Traduire SPIP
Espace des traducteurs de SPIP et de ses contributions

Vous n’êtes pas autorisé à traduire les modules de langue.

Module #74 : spip

Traduction du module "spip" de fr〈=fr vers bs

La langue principale de ce module comporte 642 items.

Module traduit à 72%

  • Nouveau : 134 (22%)
  • Modifié : 43 (6%)

Filtrer par statut :

Aucun Traduit Nouveau Modifié
Code de langue Traduction fr〈=fr Traduction bs Date Statut  
alerte_maj_impossible str existe plus <b>Paznja!</b> Osvjezavanje SQL baze podataka na verziju @version@ nije uspjelo. Mozda se radi o dozvoli na bazi podataka. Molimo, kontaktirajte vas ISP. 2013-09-23 14:47:03 Modifié Modifier
avis_erreur_fonction_contexte str existe plus Greska u programiranju.Ova funkcija se ne treba pozivati u ovom kontekstu. 2013-09-23 14:47:04 Modifié Modifier
avis_erreur_mysql str existe plus SQL greska 2013-09-23 14:47:04 Modifié Modifier
bouton_download str existe plus Télécharger 2011-04-01 18:43:25 Modifié Modifier
bouton_upload str existe plus Download 2013-09-23 14:47:11 Modifié Modifier
dirs_repertoires_absents str existe plus <b>Sljedeci direktoriji nisu nadjeni: <ul>@bad_dirs@.</ul> </b>
<p>Problem je vjerovatno u pisanju velikih i malih slova.
Provjerite da li velika i mala slova ovih direktorija odgovaraju onom sto je prikazano nize; ako to nije slucaj, promijenite imena direktorija pomocu vaseg FTP klijenta, da biste ispravili gresku.
</p><p>Kada to uradite, mozete </p>
2013-09-23 14:47:13 Modifié Modifier
dirs_repertoires_suivants str existe plus <b>Sljedeci direktoriji ne dozvoljavaju pisanje: <ul>@bad_dirs@.</ul> </b>
<p>Da bi ste to promijenili, koristite svog FTP klijenta i postavite dozvole pristupa za svaki od direktorija. Procedura je detaljno opisana u uputama za instalaciju.
</p><p>Kada izvrsite ovu operaciju, mozete </p>
2013-09-23 14:47:14 Modifié Modifier
double_occurrence str existe plus Double occurrence 2009-08-23 10:43:38 Modifié Modifier
form_prop_url_site str existe plus URL adresa stranice 2013-09-23 14:47:15 Modifié Modifier
icone_visiter_site str existe plus Posjeti 2013-09-23 14:47:17 Modifié Modifier
infos_vos_pense_bete str existe plus Vase biljeske 2013-09-23 14:47:21 Modifié Modifier
info_contribution str existe plus Pridonos foruma 2013-09-23 14:47:17 Modifié Modifier
info_copyright_doc str existe plus Za vise informacija pogledajte <a href="@spipnet@">http://www.spip.net/fr</a>. 2013-09-23 14:47:17 Modifié Modifier
info_impossible_lire_page str existe plus <b>Greska!</b> Nemoguce procitati stranicu <tt><html>@test_proxy@</html></tt> iako proxy <tt> 2013-09-23 14:47:18 Modifié Modifier
info_multi_langues_soulignees str existe plus <u>Podvuceni jezici</u> raspolazu prevodom svih tekstova interfejsa. Ako izaberete jedan od tih jezika, brojni elementi javne stranice (datumi, formulari) ce biti automatski prevedeni. Za nepodvucene jezike, ti ce elementi biti prikazani u glavnom jeziku stranice. 2013-09-23 14:47:18 Modifié Modifier
info_symbole_bleu str existe plus Simbol <b>bleu</b> ukazuje na <b>pense-bête</b>: to jeste poruku za vasu licnu upotrebu. 2013-09-23 14:47:20 Modifié Modifier
info_symbole_jaune str existe plus Simbol <b>jaune</b> ukazuje na <b>najavu za sve urednike: Svi urednici ga mogu vidjeti i izmijeniti. 2013-09-23 14:47:20 Modifié Modifier
info_symbole_vert str existe plus Simbol <b>vert</b> ukazuje na <b>poruke razmijene sa drugim korisnicima</b> stranicama. 2013-09-23 14:47:20 Modifié Modifier
lien_liberer_tous str existe plus izdaj ove clanke 2013-09-23 14:47:22 Modifié Modifier
login_login2 str existe plus Login (identifikator za prijavu na stranicu) : 2013-09-23 14:47:23 Modifié Modifier
pass_recevoir_mail str existe plus Primicete e-mai sa uputstvom za pronalazenje vaseg pristupa. 2019-08-19 12:19:02 Modifié Modifier
texte_erreur_mise_niveau_base str existe plus Greska u bazi podataka tokom nadogradnje.
Fotografija <b>@fichier@</b> nije predjena (clanak @id_article@).
Obratite paznu na ovu referencu, ponovo pokusajte nadogradnju i na kraju provjerite da li se fotografije uvijek pojavljuju u clancima.
