Traduire SPIP
Espace des traducteurs de SPIP et de ses contributions

Vous n’êtes pas autorisé à traduire les modules de langue.

Module #74 : spip

Traduction du module "spip" de fr〈=fr vers bg

La langue principale de ce module comporte 642 items.

Module traduit à 74%

  • Nouveau : 137 (22%)
  • Modifié : 27 (4%)

Filtrer par statut :

Aucun Traduit Nouveau Modifié
Code de langue Traduction fr〈=fr Traduction bg Date Statut  
bouton_download str existe plus Télécharger 2011-04-01 18:43:25 Modifié Modifier
bouton_upload str existe plus Публикуване 2013-09-23 14:44:08 Modifié Modifier
dirs_repertoires_absents str existe plus <b>Следните директории не бяха намерени: <ul>@bad_dirs@.</ul> </b>
<p>Вероятната причина за това е лошото боравене с главните и нормални букви.
Моля, уверете се, че не е включен режимът за главни букви и че имената на директориите са идентични с тези, показани
по-горе; ако не са идентични, преименувайте тези директории като използвате FTP клиента, за да поправите грешката.
<p>След като направите това, можете
2013-09-23 14:44:19 Modifié Modifier
dirs_repertoires_suivants str existe plus <b>Следните директории нямат права за писане: <ul>@bad_dirs@.</ul> </b>

<p>За да промените правата им, използвайте FTP клиента си, за да зададете права за достъп

на всяка една от директориите. Процедурата е описана подробно в потребителския наръчник.
<p>След като приключите с тази операция можете да
2013-09-23 14:44:19 Modifié Modifier
form_prop_url_site str existe plus URL на сайта 2013-09-23 14:44:22 Modifié Modifier
icone_visiter_site str existe plus Посещаване на сайта 2013-09-23 14:44:27 Modifié Modifier
infos_vos_pense_bete str existe plus Лични бележки 2013-09-23 14:44:42 Modifié Modifier
info_contribution str existe plus принос от съобщения във форума 2013-09-23 14:44:32 Modifié Modifier
info_copyright_doc str existe plus За повече информация, посетете сайта <a href="@spipnet@">http://www.spip.net/bg</a>. 2013-09-23 14:44:32 Modifié Modifier
info_multi_langues_soulignees str existe plus <u>Подчертаните езици</u> осигуряват превод на всички текстове на интерфейса. Ако изберете тези езици, много от елементите на публичния сайт (дати, форми) ще бъдат автоматично преведени. Колкото до неподчертаните езици, елементите ще се появят на основния език за този сайт. 2013-09-23 14:44:39 Modifié Modifier
lien_liberer_tous str existe plus освобождаване на статиите 2013-09-23 14:44:42 Modifié Modifier
login_login2 str existe plus Вход (потребителско име за свързване със сайта): 2013-09-23 14:44:46 Modifié Modifier
texte_inc_auth_1 str existe plus Вие се идентифицирате с потребителско име
<b>@auth_login@</b>, но то (вече) не съществува в базата данни.
Опитайте да
2013-09-23 14:44:54 Modifié Modifier
trad_reference str existe plus (свързване на статия) 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_boucle_recursive_undef str existe plus неопределен рекурсивен цикъл 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_champ_hors_motif str existe plus Полето @champ@ извън цикъла е с елемент @motif@ 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_critere_inconnu str existe plus непознат критерий @critere@ 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_distant_interdit str existe plus забрана за външни данни 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_double str existe plus BOUCLE@id@: двойна дефиниция 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_fermant str existe plus BOUCLE@id@: липсва затварящ "таг" (<>) 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_syntaxe str existe plus Неправилен синтакс на цикъл (BOUCLE) 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_erreur_execution_page str existe plus грешка при задаване на страницата 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_erreur_filtre str existe plus Грешка: неопределен филтър: <b>„@filtre@“</b> 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_erreur_meme_parent str existe plus {meme_parent} се отнася само за циклите (FORUMS) и (RUBRIQUES) 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_inversion_ordre_inexistant str existe plus обръщане в несъществуващ ред 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_parametres_inclus_incorrects str existe plus Погрешни параметри за включване 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
zbug_serveur_indefini str existe plus неопределен сървър SQL 2013-09-23 14:44:57 Modifié Modifier
afficher_calendrier str existe plus Afficher le calendrier 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
afficher_trad str existe plus afficher les traductions 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
alerte_modif_info_concourante str existe plus ATTENTION : Cette information a été modifiée par ailleurs. La valeur actuelle est : 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
annuler str existe plus Annuler 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
avis_1_erreur_saisie str existe plus Il y a 1 erreur dans votre saisie, veuillez vérifier les informations. 2015-10-16 20:17:02 Nouveau Modifier
avis_erreur_visiteur str existe plus Problème d'accès à l'espace privé 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
avis_nb_erreurs_saisie str existe plus Il y a @nb@ erreurs dans votre saisie, veuillez vérifier les informations. 2014-10-28 05:31:03 Nouveau Modifier
barre_paragraphe str existe plus Créer un paragraphe 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
bouton_deplacer str existe plus Déplacer 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
choix_couleur_interface str existe plus couleur 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
choix_interface str existe plus choix de l'interface 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
colonne str existe plus Colonne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_heures_minutes_court str existe plus @h@h@m@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_jour str existe plus @nomjour@ @jour@ 2012-05-21 12:19:24 Nouveau Modifier
date_fmt_jour_heure_debut_fin str existe plus @jour@ de @heure_debut@ à @heure_fin@ 2014-08-02 16:16:12 Nouveau Modifier
date_fmt_jour_heure_debut_fin_abbr str existe plus @dtstart@@jour@ de @heure_debut@@dtabbr@ à @dtend@@heure_fin@@dtabbr@ 2014-08-02 16:16:12 Nouveau Modifier
date_fmt_nomjour str existe plus @nomjour@ @date@ 2012-05-21 12:19:24 Nouveau Modifier
date_fmt_periode str existe plus Du @date_debut@ au @date_fin@ 2012-05-21 12:19:24 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_abbr str existe plus Du @dtart@@date_debut@@dtabbr@ au @dtend@@date_fin@@dtabbr@ 2012-05-21 12:19:24 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_from str existe plus Du 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_to str existe plus au 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_saison_annee str existe plus @saison@ @annee@ 2013-11-18 20:15:55 Nouveau Modifier
date_jour_1_abbr str existe plus dim. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_1_initiale str existe plus d. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_2_abbr str existe plus lun. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_2_initiale str existe plus l. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_3_abbr str existe plus mar. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_3_initiale str existe plus m. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_4_abbr str existe plus mer. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_4_initiale str existe plus m. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_5_abbr str existe plus jeu. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_5_initiale str existe plus j. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_6_abbr str existe plus ven. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_6_initiale str existe plus v. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_7_abbr str existe plus sam. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_7_initiale str existe plus s. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_10_abbr str existe plus oct. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_11_abbr str existe plus nov. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_12_abbr str existe plus déc. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_1_abbr str existe plus janv. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_2_abbr str existe plus févr. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_3_abbr str existe plus mars 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_4_abbr str existe plus avr. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_5_abbr str existe plus mai 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_6_abbr str existe plus juin 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_7_abbr str existe plus juil. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_8_abbr str existe plus août 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_9_abbr str existe plus sept. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_secondes str existe plus secondes 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_heure str existe plus heure 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_minute str existe plus minute 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_seconde str existe plus seconde 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_semaine str existe plus semaine 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_un_mois str existe plus mois 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
double_occurrence str existe plus Double occurrence de @balise@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
en_cours str existe plus en cours 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur str existe plus Erreur 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_balise_non_fermee str existe plus dernière balise non refermée : 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_technique_ajaxform str existe plus Ooops. Une erreur innatendue a empêché de soumettre le formulaire. Vous pouvez essayer à nouveau. 2013-05-31 20:15:57 Nouveau Modifier
erreur_technique_enregistrement_champs str existe plus Une erreur technique a empêché l'enregistrement correct du champ @champs@. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_technique_enregistrement_impossible str existe plus Une erreur technique a empêché l'enregistrement. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_texte str existe plus erreur(s) 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
etape str existe plus Étape 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
format_date_incorrecte str existe plus La date ou son format est incorrect 2017-05-03 20:15:49 Nouveau Modifier
format_heure_incorrecte str existe plus L’heure ou son format est incorrect 2017-05-03 20:15:49 Nouveau Modifier
form_auteur_confirmation str existe plus Confirmez votre adresse email 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_auteur_email_modifie str existe plus Votre adresse email a été modifiée. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_auteur_envoi_mail_confirmation str existe plus Un courrier électronique de confirmation vient d'être envoyé à @email@. Vous devrez visiter l'adresse Web mentionnée dans ce courrier pour valider votre adresse mail. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_auteur_mail_confirmation str existe plus Bonjour,

