Traduire SPIP
Espace des traducteurs de SPIP et de ses contributions

Vous n’êtes pas autorisé à traduire les modules de langue.

Module #74 : spip

Traduction du module "spip" de fr〈=fr vers pl

La langue principale de ce module comporte 642 items.

Module traduit à 87%

  • Nouveau : 50 (9%)
  • Modifié : 28 (4%)

Filtrer par statut :

Aucun Traduit Modifié Nouveau
Code de langue Traduction fr〈=fr Traduction pl Date Statut  
form_prop_url_site str existe plus URL stron\y 2013-09-23 16:14:24 Modifié Modifier
infos_vos_pense_bete str existe plus Twoje notatki 2013-09-23 16:14:49 Modifié Modifier
info_contribution str existe plus wpisy na forum 2013-09-23 16:14:42 Modifié Modifier
info_copyright_doc str existe plus Więcej informacji na stronie <a href="@spipnet@">http://www.spip.net</a>. 2013-09-23 16:14:42 Modifié Modifier
info_cours_edition str existe plus Twoje artykuły w trakcie redagowania 2013-09-23 16:14:42 Modifié Modifier
info_multi_langues_soulignees str existe plus <u>Podkreślonie języka</u> świadczy o kompletnym przekładzie wszystkich tekstów interfejsu. Jeśli wybierzesz jeden z tych języków, elementy serwisu (daty, formularze) zostaną automatycznie przetłumaczone. W przypadku języków nie-podkreślonych, elementy te ukażą się w głównym języku serwisu. 2013-09-23 16:14:44 Modifié Modifier
lien_liberer_tous str existe plus uwolnij artykuły 2013-09-23 16:14:50 Modifié Modifier
login_login2 str existe plus Login (identyfikator) : 2013-09-23 16:14:54 Modifié Modifier
pass_recevoir_mail str existe plus Otrzymasz e-mail wyjaśniający jak możesz odzyskać dostęp do strony. 2019-08-19 12:19:02 Modifié Modifier
texte_inc_auth_1 str existe plus Jesteś zalogowany za pomocą
loginu <b>@auth_login@</b>, ale nie istnieje on (już) w bazie danych.
Spróbuj się
2013-09-23 16:15:00 Modifié Modifier
trad_reference str existe plus (artykuł wzorcowy) 2013-09-23 16:15:02 Modifié Modifier
zbug_balise_inexistante str existe plus erreur @from@: la balise #@balise@ n’existe pas 2013-09-23 16:15:02 Modifié Modifier
zbug_boucle_recursive_undef str existe plus pętla rekursywna nie została zdefiniowana 2013-09-23 16:15:02 Modifié Modifier
zbug_champ_hors_motif str existe plus Pole @champ@ jest poza pętlą @motif@ 2013-09-23 16:15:02 Modifié Modifier
zbug_critere_inconnu str existe plus nieznane kryterium @critere@ 2013-09-23 16:15:02 Modifié Modifier
zbug_distant_interdit str existe plus operacja niedozwolona w zewnętrznej bazie 2013-09-23 16:15:04 Modifié Modifier
zbug_doublon_table_sans_cle_primaire str existe plus doublons sur une table sans clef primaire atomique 2009-08-01 00:57:07 Modifié Modifier
zbug_doublon_table_sans_index str existe plus podwójny wpis w tablicy bez indeksu 2013-09-23 16:15:05 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_double str existe plus BOUCLE@id@: podwójna definicja 2013-09-23 16:15:07 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_fermant str existe plus BOUCLE@id@: brakuje znacznika zamykającego 2013-09-23 16:15:08 Modifié Modifier
zbug_erreur_boucle_syntaxe str existe plus Składnia pętli (boucle) nieprawidłowa 2013-09-23 16:15:09 Modifié Modifier
zbug_erreur_execution_page str existe plus błąd w wykonaniu strony 2013-09-23 16:15:10 Modifié Modifier
zbug_erreur_filtre str existe plus Błąd : filtr <b>« @filtre@ »</b> nie zdefiniowany 2013-09-23 16:15:12 Modifié Modifier
zbug_erreur_meme_parent str existe plus {meme_parent} stosuje się wyłącznie do pętli (FORUMS) i (RUBRIQUES) 2013-09-23 16:15:13 Modifié Modifier
zbug_inversion_ordre_inexistant str existe plus odwrócenie nieistniejącego uporządkowania 2013-09-23 16:15:15 Modifié Modifier
zbug_pagination_sans_critere str existe plus #PAGINATION bez kryterium {pagination} lub użyta w pętli rekursywnej 2013-09-23 16:15:16 Modifié Modifier
zbug_parametres_inclus_incorrects str existe plus Złe parametry załączenia (include) 2013-09-23 16:15:18 Modifié Modifier
zbug_serveur_indefini str existe plus serwer SQL niezdefiniowany 2013-09-23 16:15:21 Modifié Modifier
avis_1_erreur_saisie str existe plus Il y a 1 erreur dans votre saisie, veuillez vérifier les informations. 2015-10-16 20:17:02 Nouveau Modifier
avis_nb_erreurs_saisie str existe plus Il y a @nb@ erreurs dans votre saisie, veuillez vérifier les informations. 2014-10-28 05:31:18 Nouveau Modifier
date_fmt_heures_minutes_court str existe plus @h@h@m@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_jour str existe plus @nomjour@ @jour@ 2012-05-21 12:19:40 Nouveau Modifier
date_fmt_jour_heure_debut_fin str existe plus @jour@ de @heure_debut@ à @heure_fin@ 2014-08-02 16:16:12 Nouveau Modifier
date_fmt_jour_heure_debut_fin_abbr str existe plus @dtstart@@jour@ de @heure_debut@@dtabbr@ à @dtend@@heure_fin@@dtabbr@ 2014-08-02 16:16:12 Nouveau Modifier
date_fmt_nomjour str existe plus @nomjour@ @date@ 2012-05-21 12:19:41 Nouveau Modifier
date_fmt_periode str existe plus Du @date_debut@ au @date_fin@ 2012-05-21 12:19:41 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_abbr str existe plus Du @dtart@@date_debut@@dtabbr@ au @dtend@@date_fin@@dtabbr@ 2012-05-21 12:19:41 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_from str existe plus Du 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_to str existe plus au 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
date_fmt_saison_annee str existe plus @saison@ @annee@ 2013-11-18 20:16:01 Nouveau Modifier
erreur_technique_ajaxform str existe plus Ooops. Une erreur innatendue a empêché de soumettre le formulaire. Vous pouvez essayer à nouveau. 2013-05-31 20:16:06 Nouveau Modifier
erreur_technique_enregistrement_champs str existe plus Une erreur technique a empêché l'enregistrement correct du champ @champs@. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_technique_enregistrement_impossible str existe plus Une erreur technique a empêché l'enregistrement. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
format_date_incorrecte str existe plus La date ou son format est incorrect 2017-05-03 20:15:50 Nouveau Modifier
format_heure_incorrecte str existe plus L’heure ou son format est incorrect 2017-05-03 20:15:50 Nouveau Modifier
info_breves_un str existe plus 1 brève 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_creerdansrubrique_non_autorise str existe plus Vous n'avez pas de droits suffisants pour créer un contenu dans cette rubrique 2012-03-07 21:49:59 Nouveau Modifier