2013-09-23 14:47:26 Modifié Modifier
texte_inc_auth_1 str existe plus Identifikovani ste pod loginom <b>@auth_login@</b>, ali on vise ne postoji u bazi. Pokusajte se ponovo 2013-09-23 14:47:26 Modifié Modifier
texte_inc_config str existe plus Dole unesene modifikacije znatno uticu na funkcionisanje vase stranice. Preporucuje se da ne intervenisete ako niste upoznati sa SPIP sistemom. <br /><br /><b>Generalno se preporucuje intervencija webmastera ove stranice.</b> 2013-09-23 14:47:27 Modifié Modifier
titre_probleme_technique str existe plus Upozorenje: tehnicki problem (SQL server) sprijecava pristup ovom dijelu stranice. Hvala na razumijevanju. 2013-09-23 14:47:28 Modifié Modifier
trad_reference str existe plus (preporuceni clanak) 2013-09-23 14:47:29 Modifié Modifier
zbug_balise_inexistante str existe plus erreur @from@: la balise #@balise@ n’existe pas 2013-09-23 14:47:29 Modifié Modifier
zbug_boucle_recursive_undef str existe plus nedefinisana rakurzivna petlja 2013-09-23 14:47:29 Modifié Modifier
zbug_champ_hors_motif str existe plus Polje @champ@ van oznacene petlje @motif@ 2013-09-23 14:47:29 Modifié Modifier
zbug_critere_inconnu str existe plus nepoznat kriterij @critere@ 2013-09-23 14:47:29 Modifié Modifier
zbug_distant_interdit str existe plus zabranjeni eksterni podaci 2013-09-23 14:47:29 Modifié Modifier
zbug_doublon_table_sans_cle_primaire str existe plus doublons sur une table sans clef primaire atomique 2009-08-01 00:57:07 Modifié Modifier
zbug_doublon_table_sans_index str existe plus doublons sur une table sans index 2009-08-01 00:57:07 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_double str existe plus BOUCLE@id@: dupla definicija 2013-09-23 14:47:30 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_fermant str existe plus BOUCLE@id@: zatvarajuca oznaka nedostaje 2013-09-23 14:47:30 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_syntaxe str existe plus Pogresna sintaksa petlje 2013-09-23 14:47:30 Modifié Modifier
zbug_erreur_execution_page str existe plus greska pri izvodjenju stranice 2013-09-23 14:47:30 Modifié Modifier
zbug_erreur_filtre str existe plus Greska: nedefinisan filter <b>« @filtre@ »</b> 2013-09-23 14:47:30 Modifié Modifier
zbug_erreur_meme_parent str existe plus {meme_parent} odnosi se samo na petlje (FORUMI) ili (RUBRIKE) 2013-09-23 14:47:30 Modifié Modifier
zbug_inversion_ordre_inexistant str existe plus inverzija nepostojecim rasporedom 2013-09-23 14:47:30 Modifié Modifier
zbug_pagination_sans_critere str existe plus #PAGINATION sans critère {pagination} ou employé dans une boucle recursive 2013-09-23 14:47:31 Modifié Modifier
zbug_parametres_inclus_incorrects str existe plus Pogresni parametri ukljucivanja 2013-09-23 14:47:31 Modifié Modifier
zbug_serveur_indefini str existe plus nedefinisan SQL server 2013-09-23 14:47:31 Modifié Modifier
afficher_calendrier str existe plus Afficher le calendrier 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
afficher_trad str existe plus afficher les traductions 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
alerte_modif_info_concourante str existe plus ATTENTION : Cette information a été modifiée par ailleurs. La valeur actuelle est : 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
annuler str existe plus Annuler 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
antispam_champ_vide str existe plus Veuillez laisser ce champ vide : 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
avis_1_erreur_saisie str existe plus Il y a 1 erreur dans votre saisie, veuillez vérifier les informations. 2015-10-16 20:17:02 Nouveau Modifier
avis_erreur_visiteur str existe plus Problème d'accès à l'espace privé 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
avis_nb_erreurs_saisie str existe plus Il y a @nb@ erreurs dans votre saisie, veuillez vérifier les informations. 2014-10-28 05:31:04 Nouveau Modifier
barre_paragraphe str existe plus Créer un paragraphe 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
bouton_deplacer str existe plus Déplacer 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
choix_couleur_interface str existe plus couleur 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
choix_interface str existe plus choix de l'interface 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
colonne str existe plus Colonne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_heures_minutes_court str existe plus @h@h@m@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_jour str existe plus @nomjour@ @jour@ 2012-05-21 12:19:25 Nouveau Modifier
date_fmt_jour_heure_debut_fin str existe plus @jour@ de @heure_debut@ à @heure_fin@ 2014-08-02 16:16:12 Nouveau Modifier
date_fmt_jour_heure_debut_fin_abbr str existe plus @dtstart@@jour@ de @heure_debut@@dtabbr@ à @dtend@@heure_fin@@dtabbr@ 2014-08-02 16:16:12 Nouveau Modifier
date_fmt_nomjour str existe plus @nomjour@ @date@ 2012-05-21 12:19:25 Nouveau Modifier
date_fmt_periode str existe plus Du @date_debut@ au @date_fin@ 2012-05-21 12:19:25 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_abbr str existe plus Du @dtart@@date_debut@@dtabbr@ au @dtend@@date_fin@@dtabbr@ 2012-05-21 12:19:25 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_from str existe plus Du 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_to str existe plus au 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_saison_annee str existe plus @saison@ @annee@ 2013-11-18 20:15:56 Nouveau Modifier
date_jour_1_abbr str existe plus dim. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_1_initiale str existe plus d. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_2_abbr str existe plus lun. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_2_initiale str existe plus l. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_3_abbr str existe plus mar. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_3_initiale str existe plus m. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_4_abbr str existe plus mer. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_4_initiale str existe plus m. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_5_abbr str existe plus jeu. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_5_initiale str existe plus j. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_6_abbr str existe plus ven. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_6_initiale str existe plus v. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_7_abbr str existe plus sam. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_jour_7_initiale str existe plus s. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_10_abbr str existe plus oct. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_11_abbr str existe plus nov. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_12_abbr str existe plus déc. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_1_abbr str existe plus janv. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_2_abbr str existe plus févr. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_3_abbr str existe plus mars 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_4_abbr str existe plus avr. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_5_abbr str existe plus mai 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_6_abbr str existe plus juin 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_7_abbr str existe plus juil. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_8_abbr str existe plus août 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_mois_9_abbr str existe plus sept. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_secondes str existe plus secondes 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_heure str existe plus heure 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_minute str existe plus minute 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_seconde str existe plus seconde 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_une_semaine str existe plus semaine 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_un_mois str existe plus mois 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
en_cours str existe plus en cours 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur str existe plus Erreur 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_balise_non_fermee str existe plus dernière balise non refermée : 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_technique_ajaxform str existe plus Ooops. Une erreur innatendue a empêché de soumettre le formulaire. Vous pouvez essayer à nouveau. 2013-05-31 20:15:57 Nouveau Modifier
erreur_technique_enregistrement_champs str existe plus Une erreur technique a empêché l'enregistrement correct du champ @champs@. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_technique_enregistrement_impossible str existe plus Une erreur technique a empêché l'enregistrement. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_texte str existe plus erreur(s) 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
etape str existe plus Étape 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
format_date_incorrecte str existe plus La date ou son format est incorrect 2017-05-03 20:15:49 Nouveau Modifier
format_heure_incorrecte str existe plus L’heure ou son format est incorrect 2017-05-03 20:15:49 Nouveau Modifier
form_auteur_confirmation str existe plus Confirmez votre adresse email 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_auteur_email_modifie str existe plus Votre adresse email a été modifiée. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_auteur_envoi_mail_confirmation str existe plus Un courrier électronique de confirmation vient d'être envoyé à @email@. Vous devrez visiter l'adresse Web mentionnée dans ce courrier pour valider votre adresse mail. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_auteur_mail_confirmation str existe plus Bonjour,

Vous avez demandé à changer votre adresse email.
