.

Module traduit à 23.8%

Nouveau : 30 (71.4%) Modifié : 2 (4.8%)

24%
0%
5%
71%

Filtrer par statut :

Code de langue Traduction fr Traduction ro Date Statut  
texte_admin_tech_02 Attention : cette sauvegarde ne pourra être restaurée QUE dans un site installé sous la même version de SPIP. Il ne faut donc surtout pas « vider la base » en espérant réinstaller la sauvegarde après une mise à jour… Consultez <a href="@spipnet@">la documentation de SPIP</a>. Atenţie: această salvare nu va putea fi restaurată DECÂT pe un site instalat folosind aceeaşi versiune de SPIP. Mai ales, nu trebuie sa « goliţi baza de date » sperând că, după o aducere la zi... veţi putea reinstala ceea ce aţi salvat ... Consultaţi <a href="@spipnet@">documentaţia SPIP</a>. 2013-10-03 16:21:42 MODIF Modifier
texte_restaurer_sauvegarde Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde précédemment
effectuée de la base. À cet effet, le fichier contenant la sauvegarde doit avoir été
placé dans le répertoire @dossier@.
Soyez prudent avec cette fonctionnalité : <b>les modifications, pertes éventuelles, sont
irréversibles.</b>
Această opţiune vă permite să restauraţi o copie de siguranţă a bazei de date pe care aţi făcut-o anterior. Pentru aceasta vă rugăm să vă asiguraţi ca fişierul de copie de siguranţă
se află în directorul @dossier@.
Fiţi prudent cu această funcţionalitate : <b>modificările, pierderile eventuale, sunt
ireversibile.</b>
2013-10-03 16:21:42 MODIF Modifier
aucune_donnee vide vide 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
avis_probleme_ecriture_fichier Problème d’écriture du fichier @fichier@ Problème d'écriture du fichier @fichier@ 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
confirmer_ecraser_base Oui, je veux écraser ma base avec cette sauvegarde Oui, je veux écraser ma base avec cette sauvegarde 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
confirmer_ecraser_tables_selection Oui, je veux écraser les tables sélectionnées avec cette sauvegarde Oui, je veux écraser les tables sélectionnées avec cette sauvegarde 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
confirmer_supprimer_sauvegarde Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette sauvegarde ? Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette sauvegarde ? 2014-10-23 16:16:18 NEW Modifier
details_sauvegarde Détails de la sauvegarde : Détails de la sauvegarde : 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
erreur_aucune_donnee_restauree Aucune donnée restaurée Aucune donnée restaurée 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
erreur_connect_dump Un serveur nommé « @dump@ » existe déjà. Renommez-le. Un serveur nommé « @dump@ » existe déjà. Renommez-le. 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
erreur_creation_base_sqlite Impossible de créer une base SQLite pour la sauvegarde Impossible de créer une base SQLite pour la sauvegarde 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
erreur_nom_fichier Ce nom de fichier n’est pas autorisé Ce nom de fichier n'est pas autorisé 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
erreur_restaurer_verifiez Corrigez l’erreur pour pouvoir restaurer. Corrigez l'erreur pour pouvoir restaurer. 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
erreur_sauvegarde_deja_en_cours Vous avez déjà une sauvegarde en cours Vous avez déjà une sauvegarde en cours 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
erreur_sqlite_indisponible Impossible de faire une sauvegarde SQLite sur votre hébergement Impossible de faire une sauvegarde SQLite sur votre hébergement 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
erreur_table_absente Table @table@ absente Table @table@ absente 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
erreur_table_donnees_manquantes Table @table@, données manquantes Table @table@, données manquantes 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
erreur_taille_sauvegarde La sauvegarde semble avoir échoué. Le fichier @fichier@ est vide ou absent. La sauvegarde semble avoir échoué. Le fichier @fichier@ est vide ou absent. 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
info_aucune_sauvegarde_trouvee Aucune sauvegarde trouvée Aucune sauvegarde trouvée 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
info_restauration_finie C’est fini !. La sauvegarde @archive@ a été restaurée dans votre site. Vous pouvez C'est fini !. La sauvegarde @archive@ a été restaurée dans votre site. Vous pouvez 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
info_selection_sauvegarde Vous avez choisi de restaurer la sauvegarde @fichier@. Cette opération est irréversible. Vous avez choisi de restaurer la sauvegarde @fichier@. Cette opération est irréversible. 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
label_nom_fichier_restaurer Ou indiquez le nom du fichier à restaurer Ou indiquez le nom du fichier à restaurer 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
label_nom_fichier_sauvegarde Nom du fichier pour la sauvegarde Nom du fichier pour la sauvegarde 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
label_selectionnez_fichier Sélectionnez un fichier dans la liste Sélectionnez un fichier dans la liste 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
nb_donnees @nb@ enregistrements @nb@ enregistrements 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
restauration_en_cours Restauration en cours Restauration en cours 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
sauvegardes_existantes Sauvegardes existantes Sauvegardes existantes 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
sauvegarde_en_cours Sauvegarde en cours Sauvegarde en cours 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
selectionnez_table_a_restaurer Sélectionnez les tables à restaurer Sélectionnez les tables à restaurer 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
tout_restaurer Restaurer toutes les tables Restaurer toutes les tables 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
tout_sauvegarder Sauvegarder toutes les tables Sauvegarder toutes les tables 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
une_donnee 1 enregistrement 1 enregistrement 2012-01-03 20:12:44 NEW Modifier
bouton_restaurer_base Restaurer la base Restauraţi baza de date 2013-10-03 16:21:42 OK Modifier
info_restauration_sauvegarde Restauration de la sauvegarde @archive@ Restaurarea salvării @archive@ 2013-10-03 16:21:42 OK Modifier
info_sauvegarde Sauvegarde Salvare 2013-10-03 16:21:42 OK Modifier
info_sauvegarde_reussi_02 La base a été sauvegardée dans @archive@. Vous pouvez Baza de date a fost salvată în @archive@. Puteţi 2013-10-03 16:21:42 OK Modifier
info_sauvegarde_reussi_03 retourner à la gestion  să vă întoarceţi la gestionarea 2013-10-03 16:21:42 OK Modifier
info_sauvegarde_reussi_04 de votre site.  site-ului dumneavoastră. 2013-10-03 16:21:42 OK Modifier
texte_admin_tech_01 Cette option vous permet de sauvegarder le contenu de la base dans un fichier qui sera stocké dans le répertoire @dossier@. N’oubliez pas également de récupérer l’intégralité du répertoire @img@, qui contient les images et les documents utilisés dans les articles et les rubriques. Această opţiune vă permite să salvaţi conţinutul bazei de date intr-un fişier care va fi pus în directorul @dossier@. Nu uitaţi, de asemenea, să recuperaţi directorul @img@ în integralitatea lui - acesta conţine imaginile şi documentele folosite în articole şi rubrici. 2013-10-03 16:21:42 OK Modifier
texte_restaurer_base Restaurer le contenu d’une sauvegarde de la base Restauraţi conţinutul bazei de date plecând de la o salvare 2013-10-03 16:21:42 OK Modifier
texte_sauvegarde Sauvegarder le contenu de la base Salvaţi conţinutul bazei de date 2013-10-03 16:21:42 OK Modifier
texte_sauvegarde_base Sauvegarder la base Salvaţi baza de date 2013-10-03 16:21:42 OK Modifier