Vous avez demandé à changer votre adresse email.
Pour confirmer votre nouvelle adresse, il suffit de vous connecter à
l'adresse ci-dessous (dans le cas contraire, votre demande
sera ignorée) :

@url@
2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_forum_confirmer_email str existe plus Pour confirmer votre adresse email, rendez vous à cette adresse : @url_confirm@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
icone_tous_visiteur str existe plus Tous les visiteurs 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_articles_nb str existe plus @nb@ articles 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_articles_un str existe plus 1 article 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_breves_nb str existe plus @nb@ brèves 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_breves_un str existe plus 1 brève 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_creerdansrubrique_non_autorise str existe plus Vous n'avez pas de droits suffisants pour créer un contenu dans cette rubrique 2012-03-07 21:49:52 Nouveau Modifier
info_documents_nb str existe plus @nb@ documents 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_documents_un str existe plus 1 document 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_messages_nb str existe plus @nb@ messages 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_messages_un str existe plus 1 message 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_obligatoire str existe plus Cette information est obligatoire 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_petition_close str existe plus Pétition close 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_rubriques_nb str existe plus @nb@ rubriques 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_rubriques_un str existe plus 1 rubrique 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_sites_nb str existe plus @nb@ sites 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_sites_un str existe plus 1 site 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
label_ajout_id_rapide str existe plus Ajout rapide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
label_poids_fichier str existe plus Taille 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
ligne str existe plus Ligne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
login str existe plus Connexion 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
login_sans_cookie str existe plus Идентификация без cookie 2015-06-09 08:15:47 Nouveau Modifier
login_securise str existe plus Login sécurisé 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
masquer_colonne str existe plus Masquer cette colonne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
masquer_trad str existe plus masquer les traductions 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_echec str existe plus Impossible de générer de nouveaux identifiants. 2017-05-06 12:15:50 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_echec_envoi str existe plus Les nouveaux identifiants de connexion n’ont pas pu être envoyés. 2017-05-06 12:15:50 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_ok str existe plus Les nouveaux identifiants de connexion ont été envoyés à @email@. 2017-05-06 12:15:50 Nouveau Modifier
numero str existe plus Numéro 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
occurence str existe plus Occurrence 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
pass_procedure_changer str existe plus Pour modifier votre mot de passe, merci d’indiquer l’adresse email associée à votre compte. 2015-11-07 16:15:48 Nouveau Modifier
retour str existe plus Retour 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
spip_conforme_dtd str existe plus SPIP considère ce document comme conforme à son DOCTYPE : 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
taille_go str existe plus @taille@ Go 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
texte_erreur_visiteur str existe plus Vous avez tenté d'accéder à l'espace privé avec un login qui ne le permet pas. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
titre_image_selecteur str existe plus Afficher la liste 2013-05-07 05:30:58 Nouveau Modifier
titre_signatures_attente str existe plus Signatures en attente de validation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
titre_signatures_confirmees str existe plus Signatures confirmées 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
todo str existe plus à venir 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
trad_definir_reference str existe plus Choisir "@titre@" comme référence des traductions 2014-09-20 12:17:00 Nouveau Modifier
upload_limit str existe plus Ce fichier est trop gros pour le serveur ; la taille maximum autorisée en <i>upload</i> est de @max@. 2018-03-13 00:16:03 Nouveau Modifier
zbug_balise_inexistante str existe plus Balise @balise@ mal déclarée pour @from@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_balise_sans_argument str existe plus Argument manquant dans la balise @balise@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_calcul str existe plus calcul 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_critere_sur_table_sans_cle_primaire str existe plus {@critere@} sur une table sans clef primaire atomique 2014-06-14 12:16:09 Nouveau Modifier
zbug_doublon_table_sans_cle_primaire str existe plus Doublons sur une table sans clef primaire atomique 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_doublon_table_sans_index str existe plus Doublons sur une table sans index 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_erreur_compilation str existe plus Erreur de compilation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_hors_compilation str existe plus Hors Compilation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_pagination_sans_critere str existe plus Balise #PAGINATION sans critère {pagination} ou employé dans une boucle recursive 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_profile str existe plus Temps de calcul : @time@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_statistiques str existe plus Statistiques des requêtes SQL classées par durée 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_connus_attributs str existe plus attributs connus 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_de str existe plus de 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_attribut str existe plus attribut inconnu 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_balise str existe plus balise inconnue 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_entite str existe plus entité inconnue 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_id str existe plus ID inconnu 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_mais_de str existe plus mais de 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_nonvide_balise str existe plus balise non vide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_non_conforme str existe plus n'est pas conforme au motif 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_non_fils str existe plus n'est pas un fils de 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_obligatoire_attribut str existe plus attribut obligatoire mais absent dans 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_succession_fils_incorrecte str existe plus succession des fils incorrecte 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_survoler str existe plus survoler pour voir les corrects 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_valeur_attribut str existe plus valeur de l'attribut 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_vide_balise str existe plus balise vide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_vu str existe plus vu auparavant 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
0_langue str existe plus български [bg] 2013-09-23 14:43:56 Traduit Modifier
0_liste str existe plus spip-bg@rezo.net 2013-09-23 14:43:56 Traduit Modifier
0_mainteneur str existe plus Christina Haralanova, chris@fsa-bg.org 2013-09-23 14:43:56 Traduit Modifier
0_URL str existe plus http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/spip-bg 2013-09-23 14:43:56 Traduit Modifier
access_interface_graphique str existe plus Обратно към пълния графичен интерфейс 2013-09-23 14:43:56 Traduit Modifier
access_mode_texte str existe plus Показване на опростения текстов интерфейс 2013-09-23 14:43:56 Traduit Modifier
admin_debug str existe plus debug 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
admin_modifier_article str existe plus Промяна на статията 2013-09-23 14:43:56 Traduit Modifier
admin_modifier_auteur str existe plus Промяна на автора 2013-09-23 14:43:56 Traduit Modifier
admin_modifier_breve str existe plus Промяна на новината 2013-09-23 14:43:57 Traduit Modifier
admin_modifier_mot str existe plus Промяна на ключовата дума 2013-09-23 14:43:57 Traduit Modifier
admin_modifier_rubrique str existe plus Промяна на рубриката 2013-09-23 14:43:57 Traduit Modifier
admin_recalculer str existe plus Презареждане на страницата 2013-09-23 14:43:57 Traduit Modifier