Pour confirmer votre nouvelle adresse, il suffit de vous connecter à
l'adresse ci-dessous (dans le cas contraire, votre demande
sera ignorée) :

@url@
2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
form_forum_confirmer_email str existe plus Pour confirmer votre adresse email, rendez vous à cette adresse : @url_confirm@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
icone_tous_visiteur str existe plus Tous les visiteurs 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
impossible str existe plus impossible 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_articles_nb str existe plus @nb@ articles 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_articles_un str existe plus 1 article 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_breves_nb str existe plus @nb@ brèves 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_breves_un str existe plus 1 brève 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_creerdansrubrique_non_autorise str existe plus Vous n'avez pas de droits suffisants pour créer un contenu dans cette rubrique 2012-03-07 21:49:53 Nouveau Modifier
info_documents_nb str existe plus @nb@ documents 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_documents_un str existe plus 1 document 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_erreur_systeme2 str existe plus Le disque dur est peut-être plein, ou la base de données endommagée.<br />
<span style="color:red;">Essayez de <a href='@script@'>réparer la base</a>, ou contactez votre hébergeur.</span>Voir les différences
2013-09-30 15:13:24 Nouveau Modifier
info_messages_nb str existe plus @nb@ messages 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_messages_un str existe plus 1 message 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_petition_close str existe plus Pétition close 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_rubriques_nb str existe plus @nb@ rubriques 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_rubriques_un str existe plus 1 rubrique 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_sites_nb str existe plus @nb@ sites 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_sites_un str existe plus 1 site 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
label_ajout_id_rapide str existe plus Ajout rapide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
label_poids_fichier str existe plus Taille 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
ligne str existe plus Ligne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
login str existe plus Connexion 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
login_sans_cookie str existe plus Identifikacija bez cookie 2015-06-09 08:15:47 Nouveau Modifier
login_securise str existe plus Login sécurisé 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
masquer_colonne str existe plus Masquer cette colonne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
masquer_trad str existe plus masquer les traductions 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_echec str existe plus Impossible de générer de nouveaux identifiants. 2017-05-06 12:15:50 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_echec_envoi str existe plus Les nouveaux identifiants de connexion n’ont pas pu être envoyés. 2017-05-06 12:15:50 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_ok str existe plus Les nouveaux identifiants de connexion ont été envoyés à @email@. 2017-05-06 12:15:50 Nouveau Modifier
numero str existe plus Numéro 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
occurence str existe plus Occurrence 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
pass_procedure_changer str existe plus Pour modifier votre mot de passe, merci d’indiquer l’adresse email associée à votre compte. 2015-11-07 16:15:48 Nouveau Modifier
retour str existe plus Retour 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
spip_conforme_dtd str existe plus SPIP considère ce document comme conforme à son DOCTYPE : 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
taille_go str existe plus @taille@ Go 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
texte_erreur_visiteur str existe plus Vous avez tenté d'accéder à l'espace privé avec un login qui ne le permet pas. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
titre_image_selecteur str existe plus Afficher la liste 2013-05-07 05:30:58 Nouveau Modifier
titre_signatures_attente str existe plus Signatures en attente de validation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
titre_signatures_confirmees str existe plus Signatures confirmées 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
todo str existe plus à venir 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
trad_definir_reference str existe plus Choisir "@titre@" comme référence des traductions 2014-09-20 12:17:01 Nouveau Modifier
upload_limit str existe plus Ce fichier est trop gros pour le serveur ; la taille maximum autorisée en <i>upload</i> est de @max@. 2018-03-13 00:16:03 Nouveau Modifier
zbug_balise_sans_argument str existe plus Argument manquant dans la balise @balise@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_calcul str existe plus calcul 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_critere_sur_table_sans_cle_primaire str existe plus {@critere@} sur une table sans clef primaire atomique 2014-06-14 12:16:10 Nouveau Modifier
zbug_erreur_compilation str existe plus Erreur de compilation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_hors_compilation str existe plus Hors Compilation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_profile str existe plus Temps de calcul : @time@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_statistiques str existe plus Statistiques des requêtes SQL classées par durée 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_connus_attributs str existe plus attributs connus 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_de str existe plus de 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_attribut str existe plus attribut inconnu 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_balise str existe plus balise inconnue 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_entite str existe plus entité inconnue 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_inconnu_id str existe plus ID inconnu 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_mais_de str existe plus mais de 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_nonvide_balise str existe plus balise non vide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_non_conforme str existe plus n'est pas conforme au motif 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_non_fils str existe plus n'est pas un fils de 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_obligatoire_attribut str existe plus attribut obligatoire mais absent dans 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_succession_fils_incorrecte str existe plus succession des fils incorrecte 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_survoler str existe plus survoler pour voir les corrects 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_valeur_attribut str existe plus valeur de l'attribut 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_vide_balise str existe plus balise vide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zxml_vu str existe plus vu auparavant 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
0_langue str existe plus Bosanski [bs] 2013-09-23 14:47:02 Traduit Modifier
0_liste str existe plus spip-dev@rezo.net 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
0_mainteneur str existe plus nerina corbadzic <muzevira@googlemail.com> 2013-09-23 14:47:02 Traduit Modifier
0_URL str existe plus http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/spip-dev 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
access_interface_graphique str existe plus Nazad na kompletno graficki interfejs 2013-09-23 14:47:02 Traduit Modifier
access_mode_texte str existe plus Prikazi pojednostavljeni tekstualni interfejs 2013-09-23 14:47:02 Traduit Modifier
admin_debug str existe plus debug 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
admin_modifier_article str existe plus Izmijeni ovaj clanak 2013-09-23 14:47:02 Traduit Modifier
admin_modifier_auteur str existe plus Izmijeni ovog autora 2013-09-23 14:47:02 Traduit Modifier
admin_modifier_breve str existe plus Izmijeni ovo obavjestenje 2013-09-23 14:47:02 Traduit Modifier
admin_modifier_mot str existe plus Izmijeni ovu kljucnu rijec 2013-09-23 14:47:02 Traduit Modifier
admin_modifier_rubrique str existe plus Izmijeni ovu rubriku 2013-09-23 14:47:03 Traduit Modifier
admin_recalculer str existe plus Osvjezi ovu stranicu 2013-09-23 14:47:03 Traduit Modifier
analyse_xml str existe plus Obrada XML 2013-09-23 14:47:03 Traduit Modifier
articles_recents str existe plus Последнји Чланци 2013-09-23 14:47:03 Traduit Modifier
avis_archive_incorrect str existe plus arhiv dokument nije vazeci SPIP dokument 2013-09-23 14:47:03 Traduit Modifier
avis_archive_invalide str existe plus arhiv dokument nije vazeci 2013-09-23 14:47:04 Traduit Modifier
avis_attention str existe plus OPREZ! 2013-09-23 14:47:04 Traduit Modifier
avis_champ_incorrect_type_objet str existe plus Pogresno ime polja @name@ za objekat tipa @type@ 2013-09-23 14:47:04 Traduit Modifier
avis_colonne_inexistante str existe plus Colona @col@ ne postoji 2013-09-23 14:47:04 Traduit Modifier
avis_erreur str existe plus Greska: vidi ispod 2013-09-23 14:47:04 Traduit Modifier
avis_erreur_connexion str existe plus Greska u konekciji 2013-09-23 14:47:04 Traduit Modifier
avis_erreur_cookie str existe plus Problem sa cookiem 2013-09-23 14:47:04 Traduit Modifier
avis_erreur_sauvegarde str existe plus Backup greska (@type@ @id_objet@) ! 2013-09-23 14:47:04 Traduit Modifier
barre_aide str existe plus Obogatite izgled vaseg teksta, koristeci se tipografskim precicama 2013-09-23 14:47:04 Traduit Modifier
barre_a_accent_grave str existe plus Unesi veliko A sa grave akcentom 2013-09-23 14:47:04 Traduit Modifier