info_documents_nb str existe plus @nb@ documents 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_documents_un str existe plus 1 document 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_messages_nb str existe plus @nb@ messages 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_messages_un str existe plus 1 message 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_obligatoire str existe plus Cette information est obligatoire 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_petition_close str existe plus Pétition close 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_rubriques_nb str existe plus @nb@ rubriques 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_rubriques_un str existe plus 1 rubrique 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_sites_nb str existe plus @nb@ sites 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
info_sites_un str existe plus 1 site 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
label_ajout_id_rapide str existe plus Ajout rapide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
label_poids_fichier str existe plus Taille 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
login_sans_cookie str existe plus Identyfikacja bez cookie 2015-06-09 08:15:47 Nouveau Modifier
login_securise str existe plus Login sécurisé 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
masquer_colonne str existe plus Masquer cette colonne 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_echec str existe plus Impossible de générer de nouveaux identifiants. 2017-05-06 12:15:51 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_echec_envoi str existe plus Les nouveaux identifiants de connexion n’ont pas pu être envoyés. 2017-05-06 12:15:51 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_ok str existe plus Les nouveaux identifiants de connexion ont été envoyés à @email@. 2017-05-06 12:15:51 Nouveau Modifier
pass_procedure_changer str existe plus Pour modifier votre mot de passe, merci d’indiquer l’adresse email associée à votre compte. 2015-11-07 16:15:48 Nouveau Modifier
taille_go str existe plus @taille@ Go 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
titre_image_selecteur str existe plus Afficher la liste 2013-05-07 05:31:08 Nouveau Modifier
titre_signatures_attente str existe plus Signatures en attente de validation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
titre_signatures_confirmees str existe plus Signatures confirmées 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
todo str existe plus à venir 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
trad_definir_reference str existe plus Choisir "@titre@" comme référence des traductions 2014-09-20 12:17:12 Nouveau Modifier
upload_limit str existe plus Ce fichier est trop gros pour le serveur ; la taille maximum autorisée en <i>upload</i> est de @max@. 2018-03-13 00:16:05 Nouveau Modifier
zbug_balise_sans_argument str existe plus Argument manquant dans la balise @balise@ 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_calcul str existe plus calcul 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_critere_sur_table_sans_cle_primaire str existe plus {@critere@} sur une table sans clef primaire atomique 2014-06-14 12:16:27 Nouveau Modifier
zbug_hors_compilation str existe plus Hors Compilation 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
zbug_statistiques str existe plus Statistiques des requêtes SQL classées par durée 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
0_langue str existe plus Polski [pl] 2013-09-23 16:13:11 Traduit Modifier
0_liste str existe plus spip-dev@rezo.net 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
0_mainteneur str existe plus d.paszkiewicz@ekstenso.com 2013-09-23 16:13:11 Traduit Modifier
0_URL str existe plus http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/spip-dev 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
access_interface_graphique str existe plus Powrót do pełnego interfejsu graficznego 2013-09-23 16:13:12 Traduit Modifier
access_mode_texte str existe plus Uproszczony interfejs - tryb tekstowy 2013-09-23 16:13:12 Traduit Modifier
admin_debug str existe plus debug 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
admin_modifier_article str existe plus Modyfikuj artykuł 2013-09-23 16:13:12 Traduit Modifier
admin_modifier_auteur str existe plus Modyfikuj autora 2013-09-23 16:13:13 Traduit Modifier
admin_modifier_breve str existe plus Modyfikuj news 2013-09-23 16:13:13 Traduit Modifier
admin_modifier_mot str existe plus Modyfikuj słowo kluczowe 2013-09-23 16:13:13 Traduit Modifier
admin_modifier_rubrique str existe plus Modyfikuj dział 2013-09-23 16:13:13 Traduit Modifier
admin_recalculer str existe plus Odśwież 2013-09-23 16:13:14 Traduit Modifier
afficher_calendrier str existe plus Wyświetl kalendarz 2013-09-23 16:13:14 Traduit Modifier
afficher_trad str existe plus pokaż przekłady 2013-09-23 16:13:14 Traduit Modifier
alerte_maj_impossible str existe plus <b>Uwaga!</b> Uaktualnienie bazy danych SQL do wersji @version@ jest nie możliwe. Powodem jest prawdopodobnie brak uprawnień do modyfikacji bazy danych. Skontaktuj się z administratorem lub firmą hostingową. 2013-09-23 16:13:14 Traduit Modifier
alerte_modif_info_concourante str existe plus UWAGA: Ta informacja była zmieniana w innym miejscu. Obecna wartość to:Cette information a été modifiée par ailleurs. La valeur actuelle est : 2013-09-23 16:13:14 Traduit Modifier
analyse_xml str existe plus Analiza XML 2013-09-23 16:13:14 Traduit Modifier
annuler str existe plus Anuluj 2013-09-23 16:13:14 Traduit Modifier
antispam_champ_vide str existe plus Pozostaw puste: 2013-09-23 16:13:15 Traduit Modifier
articles_recents str existe plus Najnowsze artykuły 2013-09-23 16:13:15 Traduit Modifier
avis_archive_incorrect str existe plus ten plik archiwalny nie należy do SPIP 2013-09-23 16:13:15 Traduit Modifier
avis_archive_invalide str existe plus plik archiwalny jest nieprawidłowy 2013-09-23 16:13:15 Traduit Modifier
avis_attention str existe plus UWAGA ! 2013-09-23 16:13:16 Traduit Modifier
avis_champ_incorrect_type_objet str existe plus Nieprawiłowa nazwa pola @name@ dla obiektu typu @type@ 2013-09-23 16:13:16 Traduit Modifier
avis_colonne_inexistante str existe plus Kolumna @col@ nie istnieje 2013-09-23 16:13:16 Traduit Modifier
avis_erreur str existe plus Błąd: zobacz poniżej’; 2013-09-23 16:13:17 Traduit Modifier
avis_erreur_connexion str existe plus Błąd połączenia 2013-09-23 16:13:17 Traduit Modifier
avis_erreur_cookie str existe plus problem z cookie 2013-09-23 16:13:17 Traduit Modifier
avis_erreur_fonction_contexte str existe plus Błąd programistyczny. Ta funkcja nie powinna być wywoływana w tym kontekście. 2013-09-23 16:13:17 Traduit Modifier
avis_erreur_mysql str existe plus Błąd SQL 2013-09-23 16:13:18 Traduit Modifier
avis_erreur_sauvegarde str existe plus Błąd archiwizacji (@type@ @id_objet@)! 2013-09-23 16:13:18 Traduit Modifier