alerte_maj_impossible str existe plus <b>Внимание!</b> Базата данни SQL не бе обновена във версия @version@, вероятно поради проблем с правата за достъп. 2013-09-23 14:43:57 Traduit Modifier
analyse_xml str existe plus Анализиране на XML 2013-09-23 14:43:57 Traduit Modifier
antispam_champ_vide str existe plus Оставете полето празно: 2013-09-23 14:43:57 Traduit Modifier
articles_recents str existe plus Най-новите публикувани статии 2013-09-23 14:43:57 Traduit Modifier
avis_archive_incorrect str existe plus Файлът, който архивирате не е разрешен в СПИП 2013-09-23 14:43:57 Traduit Modifier
avis_archive_invalide str existe plus Невалиден файл за архивиране 2013-09-23 14:43:57 Traduit Modifier
avis_attention str existe plus ВНИМАНИЕ! 2013-09-23 14:43:57 Traduit Modifier
avis_champ_incorrect_type_objet str existe plus Името на полето @name@ е погрешно за обозначаване обект от типа @type@ 2013-09-23 14:43:58 Traduit Modifier
avis_colonne_inexistante str existe plus Колоната @col@ не съществува 2013-09-23 14:43:58 Traduit Modifier
avis_erreur str existe plus Грешка: прочети по-долу; 2013-09-23 14:43:58 Traduit Modifier
avis_erreur_connexion str existe plus Грешка при свързването 2013-09-23 14:43:58 Traduit Modifier
avis_erreur_cookie str existe plus cookie - грешка 2013-09-23 14:43:58 Traduit Modifier
avis_erreur_fonction_contexte str existe plus Грешка в програмата. Тази команда не трябва да се извиква в този контекст. 2013-09-23 14:43:58 Traduit Modifier
avis_erreur_mysql str existe plus Грешка в базата данни SQL 2013-09-23 14:43:59 Traduit Modifier
avis_erreur_sauvegarde str existe plus Грешка при съхраняване (@type@ @id_objet@)! 2013-09-23 14:44:00 Traduit Modifier
barre_aide str existe plus Използвайте Типографските кратки команди, за да усъвършенствате външния вид 2013-09-23 14:44:03 Traduit Modifier
barre_a_accent_grave str existe plus Впишете главно А с тежко ударение 2013-09-23 14:44:01 Traduit Modifier
barre_eo str existe plus Впишете дифтонг "ое" 2013-09-23 14:44:04 Traduit Modifier
barre_eo_maj str existe plus Впишете дифтонг "ОЕ" с главни букви 2013-09-23 14:44:04 Traduit Modifier
barre_euro str existe plus Добавяне на символа € 2013-09-23 14:44:04 Traduit Modifier
barre_e_accent_aigu str existe plus Впишете главно Е с остро ударение 2013-09-23 14:44:03 Traduit Modifier
barre_gras str existe plus Вмъкване на {{удебелен шрифт}} 2013-09-23 14:44:05 Traduit Modifier
barre_guillemets str existe plus Поставяне в "кавички" 2013-09-23 14:44:05 Traduit Modifier
barre_guillemets_simples str existe plus Поставяне в ‘единични кавички’ 2013-09-23 14:44:05 Traduit Modifier
barre_intertitre str existe plus Включване режим на {{{подзаглавие}}} 2013-09-23 14:44:05 Traduit Modifier
barre_italic str existe plus Поставяне в {наклонени букви (italics)} 2013-09-23 14:44:06 Traduit Modifier
barre_lien str existe plus Превръщане в [препратка->http://...] 2013-09-23 14:44:06 Traduit Modifier
barre_lien_input str existe plus Моля, впишете препратката в хипертекст (може да напишете Интернет адреса във формата http://www.mysite.com или просто номера на статията от този сайт). 2013-09-23 14:44:06 Traduit Modifier
barre_note str existe plus Включване режим на [[забележка под линия (footnote)]] 2013-09-23 14:44:06 Traduit Modifier
barre_quote str existe plus <quote>Цитат на съобщение</quote> 2013-09-23 14:44:07 Traduit Modifier
bouton_changer str existe plus Изпращане 2013-09-23 14:44:07 Traduit Modifier
bouton_chercher str existe plus Търсене 2013-09-23 14:44:07 Traduit Modifier
bouton_choisir str existe plus Избор 2013-09-23 14:44:07 Traduit Modifier
bouton_enregistrer str existe plus Записване 2013-09-23 14:44:07 Traduit Modifier
bouton_radio_desactiver_messagerie_interne str existe plus Без система за вътрешни съобщения 2013-09-23 14:44:07 Traduit Modifier
bouton_radio_envoi_annonces str existe plus Изпращане на редакторски съобщения 2013-09-23 14:44:07 Traduit Modifier
bouton_radio_non_envoi_annonces str existe plus Без изпращане на съобщения 2013-09-23 14:44:08 Traduit Modifier
bouton_radio_non_envoi_liste_nouveautes str existe plus Без изпращане на списък с новини 2013-09-23 14:44:08 Traduit Modifier
bouton_recharger_page str existe plus Презареждане на страницата 2013-09-23 14:44:08 Traduit Modifier
bouton_telecharger str existe plus Публикуване 2013-09-23 14:44:08 Traduit Modifier
bouton_valider str existe plus Изпращане 2013-09-23 14:44:08 Traduit Modifier
cal_apresmidi str existe plus следобяд 2013-09-23 14:44:09 Traduit Modifier
cal_jour_entier str existe plus цял ден 2013-09-23 14:44:09 Traduit Modifier
cal_matin str existe plus сутрин 2013-09-23 14:44:09 Traduit Modifier
cal_par_jour str existe plus дневен календар 2013-09-23 14:44:09 Traduit Modifier
cal_par_mois str existe plus месечен календар 2013-09-23 14:44:10 Traduit Modifier
cal_par_semaine str existe plus седмичен календар 2013-09-23 14:44:12 Traduit Modifier
confirm_changer_statut str existe plus Изисква се потвърждение: Задали сте промяна на статуса на статията. Желаете ли до продължите? 2013-09-23 14:44:12 Traduit Modifier
correcte str existe plus правилно 2013-09-23 14:44:12 Traduit Modifier
date_aujourdhui str existe plus днес 2013-09-23 14:44:12 Traduit Modifier
date_avant_jc str existe plus пр.н.е. 2013-09-23 14:44:12 Traduit Modifier
date_dans str existe plus в @delai@ 2013-09-23 14:44:12 Traduit Modifier
date_demain str existe plus утре 2013-09-23 14:44:12 Traduit Modifier
date_de_mois_1 str existe plus @j@ @nommois@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_de_mois_10 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_11 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_12 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_2 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_3 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_4 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_5 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_6 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_7 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_8 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_9 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_fmt_heures_minutes str existe plus @h@ч.@m@мин. 2013-09-23 14:44:12 Traduit Modifier
date_fmt_jour_heure str existe plus @jour@ в @heure@ 2013-09-23 14:44:13 Traduit Modifier
date_fmt_jour_mois str existe plus @jour@ @nommois@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_jour_mois_annee str existe plus @jour@ @nommois@ @annee@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_mois_annee str existe plus @nommois@ @annee@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_nomjour_date str existe plus На @nomjour@ @date@ 2013-09-23 14:44:13 Traduit Modifier
date_heures str existe plus часа 2013-09-23 14:44:13 Traduit Modifier
date_hier str existe plus вчера 2013-09-23 14:44:13 Traduit Modifier
date_il_y_a str existe plus преди @delai@ 2013-09-23 14:44:13 Traduit Modifier
date_jnum1 str existe plus 1 2013-09-23 14:44:13 Traduit Modifier
date_jnum10 str existe plus 10ти 2013-09-23 14:44:13 Traduit Modifier
date_jnum11 str existe plus 11ти 2013-09-23 14:44:14 Traduit Modifier
date_jnum12 str existe plus 12ти 2013-09-23 14:44:14 Traduit Modifier
date_jnum13 str existe plus 13ти 2013-09-23 14:44:14 Traduit Modifier
date_jnum14 str existe plus 14ти 2013-09-23 14:44:14 Traduit Modifier
date_jnum15 str existe plus 15ти 2013-09-23 14:44:14 Traduit Modifier
date_jnum16 str existe plus 16ти 2013-09-23 14:44:14 Traduit Modifier
date_jnum17 str existe plus 17ти 2013-09-23 14:44:14 Traduit Modifier
date_jnum18 str existe plus 18ти 2013-09-23 14:44:14 Traduit Modifier
date_jnum19 str existe plus 19ти 2013-09-23 14:44:14 Traduit Modifier
date_jnum2 str existe plus 2ри 2013-09-23 14:44:14 Traduit Modifier
date_jnum20 str existe plus 20ти 2013-09-23 14:44:14 Traduit Modifier
date_jnum21 str existe plus 21ви 2013-09-23 14:44:14 Traduit Modifier
date_jnum22 str existe plus 22ри 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum23 str existe plus 23ти 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum24 str existe plus 24ти 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum25 str existe plus 25ти 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum26 str existe plus 26ти 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum27 str existe plus 27ми 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum28 str existe plus 28ми 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum29 str existe plus 29ти 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum3 str existe plus 3ти 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum30 str existe plus 30ти 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum31 str existe plus 31ви 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum4 str existe plus 4ти 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum5 str existe plus 5ти 2013-09-23 14:44:15 Traduit Modifier
date_jnum6 str existe plus 6ти 2013-09-23 14:44:16 Traduit Modifier
date_jnum7 str existe plus 7ми 2013-09-23 14:44:16 Traduit Modifier
date_jnum8 str existe plus 8ми 2013-09-23 14:44:16 Traduit Modifier
date_jnum9 str existe plus 9ти 2013-09-23 14:44:16 Traduit Modifier
date_jours str existe plus дни 2013-09-23 14:44:16 Traduit Modifier
