msiecompat:choix_explication fr ca

Se connecter

Vous ne pouvez modifier cet item de langue.

Code de langue Module Texte de la langue d’origine Traduction en "ca" Statut
choix_explication msiecompat [msie_compat] Cette configuration vous permet d’améliorer la compatibilité du site public avec le navigateur Internet Explorer. <p>Aquesta configuració us permet millorar la compatibilitat del lloc públic amb el navegador Internet Explorer.</p>
<ul>
<li><a href='http://jquery.khurshid.com/ifixpng.php'>iFixPng</a> (<b>per defecte</b>) restableix la semi transparència les imatges al format PNG a MSIE 5 i 6.</li>
<li><a href='http://code.google.com/p/ie7-js/'>IE7.js</a> corregeix les imatges PNG i afegeix selectors CSS2 per MSIE 5 i 6 (<a href='http://ie7-js.googlecode.com/svn/test/index.html'>podeu consultar la llista de selectors compatibles introduïts per IE7.js i IE8.js</a>).</li>
<li>IE8.js completa IE7.js enriquint els comportaments dels CSS de MSIE 5 al 7. </li>
<li>IE7-squish corregeix tres errors de MSIE 6 (sobretot el doble marge dels elements flotants), però poden aparèixer efectes indesitjables (el webmestre ha de verificar la compatibilitat).</li>
</ul>
MODIF

Les dernières modifications

De cette chaine

Cette chaîne n’a jamais été modifiée.

De la chaîne originale

Cette chaîne n’a jamais été modifiée.