avis_erreur_visiteur str existe plus Problem z dostępem do stron administracyjnych 2013-09-23 16:13:18 Traduit Modifier
barre_aide str existe plus Użyj skrótów typograficznych do ulepszenia layoutu 2013-09-23 16:13:19 Traduit Modifier
barre_a_accent_grave str existe plus Wstaw dużą literę A z akcentem grave 2013-09-23 16:13:19 Traduit Modifier
barre_eo str existe plus Wstaw ligaturę oe 2013-09-23 16:13:19 Traduit Modifier
barre_eo_maj str existe plus Wstaw dużą ligaturę EO 2013-09-23 16:13:19 Traduit Modifier
barre_euro str existe plus Umieść symbol €€ 2013-09-23 16:13:19 Traduit Modifier
barre_e_accent_aigu str existe plus Wstaw dużą literę E z akcentem acute 2013-09-23 16:13:19 Traduit Modifier
barre_gras str existe plus Wstaw w {{boldzie}} 2013-09-23 16:13:19 Traduit Modifier
barre_guillemets str existe plus Umieść w "cudzysłowie" 2013-09-23 16:13:20 Traduit Modifier
barre_guillemets_simples str existe plus Umieść w innym “cudzysłowie” 2013-09-23 16:13:20 Traduit Modifier
barre_intertitre str existe plus Przekształć w {{{śródtytuł}}} 2013-09-23 16:13:20 Traduit Modifier
barre_italic str existe plus Wstaw w {italiku} 2013-09-23 16:13:20 Traduit Modifier
barre_lien str existe plus Zmień w [hiperłącze->http://...] 2013-09-23 16:13:21 Traduit Modifier
barre_lien_input str existe plus Proszę wpisać cel hiperłącza (może to być URL internetowy w formie http://www.mysite.com lub po prostu numer artykułu na tej stronie). 2013-09-23 16:13:21 Traduit Modifier
barre_note str existe plus Zmień w [[Przypis]] 2013-09-23 16:13:22 Traduit Modifier
barre_paragraphe str existe plus Utwórz paragraf 2013-09-23 16:13:22 Traduit Modifier
barre_quote str existe plus <quote>Zacytuj wiadomość</quote> 2013-09-23 16:13:22 Traduit Modifier
bouton_changer str existe plus Zatwierdź 2013-09-23 16:13:22 Traduit Modifier
bouton_chercher str existe plus Szukaj 2013-09-23 16:13:22 Traduit Modifier
bouton_choisir str existe plus Wybierz 2013-09-23 16:13:22 Traduit Modifier
bouton_deplacer str existe plus Przenieś 2013-09-23 16:13:23 Traduit Modifier
bouton_download str existe plus Ściągnij 2013-09-23 16:13:23 Traduit Modifier
bouton_enregistrer str existe plus Zapisz 2013-09-23 16:13:23 Traduit Modifier
bouton_radio_desactiver_messagerie_interne str existe plus Dezaktywuj pocztę wewnętrzną 2013-09-23 16:13:24 Traduit Modifier
bouton_radio_envoi_annonces str existe plus Wyślij ogłoszenia redakcyjne 2013-09-23 16:13:24 Traduit Modifier
bouton_radio_non_envoi_annonces str existe plus Nie wysyłaj żadnych zawiadomień 2013-09-23 16:13:24 Traduit Modifier
bouton_radio_non_envoi_liste_nouveautes str existe plus Nie wysyłaj najnowszej listy newsów 2013-09-23 16:13:24 Traduit Modifier
bouton_recharger_page str existe plus ponownie załaduj tę stronę 2013-09-23 16:13:24 Traduit Modifier
bouton_telecharger str existe plus Załaduj 2013-09-23 16:13:25 Traduit Modifier
bouton_upload str existe plus Załaduj 2013-09-23 16:13:25 Traduit Modifier
bouton_valider str existe plus Zatwierdź 2013-09-23 16:13:25 Traduit Modifier
cal_apresmidi str existe plus popołudniu 2013-09-23 16:13:25 Traduit Modifier
cal_jour_entier str existe plus cały dzień 2013-09-23 16:13:26 Traduit Modifier
cal_matin str existe plus rano 2013-09-23 16:13:27 Traduit Modifier
cal_par_jour str existe plus wg dni 2013-09-23 16:13:27 Traduit Modifier
cal_par_mois str existe plus wg miesięcy 2013-09-23 16:13:27 Traduit Modifier
cal_par_semaine str existe plus wg tygodni 2013-09-23 16:13:27 Traduit Modifier
choix_couleur_interface str existe plus kolor 2013-09-23 16:13:28 Traduit Modifier
choix_interface str existe plus wybór interfejsu 2013-09-23 16:13:28 Traduit Modifier
colonne str existe plus Kolumna 2013-09-23 16:13:28 Traduit Modifier
confirm_changer_statut str existe plus Uwaga, czy na pewno chcesz zmienić status tego elementu ? Kontynuować ? 2013-09-23 16:13:28 Traduit Modifier
correcte str existe plus poprawna 2013-09-23 16:13:29 Traduit Modifier
date_aujourdhui str existe plus dziś 2013-09-23 16:13:29 Traduit Modifier
date_avant_jc str existe plus P.N.E. 2013-09-23 16:13:29 Traduit Modifier
date_dans str existe plus w @delai@ 2013-09-23 16:13:29 Traduit Modifier
date_demain str existe plus jutro 2013-09-23 16:13:32 Traduit Modifier
date_de_mois_1 str existe plus @j@ stycznia 2013-09-23 16:13:30 Traduit Modifier
date_de_mois_10 str existe plus @j@ października 2013-09-23 16:13:30 Traduit Modifier
date_de_mois_11 str existe plus @j@ listopada 2013-09-23 16:13:30 Traduit Modifier
date_de_mois_12 str existe plus @j@ grudnia 2013-09-23 16:13:30 Traduit Modifier
date_de_mois_2 str existe plus @j@ lutego 2013-09-23 16:13:30 Traduit Modifier
date_de_mois_3 str existe plus @j@ marca 2013-09-23 16:13:30 Traduit Modifier
date_de_mois_4 str existe plus @j@ kwietnia 2013-09-23 16:13:31 Traduit Modifier
date_de_mois_5 str existe plus @j@ maja 2013-09-23 16:13:31 Traduit Modifier
date_de_mois_6 str existe plus @j@ czerwca 2013-09-23 16:13:32 Traduit Modifier
date_de_mois_7 str existe plus @j@ lipca 2013-09-23 16:13:32 Traduit Modifier
date_de_mois_8 str existe plus @j@ sierpnia 2013-09-23 16:13:32 Traduit Modifier
date_de_mois_9 str existe plus @j@ września 2013-09-23 16:13:32 Traduit Modifier
date_fmt_heures_minutes str existe plus @h@h@m@min 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_jour_heure str existe plus @jour@ o @heure@ 2013-09-23 16:13:33 Traduit Modifier
date_fmt_jour_mois str existe plus @jourmois@ 2013-09-23 16:13:33 Traduit Modifier
date_fmt_jour_mois_annee str existe plus @jourmois@ @annee@ 2013-09-23 16:13:33 Traduit Modifier
date_fmt_mois_annee str existe plus @nommois@ @annee@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_nomjour_date str existe plus @date@ @nomjour@ 2013-09-23 16:13:34 Traduit Modifier
date_heures str existe plus godziny 2013-09-23 16:13:34 Traduit Modifier
date_hier str existe plus wczoraj 2013-09-23 16:13:34 Traduit Modifier
date_il_y_a str existe plus jest @delai@ 2013-09-23 16:13:34 Traduit Modifier
date_jnum1 str existe plus 1 2013-09-23 16:13:34 Traduit Modifier