date_jour_1 str existe plus неделя 2013-09-23 14:44:16 Traduit Modifier
date_jour_2 str existe plus понеделник 2013-09-23 14:44:16 Traduit Modifier
date_jour_3 str existe plus вторник 2013-09-23 14:44:16 Traduit Modifier
date_jour_4 str existe plus сряда 2013-09-23 14:44:16 Traduit Modifier
date_jour_5 str existe plus четвъртък 2013-09-23 14:44:16 Traduit Modifier
date_jour_6 str existe plus петък 2013-09-23 14:44:16 Traduit Modifier
date_jour_7 str existe plus събота 2013-09-23 14:44:16 Traduit Modifier
date_minutes str existe plus минути 2013-09-23 14:44:17 Traduit Modifier
date_mois str existe plus месеца 2013-09-23 14:44:17 Traduit Modifier
date_mois_1 str existe plus януари 2013-09-23 14:44:17 Traduit Modifier
date_mois_10 str existe plus октомври 2013-09-23 14:44:17 Traduit Modifier
date_mois_11 str existe plus ноември 2013-09-23 14:44:17 Traduit Modifier
date_mois_12 str existe plus декември 2013-09-23 14:44:17 Traduit Modifier
date_mois_2 str existe plus февруари 2013-09-23 14:44:18 Traduit Modifier
date_mois_3 str existe plus март 2013-09-23 14:44:18 Traduit Modifier
date_mois_4 str existe plus април 2013-09-23 14:44:18 Traduit Modifier
date_mois_5 str existe plus май 2013-09-23 14:44:18 Traduit Modifier
date_mois_6 str existe plus юни 2013-09-23 14:44:18 Traduit Modifier
date_mois_7 str existe plus юли 2013-09-23 14:44:18 Traduit Modifier
date_mois_8 str existe plus август 2013-09-23 14:44:18 Traduit Modifier
date_mois_9 str existe plus септември 2013-09-23 14:44:18 Traduit Modifier
date_saison_1 str existe plus зима 2013-09-23 14:44:18 Traduit Modifier
date_saison_2 str existe plus пролет 2013-09-23 14:44:18 Traduit Modifier
date_saison_3 str existe plus лято 2013-09-23 14:44:19 Traduit Modifier
date_saison_4 str existe plus есен 2013-09-23 14:44:19 Traduit Modifier
date_semaines str existe plus седмици 2013-09-23 14:44:19 Traduit Modifier
dirs_commencer str existe plus за започване на инсталацията 2013-09-23 14:44:19 Traduit Modifier
dirs_preliminaire str existe plus Предварително: <b>Поправете правата за достъп</b> 2013-09-23 14:44:19 Traduit Modifier
dirs_probleme_droits str existe plus Проблем с правата на достъп 2013-09-23 14:44:19 Traduit Modifier
envoi_via_le_site str existe plus Изпращане през сайта 2013-09-23 14:44:19 Traduit Modifier
fichier_introuvable str existe plus Файлът: @fichier@ не бе намерен 2013-09-23 14:44:19 Traduit Modifier
form_deja_inscrit str existe plus Вече сте регистриран(а). 2013-09-23 14:44:19 Traduit Modifier
form_email_non_valide str existe plus Неалиден електронен адрес. 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_forum_access_refuse str existe plus Преустановен достъп до сайта 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_forum_bonjour str existe plus Добър ден, @nom@, 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_forum_email_deja_enregistre str existe plus Този електронен адрес е вече регистриран; за по-нататъшен достъп използвайте обичайната си парола. 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_forum_identifiants str existe plus Лични идентификатори 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_forum_identifiant_mail str existe plus Новото Ви име за достъп бе изпратено по електронна поща. 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_forum_indiquer_nom_email str existe plus Попълнете име и електронен адрес. Веднага след това ще получите име за достъп по електронна поща. 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_forum_login str existe plus вход: 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_forum_message_auto str existe plus (това е автоматично съобщение) 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_forum_pass str existe plus парола: 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_forum_probleme_mail str existe plus Проблем с електронната пощя: грешка при изпращане на идентификатора. 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_forum_voici1 str existe plus Това са Вашите идентификатори за участие във форумите на сайта
„@nom_site_spip@“ (@adresse_site@):
2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_forum_voici2 str existe plus Това са Вашите идентификатори за изпращане на статии
на сайта „@nom_site_spip@“ (@adresse_login@):
2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_indiquer_email str existe plus Попълнете електронния си адрес. 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_indiquer_nom str existe plus Попълнете името си. 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_indiquer_nom_site str existe plus Попълнете името на Вашия сайт. 2013-09-23 14:44:20 Traduit Modifier
form_pet_deja_enregistre str existe plus Сайтът е вече регистриран 2013-09-23 14:44:21 Traduit Modifier
form_pet_signature_pasprise str existe plus Грешен запис 2013-09-23 14:44:21 Traduit Modifier
form_prop_confirmer_envoi str existe plus Потвърждение на изпращането 2013-09-23 14:44:21 Traduit Modifier
form_prop_description str existe plus Описание/коментар 2013-09-23 14:44:21 Traduit Modifier
form_prop_enregistre str existe plus Вашето предложение е записано. То ще се появи на страниците на сайта след одобрение от администратор. 2013-09-23 14:44:21 Traduit Modifier
form_prop_envoyer str existe plus Изпращане на съобщение 2013-09-23 14:44:21 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_email str existe plus Попълнете валиден електронен адрес (e-mail) 2013-09-23 14:44:21 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_nom_site str existe plus Попълнете името на сайта. 2013-09-23 14:44:21 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_sujet str existe plus Попълнете поле „Относно“ 2013-09-23 14:44:21 Traduit Modifier
form_prop_message_envoye str existe plus Съобщението бе изпратено 2013-09-23 14:44:21 Traduit Modifier
form_prop_non_enregistre str existe plus Предложението не беше запазено. 2013-09-23 14:44:21 Traduit Modifier
form_prop_sujet str existe plus Относно 2013-09-23 14:44:21 Traduit Modifier
forum_non_inscrit str existe plus Или не сте регистрирани, или адресът/ паролата са погрешни. 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
forum_par_auteur str existe plus от @auteur@ 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
forum_titre_erreur str existe plus Грешка 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
ical_texte_rss_articles str existe plus Адресът на файла от крайната точка (backend) е следният: 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
ical_texte_rss_articles2 str existe plus Също така, можете да вземете файловете от крайната точка за статиите на всяка рубрика от сайта: 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
ical_texte_rss_breves str existe plus По-нататък има файл, който съдържа новините на сайта. Като изберете номер на рубриката, можете да видите новините само от дадената рубрика. 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_admin_site str existe plus Администриране на сайта 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_agenda str existe plus Дневник 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_aide_ligne str existe plus Помощник 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_articles str existe plus Статии 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_auteurs str existe plus Автори 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_a_suivre str existe plus Начало 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_brouteur str existe plus Бърза навигация 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_configuration_site str existe plus Конфигуриране 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_configurer_site str existe plus Конфигуриране на сайта 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_creer_nouvel_auteur str existe plus Нов автор 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_creer_rubrique str existe plus Създаване на рубрика 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_creer_sous_rubrique str existe plus Създаване на подрубрика 2013-09-23 14:44:22 Traduit Modifier
icone_deconnecter str existe plus Изход 2013-09-23 14:44:23 Traduit Modifier
icone_discussions str existe plus Дискусии 2013-09-23 14:44:23 Traduit Modifier
icone_doc_rubrique str existe plus Документи от рубриките 2013-09-23 14:44:23 Traduit Modifier
icone_ecrire_article str existe plus Писане на нова статия 2013-09-23 14:44:23 Traduit Modifier
icone_edition_site str existe plus Редактиране на сайта 2013-09-23 14:44:23 Traduit Modifier
icone_gestion_langues str existe plus Управление на езиците 2013-09-23 14:44:23 Traduit Modifier
icone_informations_personnelles str existe plus Лични данни 2013-09-23 14:44:23 Traduit Modifier
icone_interface_complet str existe plus Пълен интерфейс 2013-09-23 14:44:23 Traduit Modifier
icone_interface_simple str existe plus Опростен интерфейс 2013-09-23 14:44:24 Traduit Modifier
icone_maintenance_site str existe plus Поддръжка на сайта 2013-09-23 14:44:24 Traduit Modifier
icone_messagerie_personnelle str existe plus Лични съобщения 2013-09-23 14:44:24 Traduit Modifier
icone_repartition_debut str existe plus Покажи началната дистрибуция 2013-09-23 14:44:24 Traduit Modifier