barre_eo str existe plus Unesi eo ligaturu 2013-09-23 14:47:05 Traduit Modifier
barre_eo_maj str existe plus Unesi EO ligaturu velikim slovima 2013-09-23 14:47:05 Traduit Modifier
barre_euro str existe plus Unesi simbol za euro 2013-09-23 14:47:05 Traduit Modifier
barre_e_accent_aigu str existe plus Unesi veliko E sa akutnim akcentom 2013-09-23 14:47:04 Traduit Modifier
barre_gras str existe plus Pretvori u {{masna slova}} 2013-09-23 14:47:05 Traduit Modifier
barre_guillemets str existe plus Stavi pod "duple navodne znake" 2013-09-23 14:47:05 Traduit Modifier
barre_guillemets_simples str existe plus Stavi pod "navodne znake" 2013-09-23 14:47:05 Traduit Modifier
barre_intertitre str existe plus Pretvori u {{{podnaslov}}} 2013-09-23 14:47:05 Traduit Modifier
barre_italic str existe plus Pretvori u {italik} 2013-09-23 14:47:05 Traduit Modifier
barre_lien str existe plus pretvori u [hiperlink->http://...] 2013-09-23 14:47:05 Traduit Modifier
barre_lien_input str existe plus Unesite odrediste vaseg hiperlinka (mozete unijeti internet URL u formi http://www.mysite.com ili navesti broj clanka na ovoj stranici. 2013-09-23 14:47:06 Traduit Modifier
barre_note str existe plus Pretvori u [[fusnotu]] 2013-09-23 14:47:06 Traduit Modifier
barre_quote str existe plus <quote>citiraj neku poruku</quote> 2013-09-23 14:47:06 Traduit Modifier
bouton_changer str existe plus Izmijeni 2013-09-23 14:47:06 Traduit Modifier
bouton_chercher str existe plus Pretraga 2013-09-23 14:47:06 Traduit Modifier
bouton_choisir str existe plus Izaberi 2013-09-23 14:47:06 Traduit Modifier
bouton_enregistrer str existe plus Snimi 2013-09-23 14:47:06 Traduit Modifier
bouton_radio_desactiver_messagerie_interne str existe plus Dezaktiviraj interni servis poruka 2013-09-23 14:47:07 Traduit Modifier
bouton_radio_envoi_annonces str existe plus Posalji editorijalne najave 2013-09-23 14:47:07 Traduit Modifier
bouton_radio_non_envoi_annonces str existe plus Ne salji najave 2013-09-23 14:47:10 Traduit Modifier
bouton_radio_non_envoi_liste_nouveautes str existe plus Ne salji listu novosti 2013-09-23 14:47:10 Traduit Modifier
bouton_recharger_page str existe plus Osvjezi ovu stranicu 2013-09-23 14:47:10 Traduit Modifier
bouton_telecharger str existe plus Download 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
bouton_valider str existe plus Ovjeri 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
cal_apresmidi str existe plus posljepodne 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
cal_jour_entier str existe plus cijeli dan 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
cal_matin str existe plus prijepodne 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
cal_par_jour str existe plus dnevni kalendar 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
cal_par_mois str existe plus mjesecni kalendar 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
cal_par_semaine str existe plus sedmicni kalendar 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
confirm_changer_statut str existe plus Trazili ste izmjenu statusa ovog clanka. Zelite li nastaviti? 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
correcte str existe plus tacno 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
date_aujourdhui str existe plus danas 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
date_avant_jc str existe plus pne. 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
date_dans str existe plus za @delai@ 2013-09-23 14:47:11 Traduit Modifier
date_demain str existe plus sutra 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_de_mois_1 str existe plus @j@ @nommois@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_de_mois_10 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:53 Traduit Modifier
date_de_mois_11 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:53 Traduit Modifier
date_de_mois_12 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:53 Traduit Modifier
date_de_mois_2 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:53 Traduit Modifier
date_de_mois_3 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:53 Traduit Modifier
date_de_mois_4 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:53 Traduit Modifier
date_de_mois_5 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:53 Traduit Modifier
date_de_mois_6 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:53 Traduit Modifier
date_de_mois_7 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:53 Traduit Modifier
date_de_mois_8 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:53 Traduit Modifier
date_de_mois_9 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:53 Traduit Modifier
date_fmt_heures_minutes str existe plus @h@h@m@min 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_jour_heure str existe plus @jour@ u @heure@ 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_fmt_jour_mois str existe plus @jour@ @nommois@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_jour_mois_annee str existe plus @jour@ @nommois@ @annee@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_mois_annee str existe plus @nommois@ @annee@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_nomjour_date str existe plus @nomjour@ @date@ 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_heures str existe plus sati 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_hier str existe plus jucer 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_il_y_a str existe plus prije @delai@ 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_jnum1 str existe plus 1 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_jnum10 str existe plus 10 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum11 str existe plus 11 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum12 str existe plus 12 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum13 str existe plus 13 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum14 str existe plus 14 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum15 str existe plus 15 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum16 str existe plus 16 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum17 str existe plus 17 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum18 str existe plus 18 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum19 str existe plus 19 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum2 str existe plus 2 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum20 str existe plus 20 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum21 str existe plus 21 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum22 str existe plus 22 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum23 str existe plus 23 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum24 str existe plus 24 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum25 str existe plus 25 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum26 str existe plus 26 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum27 str existe plus 27 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum28 str existe plus 28 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum29 str existe plus 29 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum3 str existe plus 3 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum30 str existe plus 30 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum31 str existe plus 31 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum4 str existe plus 4 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum5 str existe plus 5 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum6 str existe plus 6 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum7 str existe plus 7 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum8 str existe plus 8 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum9 str existe plus 9 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jours str existe plus dani 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_jour_1 str existe plus nedjelja 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_jour_2 str existe plus ponedjeljak 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_jour_3 str existe plus utorak 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_jour_4 str existe plus srijeda 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_jour_5 str existe plus cetvrtak 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_jour_6 str existe plus petak 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_jour_7 str existe plus subota 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_minutes str existe plus minute 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_mois str existe plus mjeseci 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_mois_1 str existe plus januar 2013-09-23 14:47:12 Traduit Modifier
date_mois_10 str existe plus oktobar 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_mois_11 str existe plus novembar 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_mois_12 str existe plus decembar 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_mois_2 str existe plus februar 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_mois_3 str existe plus mart 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_mois_4 str existe plus april 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_mois_5 str existe plus maj 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_mois_6 str existe plus juni 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_mois_7 str existe plus juli 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_mois_8 str existe plus august 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_mois_9 str existe plus septembar 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_saison_1 str existe plus zima 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_saison_2 str existe plus proljece 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_saison_3 str existe plus ljeto 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_saison_4 str existe plus jesen 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
date_semaines str existe plus sedmice 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