date_jnum10 str existe plus 10 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum11 str existe plus 11 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum12 str existe plus 12 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum13 str existe plus 13 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum14 str existe plus 14 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum15 str existe plus 15 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum16 str existe plus 16 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum17 str existe plus 17 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum18 str existe plus 18 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum19 str existe plus 19 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum2 str existe plus 2 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum20 str existe plus 20 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum21 str existe plus 21 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum22 str existe plus 22 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum23 str existe plus 23 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum24 str existe plus 24 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum25 str existe plus 25 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum26 str existe plus 26 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum27 str existe plus 27 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum28 str existe plus 28 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum29 str existe plus 29 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum3 str existe plus 3 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum30 str existe plus 30 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum31 str existe plus 31 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum4 str existe plus 4 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum5 str existe plus 5 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum6 str existe plus 6 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum7 str existe plus 7 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum8 str existe plus 8 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum9 str existe plus 9 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jours str existe plus dni 2013-09-23 16:13:41 Traduit Modifier
date_jour_1 str existe plus Niedziela 2013-09-23 16:13:34 Traduit Modifier
date_jour_1_abbr str existe plus nie. 2013-09-23 16:13:35 Traduit Modifier
date_jour_1_initiale str existe plus n. 2013-09-23 16:13:35 Traduit Modifier
date_jour_2 str existe plus Poniedziałek 2013-09-23 16:13:35 Traduit Modifier
date_jour_2_abbr str existe plus pon. 2013-09-23 16:13:36 Traduit Modifier
date_jour_2_initiale str existe plus p. 2013-09-23 16:13:36 Traduit Modifier
date_jour_3 str existe plus Wtorek 2013-09-23 16:13:37 Traduit Modifier
date_jour_3_abbr str existe plus wto. 2013-09-23 16:13:37 Traduit Modifier
date_jour_3_initiale str existe plus w. 2013-09-23 16:13:37 Traduit Modifier
date_jour_4 str existe plus Środa 2013-09-23 16:13:37 Traduit Modifier
date_jour_4_abbr str existe plus śro. 2013-09-23 16:13:38 Traduit Modifier
date_jour_4_initiale str existe plus ś. 2013-09-23 16:13:38 Traduit Modifier
date_jour_5 str existe plus Czwartek 2013-09-23 16:13:38 Traduit Modifier
date_jour_5_abbr str existe plus czw. 2013-09-23 16:13:38 Traduit Modifier
date_jour_5_initiale str existe plus c. 2013-09-23 16:13:39 Traduit Modifier
date_jour_6 str existe plus Piątek 2013-09-23 16:13:39 Traduit Modifier
date_jour_6_abbr str existe plus pią. 2013-09-23 16:13:40 Traduit Modifier
date_jour_6_initiale str existe plus p. 2013-09-23 16:13:40 Traduit Modifier
date_jour_7 str existe plus Sobota 2013-09-23 16:13:40 Traduit Modifier
date_jour_7_abbr str existe plus sob. 2013-09-23 16:13:40 Traduit Modifier
date_jour_7_initiale str existe plus s. 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_minutes str existe plus minuty 2013-09-23 16:13:41 Traduit Modifier
date_mois str existe plus miesiąc 2013-09-23 16:13:41 Traduit Modifier
date_mois_1 str existe plus Styczeń 2013-09-23 16:13:41 Traduit Modifier
date_mois_10 str existe plus Październik 2013-09-23 16:13:43 Traduit Modifier
date_mois_10_abbr str existe plus paźdź. 2013-09-23 16:13:43 Traduit Modifier
date_mois_11 str existe plus Listopad 2013-09-23 16:13:43 Traduit Modifier
date_mois_11_abbr str existe plus list. 2013-09-23 16:13:44 Traduit Modifier
date_mois_12 str existe plus Grudzień 2013-09-23 16:13:44 Traduit Modifier
date_mois_12_abbr str existe plus gru. 2013-09-23 16:13:44 Traduit Modifier
date_mois_1_abbr str existe plus sty. 2013-09-23 16:13:45 Traduit Modifier
date_mois_2 str existe plus Luty 2013-09-23 16:13:45 Traduit Modifier
date_mois_2_abbr str existe plus lut. 2013-09-23 16:13:45 Traduit Modifier
date_mois_3 str existe plus Marzec 2013-09-23 16:13:45 Traduit Modifier
date_mois_3_abbr str existe plus mar. 2013-09-23 16:13:46 Traduit Modifier
date_mois_4 str existe plus Kwiecień 2013-09-23 16:13:46 Traduit Modifier
date_mois_4_abbr str existe plus kw. 2013-09-23 16:13:46 Traduit Modifier
date_mois_5 str existe plus Maj 2013-09-23 16:13:47 Traduit Modifier
date_mois_5_abbr str existe plus maj 2013-09-23 16:13:48 Traduit Modifier
date_mois_6 str existe plus Czerwiec 2013-09-23 16:13:49 Traduit Modifier
date_mois_6_abbr str existe plus czer. 2013-09-23 16:13:49 Traduit Modifier
date_mois_7 str existe plus Lipiec 2013-09-23 16:13:50 Traduit Modifier
date_mois_7_abbr str existe plus lip. 2013-09-23 16:13:50 Traduit Modifier
date_mois_8 str existe plus Sierpień 2013-09-23 16:13:51 Traduit Modifier
date_mois_8_abbr str existe plus sie. 2013-09-23 16:13:51 Traduit Modifier
date_mois_9 str existe plus Wrzesień 2013-09-23 16:13:52 Traduit Modifier
date_mois_9_abbr str existe plus wrz. 2013-09-23 16:13:52 Traduit Modifier
date_saison_1 str existe plus zima 2013-09-23 16:13:53 Traduit Modifier
date_saison_2 str existe plus wiosna 2013-09-23 16:13:53 Traduit Modifier
date_saison_3 str existe plus lato 2013-09-23 16:13:55 Traduit Modifier
date_saison_4 str existe plus jesień 2013-09-23 16:13:56 Traduit Modifier
date_secondes str existe plus sekundy 2013-09-23 16:13:56 Traduit Modifier
date_semaines str existe plus tygodnie 2013-09-23 16:13:57 Traduit Modifier
date_une_heure str existe plus godzina 2013-09-23 16:13:58 Traduit Modifier
date_une_minute str existe plus minuta 2013-09-23 16:13:59 Traduit Modifier
date_une_seconde str existe plus sekunda 2013-09-23 16:13:59 Traduit Modifier
date_une_semaine str existe plus tydzień 2013-09-23 16:14:00 Traduit Modifier
date_un_mois str existe plus miesiące 2013-09-23 16:13:57 Traduit Modifier
dirs_commencer str existe plus w celu rzeczywistego rozpoczęcia instalacji 2013-09-23 16:14:01 Traduit Modifier
dirs_preliminaire str existe plus Wstęp: <b>Ustawienia pozwoleń dostępu</b> 2013-09-23 16:14:01 Traduit Modifier
dirs_probleme_droits str existe plus Problem z prawami dostępu 2013-09-23 16:14:02 Traduit Modifier
dirs_repertoires_absents str existe plus <p><b>Następujące katalogi nie zostały odnalezione :</b></p> <ul>@bad_dirs@.</ul>
<p>Możliwe, że powodem tego jest nazwa, w której pomylone zostały duże i małe litery.