icone_rubriques str existe plus Рубрики 2013-09-23 14:44:24 Traduit Modifier
icone_sauver_site str existe plus Запазване на сайта 2013-09-23 14:44:24 Traduit Modifier
icone_sites_references str existe plus Свързани сайтове 2013-09-23 14:44:25 Traduit Modifier
icone_site_entier str existe plus Целият сайт 2013-09-23 14:44:25 Traduit Modifier
icone_statistiques str existe plus Статистика на сайта 2013-09-23 14:44:25 Traduit Modifier
icone_suivi_activite str existe plus Дейности на сайта 2013-09-23 14:44:25 Traduit Modifier
icone_suivi_actualite str existe plus Развитие на сайта 2013-09-23 14:44:25 Traduit Modifier
icone_suivi_pettions str existe plus Допълнения на молби 2013-09-23 14:44:25 Traduit Modifier
icone_suivi_revisions str existe plus Преглед на статии 2013-09-23 14:44:25 Traduit Modifier
icone_supprimer_document str existe plus Изтриване на документа 2013-09-23 14:44:25 Traduit Modifier
icone_supprimer_image str existe plus Изтриване на изображението 2013-09-23 14:44:26 Traduit Modifier
icone_tous_articles str existe plus Всички Ваши статии 2013-09-23 14:44:26 Traduit Modifier
icone_tous_auteur str existe plus Всички автори 2013-09-23 14:44:27 Traduit Modifier
icone_voir_en_ligne str existe plus Изглед на сайта 2013-09-23 14:44:27 Traduit Modifier
img_indisponible str existe plus изображението липсва 2013-09-23 14:44:28 Traduit Modifier
impossible str existe plus невъзможно 2013-09-23 14:44:28 Traduit Modifier
info_acces_interdit str existe plus Забранен достъп 2013-09-23 14:44:28 Traduit Modifier
info_acces_refuse str existe plus Невъзможен достъп 2013-09-23 14:44:28 Traduit Modifier
info_action str existe plus Действие: @action@ 2013-09-23 14:44:28 Traduit Modifier
info_administrer_rubriques str existe plus Вие можете да управлявате рубриката и нейните подрубрики 2013-09-23 14:44:28 Traduit Modifier
info_adresse_non_indiquee str existe plus Укажете адрес за проба! 2013-09-23 14:44:29 Traduit Modifier
info_aide str existe plus ПОМОЩ: 2013-09-23 14:44:29 Traduit Modifier
info_ajouter_mot str existe plus Добавяне на ключовата дума 2013-09-23 14:44:29 Traduit Modifier
info_annonce str existe plus СЪОБЩЕНИЕ 2013-09-23 14:44:29 Traduit Modifier
info_annonces_generales str existe plus Общи съобщения: 2013-09-23 14:44:29 Traduit Modifier
info_articles str existe plus Статии 2013-09-23 14:44:30 Traduit Modifier
info_articles_a_valider str existe plus Статии, чакащи одобрение за публикуване 2013-09-23 14:44:30 Traduit Modifier
info_articles_proposes str existe plus Изпратени статии 2013-09-23 14:44:30 Traduit Modifier
info_article_propose str existe plus Изпратена статия 2013-09-23 14:44:29 Traduit Modifier
info_article_publie str existe plus Одобрена статия 2013-09-23 14:44:29 Traduit Modifier
info_article_redaction str existe plus Статия в процес на обработка 2013-09-23 14:44:30 Traduit Modifier
info_article_refuse str existe plus Отхвърлена статия 2013-09-23 14:44:30 Traduit Modifier
info_article_supprime str existe plus Изтрита статия 2013-09-23 14:44:30 Traduit Modifier
info_auteurs_nombre str existe plus автор(и): 2013-09-23 14:44:30 Traduit Modifier
info_authentification_ftp str existe plus Удостоверяване автентичността (чрез FTP). 2013-09-23 14:44:31 Traduit Modifier
info_a_suivre str existe plus НАЧАЛО» 2013-09-23 14:44:28 Traduit Modifier
info_breves_2 str existe plus новини 2013-09-23 14:44:31 Traduit Modifier
info_connexion_refusee str existe plus Забранено свързване 2013-09-23 14:44:31 Traduit Modifier
info_contact_developpeur str existe plus Моля, свържете се с някой разработчик. 2013-09-23 14:44:31 Traduit Modifier
info_contenance str existe plus Сайтът съдържа: 2013-09-23 14:44:31 Traduit Modifier
info_copyright str existe plus @spip@ е свободен софтуер, разпространяван @lien_gpl@. 2013-09-23 14:44:32 Traduit Modifier
info_copyright_gpl str existe plus под лиценза GPL 2013-09-23 14:44:32 Traduit Modifier
info_cours_edition str existe plus Сатиите Ви в процес на обработка 2013-09-23 14:44:33 Traduit Modifier
info_creer_repertoire str existe plus Моля, създайте файл или директория, наречена: 2013-09-23 14:44:33 Traduit Modifier
info_creer_repertoire_2 str existe plus в под-директорията <b>@repertoire@</b>, след това 2013-09-23 14:44:33 Traduit Modifier
info_creer_vignette str existe plus автоматично създаване на умален образ 2013-09-23 14:44:33 Traduit Modifier
info_deplier str existe plus Сгъване 2013-09-23 14:44:34 Traduit Modifier
info_descriptif_nombre str existe plus описание(я): 2013-09-23 14:44:34 Traduit Modifier
info_description str existe plus Описание: 2013-09-23 14:44:34 Traduit Modifier
info_description_2 str existe plus Описание: 2013-09-23 14:44:34 Traduit Modifier
info_dimension str existe plus Размер: 2013-09-23 14:44:34 Traduit Modifier
info_ecire_message_prive str existe plus Писане на лично съобщение 2013-09-23 14:44:34 Traduit Modifier
info_email_invalide str existe plus Погрешен електронен адрес. 2013-09-23 14:44:34 Traduit Modifier
info_envoyer_message_prive str existe plus Изпращане на лично съобщение на автора 2013-09-23 14:44:35 Traduit Modifier
info_en_cours_validation str existe plus Статии в процес на обработка 2013-09-23 14:44:34 Traduit Modifier
info_en_ligne str existe plus Текущо са в мрежата: 2013-09-23 14:44:34 Traduit Modifier
info_erreur_requete str existe plus Грешка при задаване на въпроса: 2013-09-23 14:44:35 Traduit Modifier
info_erreur_squelette2 str existe plus Няма наличен шаблон <b>@fichier@</b>... 2013-09-23 14:44:35 Traduit Modifier
info_erreur_systeme str existe plus Системна грешка (errno @errsys@) 2013-09-23 14:44:36 Traduit Modifier
info_erreur_systeme2 str existe plus Или твърдият диск е пълен, или базата данни е повредена.<br />
<span style="color:red;">опитайте се<a href='@script@'>да поправите базата данни</a>, или се свържете с доставчика си.</span>Voir les différences
2013-09-30 15:47:50 Traduit Modifier
info_fini str existe plus Готово! 2013-09-23 14:44:36 Traduit Modifier
info_format_image str existe plus За създаване на винетките, използвайте същия формат, в който е и изображението: @gd_formats@. 2013-09-23 14:44:36 Traduit Modifier
info_format_non_defini str existe plus неопределен формат 2013-09-23 14:44:36 Traduit Modifier
info_grand_ecran str existe plus Увеличен екран 2013-09-23 14:44:37 Traduit Modifier
info_image_aide str existe plus ПОМОЩНИК 2013-09-23 14:44:37 Traduit Modifier
info_image_process_titre str existe plus Метод за създаване на умалени образи (винетки) 2013-09-23 14:44:37 Traduit Modifier
info_impossible_lire_page str existe plus <<b>Грешка!</b> Страницата <tt><html>@test_proxy@</html></tt> не се чете през проксито <tt> 2013-09-23 14:44:37 Traduit Modifier
info_installation_systeme_publication str existe plus Инсталация на системата за публикуване ... 2013-09-23 14:44:37 Traduit Modifier
info_installer_documents str existe plus Можете автоматично да качвате всички документи от следната папка @upload@. 2013-09-23 14:44:37 Traduit Modifier
info_installer_ftp str existe plus Като администратор можете да качите файлове (чрез FTP) в папката @upload@, за да ги използвате направо от там, когато Ви потрябват по-късно. 2013-09-23 14:44:37 Traduit Modifier
info_installer_images str existe plus Форматът на изображенията може да е JPEG, GIF и PNG. 2013-09-23 14:44:37 Traduit Modifier
info_installer_images_dossier str existe plus Качете изображения в папка @upload@, за да можете да ги използвате направо от там, когато Ви потрябват по-късно. 2013-09-23 14:44:37 Traduit Modifier
info_interface_complete str existe plus Пълен интерфейс 2013-09-23 14:44:37 Traduit Modifier
info_interface_simple str existe plus Опростен интерфейс 2013-09-23 14:44:37 Traduit Modifier
info_joindre_documents_article str existe plus Можете към статията да прилагате документи от вида: 2013-09-23 14:44:38 Traduit Modifier
info_joindre_document_article str existe plus Можете към статията да прилагате документи от вида: 2013-09-23 14:44:38 Traduit Modifier
info_joindre_document_rubrique str existe plus В тази рубрика можете да добавяте документи от вида 2013-09-23 14:44:38 Traduit Modifier
info_langue_principale str existe plus Език на основния сайт 2013-09-23 14:44:38 Traduit Modifier
info_largeur_vignette str existe plus @largeur_vignette@ × @hauteur_vignette@ пиксели 2013-09-23 14:44:38 Traduit Modifier
info_la_breve str existe plus новината 2013-09-23 14:44:38 Traduit Modifier
info_la_rubrique str existe plus рубриката 2013-09-23 14:44:38 Traduit Modifier
info_les_auteurs_1 str existe plus от @les_auteurs@ 2013-09-23 14:44:38 Traduit Modifier
info_logo_format_interdit str existe plus Форматът на логото може да бъде следният: @formats@. 2013-09-23 14:44:38 Traduit Modifier
info_logo_max_poids str existe plus Логото трябва да е по-малко от @maxi@ (настоящият файл е @actuel@). 2013-09-23 14:44:39 Traduit Modifier
info_l_article str existe plus статията 2013-09-23 14:44:38 Traduit Modifier
info_mail_fournisseur str existe plus Вие@isp.com 2013-09-23 14:44:39 Traduit Modifier
info_message_2 str existe plus СЪОБЩЕНИЕ 2013-09-23 14:44:39 Traduit Modifier
info_message_supprime str existe plus СЪОБЩЕНИЕТО Е ИЗТРИТО 2013-09-23 14:44:39 Traduit Modifier