dirs_commencer str existe plus da bi ste poceli sa stvarnom instalacijom 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
dirs_preliminaire str existe plus Uvod: <b>Podesavanje dozvola za pristup</b> 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
dirs_probleme_droits str existe plus <b>Problem sa dozvolama za pristup</b> 2013-09-23 14:47:13 Traduit Modifier
envoi_via_le_site str existe plus Poslano putem stranice 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
fichier_introuvable str existe plus Dokument @fichier@ nije pronadjen 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_deja_inscrit str existe plus Vec ste registrovani. 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_email_non_valide str existe plus Vasa e-mail adresa nije vazeca. 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_forum_access_refuse str existe plus Nemate vise pristup ovoj stranici. 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_forum_bonjour str existe plus Dobar dan @nom@, 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_forum_email_deja_enregistre str existe plus Ova e-mail adresa je vec registrovana. Mozete koistiti vasu uobicajenu lozinku 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_forum_identifiants str existe plus Licni identifikatori 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_forum_identifiant_mail str existe plus Vas novi identifikator vam je upravo poslan na vasu e-mail adresu. 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_forum_indiquer_nom_email str existe plus Ovdje upisite vase ime i e-mail adresu. Ubrzo ce na tu adresu stici vas licni identifikator. 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_forum_login str existe plus login: 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_forum_message_auto str existe plus (ovo je automatska poruka) 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_forum_pass str existe plus lozinka: 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_forum_probleme_mail str existe plus Problem sa e-mail adresom. Identifikator nije poslan. 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_forum_voici1 str existe plus Ovo su identifikatori za vase ucesce u aktivnosti stranice "@nom_site_spip@" (@adresse_site@/) : 2013-09-23 14:47:14 Traduit Modifier
form_forum_voici2 str existe plus Ovo su vasi identifikatori za postavljanje clanaka na stranici "@nom_site_spip@" (@adresse_site@/ecrire/) : 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_indiquer_email str existe plus Naznacite vasu e-mail adresu. 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_indiquer_nom str existe plus Naznacite vase ime. 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_indiquer_nom_site str existe plus Naznacite ime vase stranice. 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_pet_deja_enregistre str existe plus Ova stranica je vec registrovana 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_pet_signature_pasprise str existe plus Vas potpis nije primljen. 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_prop_confirmer_envoi str existe plus Potvrdi posiljku 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_prop_description str existe plus Opis/komentar 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_prop_enregistre str existe plus Vas prijedlog je registrovan i bice postavljen nakon ovjere od strane odgovornih osoba ove stranice. 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_prop_envoyer str existe plus Pošaljite porukuVoir les différences 2016-02-01 05:30:57 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_email str existe plus Naznacite vazecu e-mail adresu 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_nom_site str existe plus Naznacite ime strancie. 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_sujet str existe plus Naznacite temu 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_prop_message_envoye str existe plus Poruka poslana 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_prop_non_enregistre str existe plus Vas prijedlog nije registrovan. 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
form_prop_sujet str existe plus Tema 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
forum_non_inscrit str existe plus Niste registrovani ili adresa i lozinka nisu ispravni. 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
forum_par_auteur str existe plus od @auteur@ 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
forum_titre_erreur str existe plus Greska... 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
ical_texte_rss_articles str existe plus Backend dokument clanaka ove stranice se nalazi na adresi: 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
ical_texte_rss_articles2 str existe plus Svakako mozete dobiti backend dokumente za clanke svih rubrika na stanici: 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
ical_texte_rss_breves str existe plus Postoji dokument koji sadrzi novosti stranice. Mozete dobiti samo novosti jedne rubrike, tako sto ce te izabrati broj sekcije. 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
icone_admin_site str existe plus Administracija stranice 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
icone_agenda str existe plus Kalendar 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
icone_aide_ligne str existe plus Pomoc 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
icone_articles str existe plus Clanci 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
icone_auteurs str existe plus Autori 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
icone_a_suivre str existe plus À suivre 2011-03-23 23:28:31 Traduit Modifier
icone_brouteur str existe plus Brza navigacija 2013-09-23 14:47:15 Traduit Modifier
icone_configuration_site str existe plus Podesavanje 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_configurer_site str existe plus Podesavanje vase stranice 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_creer_nouvel_auteur str existe plus Kreiraj novog autora 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_creer_rubrique str existe plus Kreiraj rubriku 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_creer_sous_rubrique str existe plus Kreiraj podrubriku 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_deconnecter str existe plus odjava 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_discussions str existe plus Diskusije 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_doc_rubrique str existe plus Prilozeni dokumenti 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_ecrire_article str existe plus Napisi novi clanak 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_edition_site str existe plus Izmjena 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_gestion_langues str existe plus Menadzer jezika 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_informations_personnelles str existe plus Licne informacije 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_interface_complet str existe plus cjelokupni interfejs 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_interface_simple str existe plus Pojednostavljeni interfejs 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_maintenance_site str existe plus Odrzavanje stranice 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_messagerie_personnelle str existe plus Licni servis poruka 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_repartition_debut str existe plus Prikazi distribuciju od pocetka 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_rubriques str existe plus Rubrike 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_sauver_site str existe plus Backup stranice 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_sites_references str existe plus Preporucene stranice 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_site_entier str existe plus Cjela stranica 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_statistiques str existe plus Statistike stranice 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_suivi_activite str existe plus Prati aktivnost stranice 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_suivi_actualite str existe plus Razvoj stranice 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_suivi_pettions str existe plus Prati/uredi peticija 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_suivi_revisions str existe plus Izmjene clanaka 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_supprimer_document str existe plus Izbrisi ovaj dokument 2013-09-23 14:47:16 Traduit Modifier
icone_supprimer_image str existe plus Izbrisi ovu fotografiju 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
icone_tous_articles str existe plus Svi vasi clanci 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
icone_tous_auteur str existe plus Svi autori 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
icone_voir_en_ligne str existe plus Pogledaj online 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