Sprawdź nazwy pod względem małych i dużych liter.
Jeśli rzeczywiście wielkość liter jest różna, zmień nazwy katalogów za pomocą dowolnego programu FTP
<p>Po wykonaniu tej operacji będziesz mógł
2013-09-23 16:14:02 Traduit Modifier
dirs_repertoires_suivants str existe plus <p><b>Następujące katalogi nie są skonfigurowane do zapisu :</b></p> <ul>@bad_dirs@.</ul>
<p>Aby temu zapobiec, skorzystaj z klienta FTP i ureguluj konieczne prawa dostępu
do tych katalogów. Procedura jest wytłumaczona od A-Z w przewodniku instalacji.
<p>Kiedy dokonasz koniecznych zmian, będziesz mógł
2013-09-23 16:14:03 Traduit Modifier
double_occurrence str existe plus Podwójne wystąpienie @balise@ 2013-09-23 16:14:03 Traduit Modifier
envoi_via_le_site str existe plus Wyślij ze strony 2013-09-23 16:14:04 Traduit Modifier
en_cours str existe plus w trakcie 2013-09-23 16:14:04 Traduit Modifier
erreur str existe plus Błąd 2013-09-23 16:14:05 Traduit Modifier
erreur_balise_non_fermee str existe plus ostatni znacznik nie jest zamknięty : 2013-09-23 16:14:05 Traduit Modifier
erreur_texte str existe plus błąd/błędy 2013-09-23 16:14:06 Traduit Modifier
etape str existe plus Etap 2013-09-23 16:14:06 Traduit Modifier
fichier_introuvable str existe plus Plik @fichier@ nie odnaleziony 2013-09-23 16:14:06 Traduit Modifier
form_auteur_confirmation str existe plus Potwierdź swój e-mail 2013-09-23 16:14:07 Traduit Modifier
form_auteur_email_modifie str existe plus Twój adres e-mail został zmieniony. 2013-09-23 16:14:07 Traduit Modifier
form_auteur_envoi_mail_confirmation str existe plus Mail z potwierdzeniem został wysłany na adres @email@. Prosimy o kliknięcie w link, przesłany w e-mailu aby zatwierdzić adres e-mail. 2013-09-23 16:14:08 Traduit Modifier
form_auteur_mail_confirmation str existe plus Dzień dobry,

Uruchomiłeś procedurę zmiany adresu e-mail.
Aby zatwierdzić nowy adres, wystarczy wejść pod podany niżej link,
jeśli tego nie uczynisz próba zmiany adresu zostanie anulowana:

@url@
2013-09-23 16:14:08 Traduit Modifier
form_deja_inscrit str existe plus Jesteś już zarejestrowany. 2013-09-23 16:14:09 Traduit Modifier
form_email_non_valide str existe plus Twój adres e-mail nie jest prawidłowy. 2013-09-23 16:14:09 Traduit Modifier
form_forum_access_refuse str existe plus Nie masz już dostępu do tej strony. 2013-09-23 16:14:09 Traduit Modifier
form_forum_bonjour str existe plus Witaj @nom@, 2013-09-23 16:14:10 Traduit Modifier
form_forum_confirmer_email str existe plus Aby zatwierdzić Twój adres e-mail, kliknij w ten link: @url_confirm@ 2013-09-23 16:14:11 Traduit Modifier
form_forum_email_deja_enregistre str existe plus Ten adres e-mail jest już zarejestrowany, wskutek czego nie możesz używać swojego zwykłego hasła. 2013-09-23 16:14:11 Traduit Modifier
form_forum_identifiants str existe plus Osobista identyfikacja 2013-09-23 16:14:12 Traduit Modifier
form_forum_identifiant_mail str existe plus Twój nowy identyfikator został właśnie wysłany do Ciebie e-mailem. 2013-09-23 16:14:12 Traduit Modifier
form_forum_indiquer_nom_email str existe plus Wpisz tutaj swoje nazwisko i adres e-mail. Wkrótce otrzymasz e-mailem swój osobisty identyfikator. 2013-09-23 16:14:13 Traduit Modifier
form_forum_login str existe plus login: 2013-09-23 16:14:14 Traduit Modifier
form_forum_message_auto str existe plus (to jest wiadomość automatyczna) 2013-09-23 16:14:14 Traduit Modifier
form_forum_pass str existe plus hasło: 2013-09-23 16:14:15 Traduit Modifier
form_forum_probleme_mail str existe plus Problem z pocztą: Twój identyfikator nie może zostać wysłany. 2013-09-23 16:14:15 Traduit Modifier
form_forum_voici1 str existe plus Oto Twóje dane, które pozwolą Ci wziąć udział w rozwoju serwisu
"@nom_site_spip@" (@adresse_site@):
2013-09-23 16:14:16 Traduit Modifier
form_forum_voici2 str existe plus Oto Twój identyfikator do proponowania artykułów w
serwisie "@nom_site_spip@" (@adresse_login@):
2013-09-23 16:14:16 Traduit Modifier
form_indiquer_email str existe plus Proszę wpisać swój adres e-mail. 2013-09-23 16:14:17 Traduit Modifier
form_indiquer_nom str existe plus Proszę wpisać swoje nazwisko. 2013-09-23 16:14:17 Traduit Modifier
form_indiquer_nom_site str existe plus Proszę wpisać nazwę swoich stron\y. 2013-09-23 16:14:18 Traduit Modifier
form_pet_deja_enregistre str existe plus Ta strona jest już zarejestrowana 2013-09-23 16:14:18 Traduit Modifier
form_pet_signature_pasprise str existe plus Twój podpis został zlekceważony. 2013-09-23 16:14:19 Traduit Modifier
form_prop_confirmer_envoi str existe plus Potwierdź wysłanie 2013-09-23 16:14:19 Traduit Modifier
form_prop_description str existe plus Opis/komentarz 2013-09-23 16:14:20 Traduit Modifier
form_prop_enregistre str existe plus Twoja propozycja została zapisana, pojawi się online po jej zatwierdzeniu przez administratora tej strony. 2013-09-23 16:14:20 Traduit Modifier
form_prop_envoyer str existe plus Wyślij wiadomość 2013-09-23 16:14:21 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_email str existe plus Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail 2013-09-23 16:14:21 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_nom_site str existe plus Proszę wpisać nazwę strony. 2013-09-23 16:14:22 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_sujet str existe plus Proszę wpisać temat 2013-09-23 16:14:22 Traduit Modifier
form_prop_message_envoye str existe plus Wiadomość wysłana 2013-09-23 16:14:23 Traduit Modifier
form_prop_non_enregistre str existe plus Twoja propozycja nie została zapisana. 2013-09-23 16:14:23 Traduit Modifier
form_prop_sujet str existe plus Temat 2013-09-23 16:14:24 Traduit Modifier
forum_non_inscrit str existe plus Nie jesteś zarejestrowany, lub adres bądź hasło są nieprawidłowe. 2013-09-23 16:14:25 Traduit Modifier
forum_par_auteur str existe plus wg @auteur@ 2013-09-23 16:14:26 Traduit Modifier
forum_titre_erreur str existe plus Błąd... 2013-09-23 16:14:26 Traduit Modifier
ical_texte_rss_articles str existe plus Plik "backend" artykułów tej strony znajduje się pod adresem: 2013-09-23 16:14:26 Traduit Modifier
ical_texte_rss_articles2 str existe plus Możesz również otrzymać pliki "backend" dla artykułów dla każdego z działów strony: 2013-09-23 16:14:27 Traduit Modifier
ical_texte_rss_breves str existe plus Istnieje także plik zawierający wszystkie newsy opublikowane na stronie. Precyzując numer działu, otrzymasz newsy opublikowane w tym dziale. 2013-09-23 16:14:27 Traduit Modifier
icone_admin_site str existe plus Administracja strony 2013-09-23 16:14:27 Traduit Modifier
icone_agenda str existe plus Kalendarz 2013-09-23 16:14:28 Traduit Modifier
icone_aide_ligne str existe plus Pomoc 2013-09-23 16:14:28 Traduit Modifier
icone_articles str existe plus Artykuły 2013-09-23 16:14:29 Traduit Modifier