info_mise_en_ligne str existe plus Дата на публикация: 2013-09-23 14:44:39 Traduit Modifier
info_modification_parametres_securite str existe plus промяна настройките на параметрите за сигурност 2013-09-23 14:44:39 Traduit Modifier
info_mois_courant str existe plus През месеца: 2013-09-23 14:44:39 Traduit Modifier
info_mot_cle_ajoute str existe plus Следната ключова дума беше добавена към 2013-09-23 14:44:39 Traduit Modifier
info_multilinguisme str existe plus Многоезичен 2013-09-23 14:44:39 Traduit Modifier
info_multi_herit str existe plus Език по подразбиране 2013-09-23 14:44:39 Traduit Modifier
info_nombre_en_ligne str existe plus Текущо са в мрежата: 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_nom_non_utilisateurs_connectes str existe plus Името Ви е изключено от списъка на свързаните към Интернет потребители 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_nom_utilisateurs_connectes str existe plus Името Ви е добавено в списъка на свързаните към Интернет потребители 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_non_resultat str existe plus Няма намерени резултати за „@cherche_mot@“ 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_non_utilisation_messagerie str existe plus Не използвате системата за вътешни съобщения на този сайт. 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_nouveaux_messages str existe plus ИМАТЕ @total_messages@ НОВИ СЪОБЩЕНИЯ 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_nouveau_message str existe plus ИМАТЕ НОВО СЪОБЩЕНИЕ 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_numero_abbreviation str existe plus Не 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_pense_bete str existe plus БЕЛЕЖКА 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_petit_ecran str existe plus Малък дисплей 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_pixels str existe plus пиксели 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_plusieurs_mots_trouves str existe plus Бяха намерени няколко ключови думи за „@cherche_mot@“: 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_portfolio_automatique str existe plus Автоматична папка за документи: 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_premier_resultat str existe plus [@debut_limit@ първи резултати от общо @total@] 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_premier_resultat_sur str existe plus [@debut_limit@ първи резултати от общо @total@] 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_propose_1 str existe plus [@nom_site_spip@] Изпратени: @titre@ 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_propose_2 str existe plus Изпратена статия
-----------------
2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_propose_3 str existe plus Статията „@titre@“ е изпратена за публикуване. 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_propose_4 str existe plus Моля, прегледайте и коментирайте 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_propose_5 str existe plus във форума, който е на адрес: 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_publie_01 str existe plus Статията „@titre@“ бе одобрена за публикуване от @connect_nom@. 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_publie_1 str existe plus [@nom_site_spip@] ПУБЛИКУВА: @titre@ 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_publie_2 str existe plus Публикувана статия
------------------
2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_rechercher str existe plus Търсене 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_rechercher_02 str existe plus Търсене: 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_remplacer_vignette str existe plus Смяна на винетката по подразбиране с лого по избор: 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_sans_titre_2 str existe plus без заглавие 2013-09-23 14:44:40 Traduit Modifier
info_selectionner_fichier str existe plus Избиране на файл от папка @upload@ 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_selectionner_fichier_2 str existe plus Изберете файл: 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_supprimer_vignette str existe plus изтриване на винетката 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_symbole_bleu str existe plus Символът <b>синьо</b> указва <b>бележка</b>: т.е. съобщение за лично ползване. 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_symbole_jaune str existe plus Символът <b>жълто</b> указва <b>съобщение към всички редактори</b>: то може да се вписва само от администратори и да се вижда от всички редактори. 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_symbole_vert str existe plus Символът <b>зелено</b> указва <b>съобщения, обменени с други потребители</b> на сайта. 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_telecharger_nouveau_logo str existe plus Качване на ново лого: 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_telecharger_ordinateur str existe plus Качете от своя компютър на сайта: 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_tous_resultats_enregistres str existe plus [всички резултати са записани] 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_tout_afficher str existe plus Показване на всички 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_travaux_texte str existe plus Този сайт още не е поместен. Елате по-късно. 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_travaux_titre str existe plus Сайтът е в процес на израбоване 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_trop_resultat str existe plus Твърде много намерени резултати за „@cherche_mot@“; моля, прецизирайте търсенето си. 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_utilisation_messagerie_interne str existe plus Вие използвате системата за вътрешни съобщения на сайта. 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_valider_lien str existe plus одобряване на препратката 2013-09-23 14:44:41 Traduit Modifier
info_verifier_image str existe plus , уверете се, че вашите изображения са прехвърлени правилно. 2013-09-23 14:44:42 Traduit Modifier
info_vignette_defaut str existe plus Винетка по подразбиране 2013-09-23 14:44:42 Traduit Modifier
info_vignette_personnalisee str existe plus Винетка по избор 2013-09-23 14:44:42 Traduit Modifier
info_visite str existe plus посещение: 2013-09-23 14:44:42 Traduit Modifier
info_vos_rendez_vous str existe plus Вашите бъдещи срещи 2013-09-23 14:44:42 Traduit Modifier
lien_afficher_icones_seuls str existe plus Показване само на икони 2013-09-23 14:44:42 Traduit Modifier
lien_afficher_texte_icones str existe plus Показване икони и текст 2013-09-23 14:44:42 Traduit Modifier
lien_afficher_texte_seul str existe plus Показване само на текст 2013-09-23 14:44:42 Traduit Modifier
lien_liberer str existe plus освобождаване 2013-09-23 14:44:42 Traduit Modifier
lien_nouveau_message str existe plus НОВО СЪОБЩЕНИЕ 2013-09-23 14:44:43 Traduit Modifier
lien_nouvea_pense_bete str existe plus НОВА БЕЛЕЖКА 2013-09-23 14:44:43 Traduit Modifier
lien_nouvelle_annonce str existe plus НОВО СЪОБЩЕНИЕ 2013-09-23 14:44:43 Traduit Modifier
lien_petitions str existe plus МОЛБА 2013-09-23 14:44:43 Traduit Modifier
lien_popularite str existe plus популярност: @popularite@% 2013-09-23 14:44:43 Traduit Modifier
lien_racine_site str existe plus СХЕМА НА САЙТА 2013-09-23 14:44:43 Traduit Modifier
lien_reessayer str existe plus опитайте отново 2013-09-23 14:44:43 Traduit Modifier
lien_repondre_message str existe plus Отговор на съобщението 2013-09-23 14:44:43 Traduit Modifier
lien_supprimer str existe plus изтриване 2013-09-23 14:44:43 Traduit Modifier
lien_tout_afficher str existe plus Показване на всички 2013-09-23 14:44:43 Traduit Modifier
lien_visites str existe plus @visites@ посещения 2013-09-23 14:44:44 Traduit Modifier
lien_visite_site str existe plus посещаване на сайта 2013-09-23 14:44:43 Traduit Modifier
lien_voir_auteur str existe plus Проверка на автора 2013-09-23 14:44:44 Traduit Modifier
login_acces_prive str existe plus достъп до личната зона 2013-09-23 14:44:44 Traduit Modifier
login_autre_identifiant str existe plus свързване с друго потребителско име 2013-09-23 14:44:45 Traduit Modifier
login_cookie_accepte str existe plus Моля, настройте Интернет навигатора да приеме cookie (поне за този сайт). 2013-09-23 14:44:45 Traduit Modifier
login_cookie_oblige str existe plus За по-сигурно идентифициране, приемете cookie. 2013-09-23 14:44:45 Traduit Modifier
login_deconnexion_ok str existe plus Излязохте успешно. 2013-09-23 14:44:45 Traduit Modifier
login_erreur_pass str existe plus Погрешна парола. 2013-09-23 14:44:45 Traduit Modifier
login_espace_prive str existe plus лична зона 2013-09-23 14:44:46 Traduit Modifier
login_identifiant_inconnu str existe plus Непознат потребител „@login@“. 2013-09-23 14:44:46 Traduit Modifier
login_login str existe plus Вход: 2013-09-23 14:44:46 Traduit Modifier
login_login_pass_incorrect str existe plus (Погрешно потребителско име или парола). 2013-09-23 14:44:46 Traduit Modifier
login_motpasseoublie str existe plus забравена парола? 2013-09-23 14:44:46 Traduit Modifier
login_non_securise str existe plus Внимание! Тази форма не е защитена.