img_indisponible str existe plus fotografija je nedostupna 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_acces_interdit str existe plus zabranjen pristup 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_acces_refuse str existe plus pristup odbijen 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_action str existe plus Akcija: @action@ 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_administrer_rubriques str existe plus Mozete administrirati ovu rubriku i njene podrubrike 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_adresse_non_indiquee str existe plus Niste naznacili adresu koju treba testirati! 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_aide str existe plus POMOC: 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_ajouter_mot str existe plus Dodaj ovu rijec 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_annonce str existe plus NAJAVA 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_annonces_generales str existe plus Opste najave: 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_articles str existe plus Чланци 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_articles_a_valider str existe plus Clanci za ovjeriti 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_articles_proposes str existe plus Predlozeni clanci 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_article_propose str existe plus Clanak je predlozen 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_article_publie str existe plus Clanak je objavljen 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_article_redaction str existe plus Clanak u toku uredjivanja 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_article_refuse str existe plus Clanak je odbijen 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_article_supprime str existe plus Clanak je izbrisan 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_auteurs_nombre str existe plus autor/i: 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_authentification_ftp str existe plus Authentifikacija (FTP-om). 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_a_suivre str existe plus LAUNCH PAD» 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_breves_2 str existe plus obavjestenja 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_connexion_refusee str existe plus Prijava odbijena 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_contact_developpeur str existe plus Kontaktirajte programera. 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_contenance str existe plus Ova stranica sadrzi: 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_copyright str existe plus @spip@ je slobodni softver distribucije @lien_gpl@. 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_copyright_gpl str existe plus pod GPL licencom 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_cours_edition str existe plus Vasi clanci u toku uredjivanja 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_creer_repertoire str existe plus Kreirajte dokument ili direktorij pod imenom: 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_creer_repertoire_2 str existe plus Unutar podirektorija<b>ecrire/data/</b>, zatim: 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_creer_vignette str existe plus automatska kreacija vinjete 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_deplier str existe plus Otvori 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_descriptif_nombre str existe plus opis/i: 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_description str existe plus Opis: 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_description_2 str existe plus Opis: 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_dimension str existe plus Dimenzije: 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_ecire_message_prive str existe plus Napisi privatnu poruku 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_email_invalide str existe plus Pogresna e-mail adresa. 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_envoyer_message_prive str existe plus Posalji privatnu poruku ovom autoru 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_en_cours_validation str existe plus Vasi clanci u toku uredjivanja 2013-09-23 14:47:17 Traduit Modifier
info_en_ligne str existe plus Trenutno online: 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_erreur_requete str existe plus Greska sa upitom: 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_erreur_squelette2 str existe plus Nijedan predlozak <b>@fichier@</b> nije dostupan... 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_erreur_systeme str existe plus Sistemska greska (errno @errsys@) 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_fini str existe plus Zavrseno je! 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_format_image str existe plus Format fotografija koji se moze koristiti za kreiranje vinjeta: @gd_formats@. 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_format_non_defini str existe plus neodredjen format 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_grand_ecran str existe plus Veliki prikaz 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_image_aide str existe plus POMOC 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_image_process_titre str existe plus Metoda pravljenja vinjeta 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_installation_systeme_publication str existe plus Instalacija sistema objavljivanja... 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_installer_documents str existe plus Mozete automatski instalirati sve dokumente iz foldera <i>upload</i>. 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_installer_ftp str existe plus Kao administrator mozete putem FTP-a instalirati dokumente iz foldera @upload@ da bi ste ih kasnije izabrali direktno sa ove lokacije. 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_installer_images str existe plus Mozete instalirati fotografije formata JPEG, GIF i PNG. 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_installer_images_dossier str existe plus Instalirajte fotografije u folder @upload@ da bi ste ih mogli izabrati sa ov lokacije. 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_interface_complete str existe plus Cjelokupni interfejs 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_interface_simple str existe plus Pojednostavljeni interfejs 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_joindre_documents_article str existe plus Vasem clanku mozete dodati dokumente tipa: 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_joindre_document_article str existe plus Ovom clanku mozete pridruziti dokumente tipa 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_joindre_document_rubrique str existe plus Ovoj rubrici mozete dodati dokumente tipa 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_langue_principale str existe plus Glavni jezik stranice 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_largeur_vignette str existe plus @largeur_vignette@ × @hauteur_vignette@ piksela 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_la_breve str existe plus obavjestenje 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_la_rubrique str existe plus rubrika 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_les_auteurs_1 str existe plus od @les_auteurs@ 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_logo_format_interdit str existe plus Dozvoljeni su samo logotipi formata @formats@. 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_logo_max_poids str existe plus Logotip mora biti manji od @maxi@ (ovaj dokument je @actuel@). 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_l_article str existe plus Чланак 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_mail_fournisseur str existe plus vi@isp.com 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_message_2 str existe plus PORUKA 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_message_supprime str existe plus PORUKA JE IZBRISANA 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_mise_en_ligne str existe plus Datum objavljivanja: 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_modification_parametres_securite str existe plus Izmjena parametara sigurnosti 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_mois_courant str existe plus Tokom mjeseca: 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_mot_cle_ajoute str existe plus Sljedeca kljucna rijec je dodana u 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_multilinguisme str existe plus Multilingvizam 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_multi_herit str existe plus Standardni jezik 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_nombre_en_ligne str existe plus Trenutno prisutni: 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_nom_non_utilisateurs_connectes str existe plus Vase ime se ne pojavljuje na listi prisutnih korisnika. 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_nom_utilisateurs_connectes str existe plus Vase ime se pojavljuje na listi prisutnih korisnika. 2013-09-23 14:47:18 Traduit Modifier
info_non_resultat str existe plus Nema rezultata za "@cherche_mot@" 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_non_utilisation_messagerie str existe plus Ne koristite privatni servis poruka ove stranice. 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_nouveaux_messages str existe plus IMATE @total_messages@ NOVIH PORUKA 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_nouveau_message str existe plus NEMATE NOVIH PORUKA 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_numero_abbreviation str existe plus 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_obligatoire str existe plus Ovaj podatak je obavezanVoir les différences 2016-02-01 05:31:00 Traduit Modifier
info_pense_bete str existe plus BILJESKA 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_petit_ecran str existe plus Mali prikaz 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_pixels str existe plus piksela 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_plusieurs_mots_trouves str existe plus Pronadjeno je vise kljucnih rijeci za "@cherche_mot@": 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_portfolio_automatique str existe plus Automatski portfolio: 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_premier_resultat str existe plus [@debut_limit@ prvih rezultata od ukupno @total@] 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_premier_resultat_sur str existe plus [@debut_limit@ prvih rezultata od ukupno @total@] 2013-09-23 14:47:19 Traduit Modifier
info_propose_1 str existe plus [@nom_site_spip@] Poslano: @titre@ 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_propose_2 str existe plus Clanak je poslan
---------------
2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_propose_3 str existe plus Clanak "@titre@" je predlozen za objavljivanje. 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_propose_4 str existe plus Mozete ga konsultovati i dati vase misljenje 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_propose_5 str existe plus u forumu koji mu je pridruzen. Dostupan je na adresi: 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_publie_01 str existe plus Clanak "@titre@" je ovjerio/la @connect_nom@. 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_publie_1 str existe plus [@nom_site_spip@] OBJAVLJEN: @titre@ 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_publie_2 str existe plus Clanak objavljen