icone_auteurs str existe plus Autorzy 2013-09-23 16:14:29 Traduit Modifier
icone_a_suivre str existe plus Aktualności 2013-09-23 16:14:27 Traduit Modifier
icone_brouteur str existe plus Menu podręczne 2013-09-23 16:14:29 Traduit Modifier
icone_configuration_site str existe plus Konfiguracja 2013-09-23 16:14:29 Traduit Modifier
icone_configurer_site str existe plus Konfiguruj swoją stronę 2013-09-23 16:14:29 Traduit Modifier
icone_creer_nouvel_auteur str existe plus Utwórz nowego autora 2013-09-23 16:14:30 Traduit Modifier
icone_creer_rubrique str existe plus Utwórz dział 2013-09-23 16:14:30 Traduit Modifier
icone_creer_sous_rubrique str existe plus Utwórz poddział 2013-09-23 16:14:30 Traduit Modifier
icone_deconnecter str existe plus Rozłącz 2013-09-23 16:14:30 Traduit Modifier
icone_discussions str existe plus Dyskusje 2013-09-23 16:14:30 Traduit Modifier
icone_doc_rubrique str existe plus Załączniki 2013-09-23 16:14:31 Traduit Modifier
icone_ecrire_article str existe plus Napisz nowy artykuł 2013-09-23 16:14:31 Traduit Modifier
icone_edition_site str existe plus Edycja 2013-09-23 16:14:31 Traduit Modifier
icone_gestion_langues str existe plus Zarządzanie językami 2013-09-23 16:14:31 Traduit Modifier
icone_informations_personnelles str existe plus Informacje osobiste 2013-09-23 16:14:32 Traduit Modifier
icone_interface_complet str existe plus cały interfejs 2013-09-23 16:14:32 Traduit Modifier
icone_interface_simple str existe plus Uproszczony interfejs 2013-09-23 16:14:32 Traduit Modifier
icone_maintenance_site str existe plus Administracja stroną 2013-09-23 16:14:32 Traduit Modifier
icone_messagerie_personnelle str existe plus Wiadomości prywatne 2013-09-23 16:14:33 Traduit Modifier
icone_repartition_debut str existe plus Pokaż dystrybucję od początku 2013-09-23 16:14:33 Traduit Modifier
icone_rubriques str existe plus Działy 2013-09-23 16:14:34 Traduit Modifier
icone_sauver_site str existe plus Backup strony 2013-09-23 16:14:34 Traduit Modifier
icone_sites_references str existe plus Zlinkowane strony 2013-09-23 16:14:34 Traduit Modifier
icone_site_entier str existe plus Cała strona 2013-09-23 16:14:34 Traduit Modifier
icone_statistiques str existe plus Statystyki strony 2013-09-23 16:14:34 Traduit Modifier
icone_suivi_activite str existe plus Prace redakcyjne 2013-09-23 16:14:35 Traduit Modifier
icone_suivi_actualite str existe plus Rozwój strony 2013-09-23 16:14:35 Traduit Modifier
icone_suivi_pettions str existe plus Śledź/zarządzaj ogłoszeniami 2013-09-23 16:14:35 Traduit Modifier
icone_suivi_revisions str existe plus Zmiany artykułów 2013-09-23 16:14:35 Traduit Modifier
icone_supprimer_document str existe plus Usuń ten dokument 2013-09-23 16:14:36 Traduit Modifier
icone_supprimer_image str existe plus Usuń ten obrazek 2013-09-23 16:14:36 Traduit Modifier
icone_tous_articles str existe plus Wszystkie Twoje artykuły 2013-09-23 16:14:36 Traduit Modifier
icone_tous_auteur str existe plus Wszyscy autorzy 2013-09-23 16:14:36 Traduit Modifier
icone_tous_visiteur str existe plus Wszyscy odwiedzający 2013-09-23 16:14:37 Traduit Modifier
icone_visiter_site str existe plus Przejdź do Twojego serwisu 2013-09-23 16:14:37 Traduit Modifier
icone_voir_en_ligne str existe plus Obejrzyj online 2013-09-23 16:14:37 Traduit Modifier
img_indisponible str existe plus obrazek niedostępny 2013-09-23 16:14:37 Traduit Modifier
impossible str existe plus niemożliwe 2013-09-23 16:14:38 Traduit Modifier
info_acces_interdit str existe plus Dostęp zabroniony 2013-09-23 16:14:38 Traduit Modifier
info_acces_refuse str existe plus Brak dostępu 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_action str existe plus Akcja: @action@ 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_administrer_rubriques str existe plus Możesz zarządzać tą działami i jej poddziałami 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_adresse_non_indiquee str existe plus Nie podałeś adresu testowego! 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_aide str existe plus POMOC: 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_ajouter_mot str existe plus Dodaj to słowo kluczowe 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_annonce str existe plus ZAWIADOMIENIE 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_annonces_generales str existe plus Ogólne ogłoszenia: 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_articles str existe plus Artykuły 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_articles_a_valider str existe plus Artykuły do zatwierdzenia 2013-09-23 16:14:40 Traduit Modifier
info_articles_nb str existe plus @nb@ artykułów 2013-09-23 16:14:40 Traduit Modifier
info_articles_proposes str existe plus Zaproponowane artykuły 2013-09-23 16:14:40 Traduit Modifier
info_articles_un str existe plus 1 artykuł 2013-09-23 16:14:41 Traduit Modifier
info_article_propose str existe plus Zaproponowany artykuł 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_article_publie str existe plus Artykuł opublikowany 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_article_redaction str existe plus Artykuł w trakcie tworzenia 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_article_refuse str existe plus Artykuł odrzucony 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_article_supprime str existe plus Artykuł usunięty 2013-09-23 16:14:39 Traduit Modifier
info_auteurs_nombre str existe plus autor(zy): 2013-09-23 16:14:41 Traduit Modifier
info_authentification_ftp str existe plus Uwierzytelnienie (poprzez FTP). 2013-09-23 16:14:41 Traduit Modifier
info_a_suivre str existe plus KONTYNUUJ » 2013-09-23 16:14:38 Traduit Modifier
info_breves_2 str existe plus newsy 2013-09-23 16:14:41 Traduit Modifier
info_breves_nb str existe plus @nb@ newsów 2013-09-23 16:14:41 Traduit Modifier
info_connexion_refusee str existe plus Brak połączenia 2013-09-23 16:14:41 Traduit Modifier
info_contact_developpeur str existe plus Proszę skontaktować się z deweloperem. 2013-09-23 16:14:41 Traduit Modifier