Ако не желаете паролата Ви да бъде

разкрита в мрежата, активирайте Javascript

на навигатора и
2013-09-23 14:44:47 Traduit Modifier
login_nouvelle_tentative str existe plus Нов опит 2013-09-23 14:44:48 Traduit Modifier
login_par_ici str existe plus Успешна регистрация... насам... 2013-09-23 14:44:48 Traduit Modifier
login_pass2 str existe plus Парола: 2013-09-23 14:44:48 Traduit Modifier
login_preferez_refuser str existe plus <b>Ако предпочитате да откажете cookies</b>, на Ваше разположение e предоставена друга възможност за свързване (по-малко сигурна): 2013-09-23 14:44:48 Traduit Modifier
login_recharger str existe plus обновете тази страница 2013-09-23 14:44:48 Traduit Modifier
login_rester_identifie str existe plus Идентифициран за по-дълго време (няколко дни) 2013-09-23 14:44:48 Traduit Modifier
login_retoursitepublic str existe plus обратно към публичния сайт 2013-09-23 14:44:48 Traduit Modifier
login_retour_public str existe plus Обратно към публичния сайт 2013-09-23 14:44:48 Traduit Modifier
login_retour_site str existe plus Обратно към публичния сайт 2013-09-23 14:44:48 Traduit Modifier
login_sinscrire str existe plus регистрирация 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
login_test_navigateur str existe plus тест на навигатор/повторно свързване 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
login_verifiez_navigateur str existe plus (Въпреки това, убедете се, че навигаторът не е запаметил Вашата парола...) 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
module_fichiers_langues str existe plus Езикови файлове 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
navigateur_pas_redirige str existe plus Ако интернет-навигаторът не Ви пренасочи, натиснете тук, за да продължите. 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
onglet_affacer_base str existe plus Изтриване на базата данни 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
onglet_auteur str existe plus Авторът 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
onglet_contenu_site str existe plus Съдържание на сайта 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
onglet_evolution_visite_mod str existe plus Развитие 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
onglet_fonctions_avances str existe plus Подробни функции 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
onglet_informations_personnelles str existe plus Лични данни 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
onglet_interactivite str existe plus Интерактивност 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
onglet_messagerie str existe plus Система за съобщения 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
onglet_repartition_rubrique str existe plus Разпределение по рубрики 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
onglet_save_restaur_base str existe plus Архивиране/възстановяване на базата данни 2013-09-23 14:44:49 Traduit Modifier
onglet_vider_cache str existe plus Изпразване на кеш-паметта 2013-09-23 14:44:50 Traduit Modifier
pass_choix_pass str existe plus Изберете нова парола: 2013-09-23 14:44:50 Traduit Modifier
pass_erreur str existe plus Грешка 2013-09-23 14:44:50 Traduit Modifier
pass_erreur_acces_refuse str existe plus <b>Грешка:</b> нямате повече достъп до този сайт. 2013-09-23 14:44:50 Traduit Modifier
pass_erreur_code_inconnu str existe plus <b>Грешка:</b> този код не съвпада с никой посетител, който има разрешение за достъп до сайта. 2013-09-23 14:44:50 Traduit Modifier
pass_erreur_non_enregistre str existe plus <b>Грешка:</b> адресът <tt>@email_oubli@</tt> не е регистриран в сайта. 2013-09-23 14:44:50 Traduit Modifier
pass_erreur_non_valide str existe plus <b>Грешка:</b> електронният адрес <tt>@email_oubli@</tt> е погрешен! 2013-09-23 14:44:50 Traduit Modifier
pass_erreur_probleme_technique str existe plus <b>Грешка:</b> това писмо не може да бъде изпратено поради технически проблем. 2013-09-23 14:44:50 Traduit Modifier
pass_espace_prive_bla str existe plus Личната зона на сайта е отворена само за
регистирани посетители. След като се регистрирате,
можете да преглеждате статиите, които са в
в процес на обработка, да изпращате статии и да участвате във всички форуми.
2013-09-23 14:44:50 Traduit Modifier
pass_forum_bla str existe plus Пожелали сте да участвате във форум, който
е запазен за регистрирани посетители.
2013-09-23 14:44:50 Traduit Modifier
pass_indiquez_cidessous str existe plus Попълнете електронният адрес, с който
сте регистрирани.
Ще получите писмо с инструкции за това, как
да подновите достъпа си.
2013-09-23 14:44:51 Traduit Modifier
pass_mail_passcookie str existe plus (това е автоматично съобщение)