--------------
2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_rechercher str existe plus Pretraga 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_rechercher_02 str existe plus Pretraga: 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_remplacer_vignette str existe plus Automatski zamijeni vinjetu sa pesonalizovanim logotipom: 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_sans_titre_2 str existe plus bez naslova 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_selectionner_fichier str existe plus Mozete izabrati dokument iz foldera <i>upload</i> 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_selectionner_fichier_2 str existe plus Izaberite dokument: 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_supprimer_vignette str existe plus izbrisi vinjetu 2013-09-23 14:47:20 Traduit Modifier
info_telecharger_nouveau_logo str existe plus Upload novi logotip: 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_telecharger_ordinateur str existe plus Upload sa vaseg kompjutera: 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_tous_resultats_enregistres str existe plus [registrovani su svi rezultati] 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_tout_afficher str existe plus Prikazi sve 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_travaux_texte str existe plus Ova stranica jos nije podesena. Vratite se kasnije... 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_travaux_titre str existe plus Stranica pod konstrukcijom 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_trop_resultat str existe plus Previse rezultata za "@cherche_mot@"; predefinisite opcije pretrazivnja. 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_utilisation_messagerie_interne str existe plus Koristite interni servis poruka ove stranice. 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_valider_lien str existe plus ovjeri ovaj link 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_verifier_image str existe plus , provjerite da li je transfer fotografija uspio. 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_vignette_defaut str existe plus Standardna vinjeta 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_vignette_personnalisee str existe plus Personalizovana vinjeta 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_visite str existe plus posjeta: 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
info_vos_rendez_vous str existe plus Vasi sastanci koji slijede 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
lien_afficher_icones_seuls str existe plus Prikazi samo ikone 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
lien_afficher_texte_icones str existe plus Prikazi ikone i tekst 2013-09-23 14:47:21 Traduit Modifier
lien_afficher_texte_seul str existe plus Prikazi samo tekst 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_liberer str existe plus izdanje 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_nouveau_message str existe plus NOVA PORUKA 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_nouvea_pense_bete str existe plus NOVA BILJESKA 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_nouvelle_annonce str existe plus NOVA NAJAVA 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_petitions str existe plus PETICIJA 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_popularite str existe plus popularno: @popularite@% 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_racine_site str existe plus KORIJEN STRANICE 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_reessayer str existe plus pokusaj ponovo 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_repondre_message str existe plus Odgovori na ovu poruku 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_supprimer str existe plus izbrisi 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_tout_afficher str existe plus Prikazi sve 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_visites str existe plus @visites@ посете 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
lien_visite_site str existe plus posjeti ovu stranicu 2013-09-23 14:47:22 Traduit Modifier
lien_voir_auteur str existe plus Pgledaj ovog autora 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_acces_prive str existe plus pristup privatnom prostoru 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_autre_identifiant str existe plus konektuj se drugim identifikatorom 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_cookie_accepte str existe plus Podesite vas navigator da prihvata cookie (bar za ovu stranicu). 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_cookie_oblige str existe plus Da bi ste se sigurno prijavili na ovu stranicu, morate prihvatiti cookie. 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_deconnexion_ok str existe plus Odjavljeni ste. 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_erreur_pass str existe plus Greska sa lozinkom. 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_espace_prive str existe plus privatni prostor 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_identifiant_inconnu str existe plus Identifikator « @login@ » je nepoznat. 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_login str existe plus Login: 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_login_pass_incorrect str existe plus (Login ili lozinka nije ispravna.) 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_motpasseoublie str existe plus zaboravili ste lozinku? 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_non_securise str existe plus Oprez, ovaj formular nije siguran.
Ako ne zelite da vasa lozinka bude dostupna na mrezi, aktivirajte Javascript u vasem navigatoru i
2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_nouvelle_tentative str existe plus Novi pokusaj 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_par_ici str existe plus Registrovani ste... ovim putem... 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_pass2 str existe plus Lozinka: 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_preferez_refuser str existe plus <b>Ako zelite odbiti cookie</b>, na raspolaganju vam je drugi nacin prijavljivanja (manje siguran): 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_recharger str existe plus ponovo ucitaj ovu stranicu 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_rester_identifie str existe plus Ostanite identifikovani nekoliko dana 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_retoursitepublic str existe plus nazad na javnu stranicu 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_retour_public str existe plus Nazad na javnu stranicu 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_retour_site str existe plus Nazad na javnu stranicu 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_sinscrire str existe plus registruj se 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_test_navigateur str existe plus test navigatora/ponovna konekcija 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
login_verifiez_navigateur str existe plus (Svakako se uvjerite da vas navigator nije zapamtio vasu lozinku...) 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
module_fichiers_langues str existe plus Jezicni dokumenti 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
navigateur_pas_redirige str existe plus Ako vas navigator nije preusmjeren, kliknite ovdje da biste nastavili. 2013-09-23 14:47:23 Traduit Modifier
onglet_affacer_base str existe plus Izbrisi bazu 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
onglet_auteur str existe plus Autor 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
onglet_contenu_site str existe plus Sadrzaj stranice 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
onglet_evolution_visite_mod str existe plus Nivo posjeta 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
onglet_fonctions_avances str existe plus Napredne funkcije 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
onglet_informations_personnelles str existe plus Licne informacije 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
onglet_interactivite str existe plus Interaktivnost 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
onglet_messagerie str existe plus Servis poruka 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
onglet_repartition_rubrique str existe plus Distribucija po rubrikama 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
onglet_save_restaur_base str existe plus Backup/obnova baze podataka 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
onglet_vider_cache str existe plus Isprazni kes 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
pass_choix_pass str existe plus Izaberite vasu novu lozinku: 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
pass_erreur str existe plus Greska 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
pass_erreur_acces_refuse str existe plus <b>Greska:</b> vise nemate pristup ovoj stranici. 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
pass_erreur_code_inconnu str existe plus <b>Greska:</b> ovaj kod ne odgovara nijednom posjetiocu koji ima pristup ovoj stranici. 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
pass_erreur_non_enregistre str existe plus <b>Greska:</b> adresa <tt>@email_oubli@</tt> nije registgrovana na ovoj stranici. 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
pass_erreur_non_valide str existe plus <b>Greska:</b> ovaj e-mail <tt>@email_oubli@</tt> nije vazeci! 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
pass_erreur_probleme_technique str existe plus <b>Greska:</b> e-mail nije poslan, radi tehnickog problema. 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
pass_espace_prive_bla str existe plus Privatni prostor ove stranice je otvoren za posjetioce nakon registrovanja. Nakon registracije, mozete konsultovati clanke u toku uredjivanja,
predlagati clanke i ucestvovati u svim forumima.