info_contenance str existe plus Ta strona zawiera: 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_copyright str existe plus @spip@ - darmowe oprogramowanie dystrybuowane w oparciu o licencję @lien_gpl@. 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_copyright_gpl str existe plus na licencji GPL 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_creer_repertoire str existe plus Utwórz plik lub katalog o nazwie: 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_creer_repertoire_2 str existe plus w podkatalogu <b>@repertoire@</b>, a następnie: 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_creer_vignette str existe plus generowanie miniaturki 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_deplier str existe plus Rozwiń 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_descriptif_nombre str existe plus opis(y): 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_description str existe plus Opis: 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_description_2 str existe plus Opis: 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_dimension str existe plus Rozmiar: 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_ecire_message_prive str existe plus Napisz prywatną wiadomość 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_email_invalide str existe plus Nieprawidłowy adres e-mail. 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_envoyer_message_prive str existe plus Wyślij prywatną wiadomość do tego autora 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_en_cours_validation str existe plus Twoje artykuły są w trakcie redagowania 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_en_ligne str existe plus Teraz online: 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_erreur_requete str existe plus Błąd zapytania : 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_erreur_squelette2 str existe plus Żaden szkielet <b>@fichier@</b> nie jest dostępny ... 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_erreur_systeme str existe plus Błąd systemu (errno @errsys@) 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_erreur_systeme2 str existe plus Albo dysk twardy jest pełny albo uszkodzona jest baza danych.<br />
<span style="color:red;">Spróbuj <a href='@script@'>naprawić bazę danych</a>, lub skontaktuj się z administratorem serwera.</span>Voir les différences
2013-09-30 15:48:33 Traduit Modifier
info_fini str existe plus Zakończono! 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_format_image str existe plus Formaty plików obrazków, które mogą być używane do tworzenia minitaturek : @gd_formats@. 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_format_non_defini str existe plus format niezdefiniowany 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_grand_ecran str existe plus Cały ekran 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_image_aide str existe plus POMOC 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_image_process_titre str existe plus Sposób generowania miniaturek 2013-09-23 16:14:42 Traduit Modifier
info_impossible_lire_page str existe plus <b>Błąd !</b> Nie można odczytać strony<tt><html>@test_proxy@</html></tt> za pośrednictwem proxy<tt> 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_installation_systeme_publication str existe plus Instalacja systemu publikacji... 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_installer_documents str existe plus Możesz automatycznie dodawać wszystkie dokumenty znajdujące się w folderze @upload@. 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_installer_ftp str existe plus Jako administrator możesz umieszczać (przez FTP) pliki w folderze @upload@, aby później wybierać je bezpośrednio stąd. 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_installer_images str existe plus Możesz umieszczać obrazki w formatach JPEG, GIF i PNG. 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_installer_images_dossier str existe plus Umieść obrazki w folderze @upload@ aby móc je stąd wybierać. 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_interface_complete str existe plus cały interfejs 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_interface_simple str existe plus Uproszczony interfejs 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_joindre_documents_article str existe plus Do swojego atykułu możesz załączać dokumenty typu: 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_joindre_document_article str existe plus Do tego artykułu możesz załączać dokumenty typu 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_joindre_document_rubrique str existe plus Do tego działu możesz dodawać dokumenty typu 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_langue_principale str existe plus Język głównej strony 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_largeur_vignette str existe plus @largeur_vignette@ x @hauteur_vignette@ pikseli 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_la_breve str existe plus news 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_la_rubrique str existe plus dział 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_les_auteurs_1 str existe plus wg @les_auteurs@ 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_logo_format_interdit str existe plus Dla logo dozwolone są następujące formaty: @formats@. 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_logo_max_poids str existe plus Logo może mieć maksymalnie @maxi@ (teraz ma @actuel@). 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_l_article str existe plus artykuł 2013-09-23 16:14:43 Traduit Modifier
info_mail_fournisseur str existe plus you@isp.com 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_message_2 str existe plus WIADOMOŚĆ 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_message_supprime str existe plus WIADOMOŚĆ USUNIĘTA 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_mise_en_ligne str existe plus Data publikacji online: 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_modification_parametres_securite str existe plus modyfikacja parametrów bezpieczeństwa 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_mois_courant str existe plus Bieżący miesiąc: 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_mot_cle_ajoute str existe plus Następujące słowo kluczowe dodane zostało do 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_multilinguisme str existe plus Wielojęzyczny 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_multi_herit str existe plus Język domyślny 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_nombre_en_ligne str existe plus Teraz online: 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_nom_non_utilisateurs_connectes str existe plus Twoja nazwa nie pojawia się na liście podłączonych użytkowników. 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_nom_utilisateurs_connectes str existe plus Twoje imię występuje na liście podłączonych użytkowników. 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_non_resultat str existe plus Żadnych wyników dla "@cherche_mot@" 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_non_utilisation_messagerie str existe plus Nie korzystasz z wewnętrznej komunikacji tego serwisu. 2013-09-23 16:14:44 Traduit Modifier
info_nouveaux_messages str existe plus MASZ @total_messages@ NOWYCH WIADOMOŚCI 2013-09-23 16:14:45 Traduit Modifier
info_nouveau_message str existe plus MASZ NOWĄ WIADOMOŚĆ 2013-09-23 16:14:45 Traduit Modifier
info_numero_abbreviation str existe plus N°  2011-03-23 23:27:25 Traduit Modifier
info_pense_bete str existe plus NOTATKA 2013-09-23 16:14:45 Traduit Modifier