За да получите достъп до сайта
@nom_site_spip@ (@adresse_site@)

Моля, посетете следния адрес:
@sendcookie@

След това можете да смените паролата
и да се свържете към сайта отново.
2013-09-23 14:44:51 Traduit Modifier
pass_mot_oublie str existe plus Забравена парола 2013-09-23 14:44:51 Traduit Modifier
pass_nouveau_enregistre str existe plus Новата Ви парола бе запазена. 2013-09-23 14:44:51 Traduit Modifier
pass_nouveau_pass str existe plus Нова парола 2013-09-23 14:44:51 Traduit Modifier
pass_ok str existe plus Изпращане 2013-09-23 14:44:51 Traduit Modifier
pass_oubli_mot str existe plus Забравена парола 2013-09-23 14:44:51 Traduit Modifier
pass_quitter_fenetre str existe plus Затваряне на прозореца 2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
pass_rappel_login str existe plus Напомняне: Вашето потребителско име (идентификатор) е „@login@“. 2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
pass_recevoir_mail str existe plus Ще получите писмо с инструкции за това, как
да подновите достъпа си до сайта.
2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
pass_retour_public str existe plus Обратно в публичния сайт 2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
pass_rien_a_faire_ici str existe plus Нямате работа тук. 2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
pass_vousinscrire str existe plus Регистриране на сайта 2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
precedent str existe plus предишен 2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
previsualisation str existe plus Предварителен преглед 2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
previsualiser str existe plus Показване на предварителния преглед 2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
squelette str existe plus шаблон 2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
squelette_inclus_ligne str existe plus включен шаблон, ред 2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
squelette_ligne str existe plus шаблон, ред 2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
stats_visites_et_popularite str existe plus @visites@ посещения; популярност: @popularite@ 2013-09-23 14:44:52 Traduit Modifier
suivant str existe plus следващ 2013-09-23 14:44:53 Traduit Modifier
taille_ko str existe plus @taille@ KB 2013-09-23 14:44:53 Traduit Modifier
taille_mo str existe plus @taille@ MB 2013-09-23 14:44:53 Traduit Modifier
taille_octets str existe plus @taille@ байта 2013-09-23 14:44:53 Traduit Modifier
texte_actualite_site_1 str existe plus След като се запознаете с интерфейса, изберете « 2013-09-23 14:44:53 Traduit Modifier
texte_actualite_site_2 str existe plus пълен интерфейс 2013-09-23 14:44:53 Traduit Modifier
texte_actualite_site_3 str existe plus » да направите повече свойства активни. 2013-09-23 14:44:53 Traduit Modifier
texte_creation_automatique_vignette str existe plus Позволено е автоматичното създаване на предварителни умалени образи в сайта. Ако качите изображения през тази форма, във формат(и) @gd_formats@, те ще бъдат удвоени с умалени образи, чийто максимален размер е @taille_preview@ пиксели. 2013-09-23 14:44:53 Traduit Modifier
texte_documents_associes str existe plus Следните документи са свързани със статията,,
но те не са пряко включени в
нея. Според оформлението в публичния сайт, те биха
могли да се запишат като приложени документи.
2013-09-23 14:44:53 Traduit Modifier
texte_erreur_mise_niveau_base str existe plus Грешка в базата данни по време на актуализация.
Изображението <b>@fichier@</b> е несъвместимо със статията (article @id_article@).<p>
Отбележете внимателно тази връзка; повторете процедурата по актуализация
и се уверете, че изображението все още е приложено
към статиите.
2013-09-23 14:44:53 Traduit Modifier
texte_inc_auth_2 str existe plus повторно свързване 2013-09-23 14:44:54 Traduit Modifier
texte_inc_auth_3 str existe plus след като излезете
презаредете навигатора си, ако се налага.
2013-09-23 14:44:54 Traduit Modifier
texte_inc_config str existe plus Промените, които са направени по-долу оказват изключително голямо влияние на работата на сайта. Съветваме Ви да не ги пипате, освен ако не сте добре запознати с работата на системата СПИП. <br /><br /><b>Силно Ви препоръчваме да оставите главния уеб администратор да работи с тази страница.</b> 2013-09-23 14:44:54 Traduit Modifier
texte_inc_meta_1 str existe plus Системата намери грешка при опит за запис във файла <code>@fichier@</code>. Като администратор на сайта, моля да направите 2013-09-23 14:44:54 Traduit Modifier
texte_inc_meta_2 str existe plus проверка на позволенията за запис 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
texte_inc_meta_3 str existe plus на директорията <code>@repertoire@</code>. 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
texte_statut_en_cours_redaction str existe plus в процес на обработка 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
texte_statut_poubelle str existe plus за изтриване 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
texte_statut_propose_evaluation str existe plus чакаща оценка 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
texte_statut_publie str existe plus публикувана на сайта 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
texte_statut_refuse str existe plus отхвърлена 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
titre_ajouter_mot_cle str existe plus ДОБАВЯНЕ НА КЛЮЧОВА ДУМА: 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
titre_cadre_raccourcis str existe plus КОМАНДИ ЗА УСКОРЕН ДОСТЪП: 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
titre_changer_couleur_interface str existe plus Смяна цвета на интерфейса 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
titre_image_administrateur str existe plus Администратор 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
titre_image_admin_article str existe plus Администриране на статията 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
titre_image_aide str existe plus Помощник за тази част 2013-09-23 14:44:55 Traduit Modifier
titre_image_auteur_supprime str existe plus Авторът е изтрит 2013-09-23 14:44:56 Traduit Modifier
titre_image_redacteur str existe plus Редактор без достъп 2013-09-23 14:44:56 Traduit Modifier
titre_image_redacteur_02 str existe plus Редактор 2013-09-23 14:44:56 Traduit Modifier
titre_image_visiteur str existe plus Посетител 2013-09-23 14:44:56 Traduit Modifier
titre_joindre_document str existe plus ПРИЛАГАНЕ НА ДОКУМЕНТ 2013-09-23 14:44:56 Traduit Modifier
titre_mots_cles str existe plus КЛЮЧОВИ ДУМИ 2013-09-23 14:44:56 Traduit Modifier
titre_probleme_technique str existe plus Предупреждение: технически проблем (сървъра SQL) затруднява достъпа до тази част от сайта.<p>Благодарим за разбирането. 2013-09-23 14:44:56 Traduit Modifier
titre_publier_document str existe plus ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТ В ТАЗИ РУБРИКА 2013-09-23 14:44:56 Traduit Modifier
titre_statistiques str existe plus Страница на статистиката 2013-09-23 14:44:57 Traduit Modifier
titre_titre_document str existe plus Наименование на документа: 2013-09-23 14:44:57 Traduit Modifier
zbug_balise_b_aval str existe plus : Таг "B" се явява прекалено къно в цикъла 2013-09-23 14:44:57 Traduit Modifier
zbug_boucle str existe plus цикъл 2013-09-23 14:44:57 Traduit Modifier
zbug_champ_hors_boucle str existe plus Полето @champ@ е извън цикъла 2013-09-23 14:44:57 Traduit Modifier
zbug_code str existe plus код 2013-09-23 14:44:57 Traduit Modifier
zbug_erreur_squelette str existe plus Грешка(и) в шаблона 2013-09-23 14:44:57 Traduit Modifier
zbug_info_erreur_squelette str existe plus ُГрешка на сайта 2013-09-23 14:44:57 Traduit Modifier
zbug_resultat str existe plus резултат 2013-09-23 14:44:57 Traduit Modifier
zbug_table_inconnue str existe plus Непозната таблица от типа SQL: "@table@" 2013-09-23 14:44:57 Traduit Modifier
SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Habillage visuel © styleshout sous Licence Creative Commons Attribution 2.5 License