2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
pass_forum_bla str existe plus Trazili ste ucesce u forumu koji je rezervisan za registrovane posjetioce. 2013-09-23 14:47:24 Traduit Modifier
pass_indiquez_cidessous str existe plus Ispod naznacite e-mail adresu sa kojom ste trenutno registrovani. Primicete e-mail sa putem koji trebate slijediti da biste ponovo dobili pristup. 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
pass_mail_passcookie str existe plus (ovo je automatska poruka)
Da biste ponovo dobili pristup
@nom_site_spip@ (@adresse_site@)

Idite na sljedecu adresu:

@adresse_site@/spip_pass.php3?p=@cookie@

Tamo mozete unijeti novu lozinku i ponovo se prijaviti na stranicu.

2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
pass_mot_oublie str existe plus Zaboravili ste lozinku 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
pass_nouveau_enregistre str existe plus Vasa nova lozinka je registrovana. 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
pass_nouveau_pass str existe plus Nova lozinka 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
pass_ok str existe plus OK 2011-12-07 19:13:05 Traduit Modifier
pass_oubli_mot str existe plus Zaboravljena lozinka 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
pass_quitter_fenetre str existe plus Napusti ovaj prozor 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
pass_rappel_login str existe plus Podsjetnik: vas identifikator (login) je « @login@ ». 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
pass_retour_public str existe plus Nazad na javnu stranicu 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
pass_rien_a_faire_ici str existe plus Ovdje nema nista za raditi. 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
pass_vousinscrire str existe plus Registrujte se na srtranicu se na stranicu 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
precedent str existe plus Nazad 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
previsualisation str existe plus Pegled 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
previsualiser str existe plus Pokazi pregled 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
squelette str existe plus predlozak 2013-09-23 14:47:25 Traduit Modifier
squelette_inclus_ligne str existe plus ukjucen predlozak, linija 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
squelette_ligne str existe plus predlozak linija 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
stats_visites_et_popularite str existe plus @visites@ posjete; popularno: @popularite@ 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
suivant str existe plus Naprijed 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
taille_ko str existe plus @taille@ kb 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
taille_mo str existe plus @taille@ Mb 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
taille_octets str existe plus @taille@ bit 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
texte_actualite_site_1 str existe plus Kada se naviknete na interfejs, kliknite na « 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
texte_actualite_site_2 str existe plus cjelokupni interfejs 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
texte_actualite_site_3 str existe plus » za otveranje vise mogucnosti. 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
texte_creation_automatique_vignette str existe plus Aktivirano je automatsko kreiranje vinjeta na ovoj stranici. Ako putem ovog formulara instalirate fotografije formata @gd_formats@, one ce biti popracene vinjetom maksimalne velicine @taille_preview@piksela. 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
texte_documents_associes str existe plus Sljedeci dokumenti su povezani sa clankom,ali nisu direktno ukljuceni. Na osnovu izgleda javne stranice, mogu biti prikazani kao pridruzeni dokumenti 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
texte_inc_auth_2 str existe plus prijaviti 2013-09-23 14:47:26 Traduit Modifier
texte_inc_auth_3 str existe plus , nakon sto ste iskljucili, a zatim ponovo ukljucili vas navigator. 2013-09-23 14:47:27 Traduit Modifier
texte_inc_meta_1 str existe plus Sistem je naisao na gresku pri pokusaju da pise dokument <code>ecrire/data/meta_cache.php3</code>. Kao administrator stranice, 2013-09-23 14:47:27 Traduit Modifier
texte_inc_meta_2 str existe plus mozete provjeriti dozvolu pisanja 2013-09-23 14:47:27 Traduit Modifier
texte_inc_meta_3 str existe plus u direktorij <code>ecrire/data/</code>. 2013-09-23 14:47:27 Traduit Modifier
texte_statut_en_cours_redaction str existe plus U toku uredjivanja 2013-09-23 14:47:27 Traduit Modifier
texte_statut_poubelle str existe plus u korpi za smece 2013-09-23 14:47:27 Traduit Modifier
texte_statut_propose_evaluation str existe plus predlozeno za izglasavanje 2013-09-23 14:47:27 Traduit Modifier
texte_statut_publie str existe plus objavljeno 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
texte_statut_refuse str existe plus odbijeno 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_ajouter_mot_cle str existe plus DODATI KLJUCNU RIJEC: 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_cadre_raccourcis str existe plus PRECICE: 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_changer_couleur_interface str existe plus Promijeni boju interfejsa 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_image_administrateur str existe plus Administrator 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_image_admin_article str existe plus Mozete administrirati ovaj clanak 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_image_aide str existe plus Pomoc sa ovim elementom 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_image_auteur_supprime str existe plus Autor izbrisan 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_image_redacteur str existe plus Urednik bez pristupa 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_image_redacteur_02 str existe plus Urednik 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_image_visiteur str existe plus Posjetioc 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_joindre_document str existe plus PRIDRUZI DOKUMENT 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_mots_cles str existe plus KLJUCNE RIJECI 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_publier_document str existe plus OBJAVI DOKUMENT U OVOJ RUBRICI 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_statistiques str existe plus Statistike stranice 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
titre_titre_document str existe plus Naslov dokumenta: 2013-09-23 14:47:28 Traduit Modifier
zbug_balise_b_aval str existe plus  : oznaka B kasni u petlji 2013-09-23 14:47:29 Traduit Modifier
zbug_boucle str existe plus petlja 2013-09-23 14:47:29 Traduit Modifier
zbug_champ_hors_boucle str existe plus Polje @champ@ izvan petlje 2013-09-23 14:47:29 Traduit Modifier
zbug_code str existe plus kod 2013-09-23 14:47:29 Traduit Modifier
zbug_erreur_squelette str existe plus Greska sa predloskom 2013-09-23 14:47:30 Traduit Modifier
zbug_info_erreur_squelette str existe plus Greska na stranici 2013-09-23 14:47:30 Traduit Modifier
zbug_resultat str existe plus rezultat 2013-09-23 14:47:31 Traduit Modifier
zbug_table_inconnue str existe plus Nedefinisana SQL tabela « @table@ » 2013-09-23 14:47:31 Traduit Modifier
SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Habillage visuel © styleshout sous Licence Creative Commons Attribution 2.5 License