info_petit_ecran str existe plus Małe okno 2013-09-23 16:14:45 Traduit Modifier
info_pixels str existe plus piksele 2013-09-23 16:14:45 Traduit Modifier
info_plusieurs_mots_trouves str existe plus Kilkanaście słów kluczowych zostało znalezionych dla "@cherche_mot@": 2013-09-23 16:14:45 Traduit Modifier
info_portfolio_automatique str existe plus Automatyczne portfolio: 2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_premier_resultat str existe plus [@debut_limit@ pierwsze wyniki z @total@] 2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_premier_resultat_sur str existe plus [@debut_limit@ pierwsze wyniki z @total@] 2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_propose_1 str existe plus [@nom_site_spip@] Zatwierdza: @titre@ 2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_propose_2 str existe plus Artykuły zatwierdzone
-----------------
2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_propose_3 str existe plus Artykuł "@titre@" został zatwierdzony do publikacji. 2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_propose_4 str existe plus Zostałeś zaproszony do przeglądu i wyrażenia swojej opinii 2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_propose_5 str existe plus w forum, które jest przyporządkowane. Jest ono dostępne pod adresem : 2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_publie_01 str existe plus Artykuł "@titre@" został zatwierdzony przez @connect_nom@. 2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_publie_1 str existe plus [@nom_site_spip@] PUBLIKUJE: @titre@ 2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_publie_2 str existe plus Artykuł opublikowany
-----------------
2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_rechercher str existe plus Szukaj 2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_rechercher_02 str existe plus Szukaj: 2013-09-23 16:14:46 Traduit Modifier
info_remplacer_vignette str existe plus Zamień domyślną miniaturkę na wybrane przez ciebie logo : 2013-09-23 16:14:47 Traduit Modifier
info_sans_titre_2 str existe plus bez tytułu 2013-09-23 16:14:47 Traduit Modifier
info_selectionner_fichier str existe plus Możesz wybrać plik z folderu @upload@ 2013-09-23 16:14:47 Traduit Modifier
info_selectionner_fichier_2 str existe plus Wybierz plik: 2013-09-23 16:14:47 Traduit Modifier
info_supprimer_vignette str existe plus usuń winietę 2013-09-23 16:14:47 Traduit Modifier
info_symbole_bleu str existe plus Symbol <b>niebieski</b> oznacza <b>notatkę</b>: n.p. wiadomość do prywatnego użytku. 2013-09-23 16:14:47 Traduit Modifier
info_symbole_jaune str existe plus Symbol <b>żółty</b> oznacza <b>zawiadomienie dla wszystkich redaktorów</b>: może być opublikowana przez wszystkich administratorów, i jest widoczna dla wszystkich redaktorów. 2013-09-23 16:14:47 Traduit Modifier
info_symbole_vert str existe plus Symbol <b>zielony</b> oznacza <b>wiadomości wymieniane z innymi użytkownikami</b> strony. 2013-09-23 16:14:47 Traduit Modifier
info_telecharger_nouveau_logo str existe plus Załaduj nowe logo: 2013-09-23 16:14:47 Traduit Modifier
info_telecharger_ordinateur str existe plus Załaduj ze swojego komputera: 2013-09-23 16:14:47 Traduit Modifier
info_tous_resultats_enregistres str existe plus [wszystkie wyniki są zapisane] 2013-09-23 16:14:47 Traduit Modifier
info_tout_afficher str existe plus Pokaż wszystko 2013-09-23 16:14:47 Traduit Modifier
info_travaux_texte str existe plus Ten serwis nie jest jeszcze skonfigurowany. Zapraszamy później... 2013-09-23 16:14:48 Traduit Modifier
info_travaux_titre str existe plus Strona w trakcie budowy 2013-09-23 16:14:48 Traduit Modifier
info_trop_resultat str existe plus Zbyt dużo rezultatów "@cherche_mot@" ; spróbuj sprecyzować kryteria wyszukiwania. 2013-09-23 16:14:48 Traduit Modifier
info_utilisation_messagerie_interne str existe plus Używasz wewnętrznej poczty w tym serwisie. 2013-09-23 16:14:48 Traduit Modifier
info_valider_lien str existe plus zatwierdź ten link 2013-09-23 16:14:48 Traduit Modifier
info_verifier_image str existe plus , proszę się upewnić, czy obrazki zostały przesłane prawidłowo. 2013-09-23 16:14:48 Traduit Modifier
info_vignette_defaut str existe plus Domyślna winieta 2013-09-23 16:14:48 Traduit Modifier
info_vignette_personnalisee str existe plus Miniaturka spersonalizowana 2013-09-23 16:14:48 Traduit Modifier
info_visite str existe plus odwiedziny: 2013-09-23 16:14:49 Traduit Modifier
info_vos_rendez_vous str existe plus Twoje przyszłe spotkania 2013-09-23 16:14:49 Traduit Modifier
lien_afficher_icones_seuls str existe plus Pokazuj tylko ikonki 2013-09-23 16:14:49 Traduit Modifier
lien_afficher_texte_icones str existe plus POkazuj ikonki i tekst 2013-09-23 16:14:50 Traduit Modifier
lien_afficher_texte_seul str existe plus Pokazuj tylko tekst 2013-09-23 16:14:50 Traduit Modifier
lien_liberer str existe plus uwolnij 2013-09-23 16:14:50 Traduit Modifier
lien_nouveau_message str existe plus NOWA WIADOMOŚĆ 2013-09-23 16:14:51 Traduit Modifier
lien_nouvea_pense_bete str existe plus NOWA NOTATKA 2013-09-23 16:14:51 Traduit Modifier
lien_nouvelle_annonce str existe plus NOWE ZAWIADOMIENIE 2013-09-23 16:14:51 Traduit Modifier
lien_petitions str existe plus OGŁOSZENIE 2013-09-23 16:14:51 Traduit Modifier
lien_popularite str existe plus popularność: @popularite@% 2013-09-23 16:14:51 Traduit Modifier
lien_racine_site str existe plus RDZEŃ STRONY 2013-09-23 16:14:52 Traduit Modifier
lien_reessayer str existe plus spróbuj ponownie 2013-09-23 16:14:52 Traduit Modifier
lien_repondre_message str existe plus Odpowiedz na tę wiadomość 2013-09-23 16:14:52 Traduit Modifier
lien_supprimer str existe plus usuń 2013-09-23 16:14:52 Traduit Modifier
lien_tout_afficher str existe plus Pokaż wszystko 2013-09-23 16:14:52 Traduit Modifier
lien_visites str existe plus @visites@ odwiedzin 2013-09-23 16:14:52 Traduit Modifier
lien_visite_site str existe plus odwiedź stronę 2013-09-23 16:14:52 Traduit Modifier
lien_voir_auteur str existe plus Sprawdź autora 2013-09-23 16:14:52 Traduit Modifier
ligne str existe plus Linia 2013-09-23 16:14:52 Traduit Modifier
login str existe plus Połączenie 2013-09-23 16:14:53 Traduit Modifier
login_acces_prive str existe plus dostęp do obszaru prywatnego 2013-09-23 16:14:53 Traduit Modifier
login_autre_identifiant str existe plus zaloguj używając innego loginu 2013-09-23 16:14:53 Traduit Modifier
login_cookie_accepte str existe plus Zmień ustawienia Twojej przeglądarki, aby je akceptowała (przynajmniej dla tej strony). 2013-09-23 16:14:53 Traduit Modifier
login_cookie_oblige str existe plus Aby móc zalogować się bezpiecznie do tej strony, musicie zaakceptować cookies. 2013-09-23 16:14:53 Traduit Modifier
login_deconnexion_ok str existe plus Rozłączanie zakończono. 2013-09-23 16:14:54 Traduit Modifier
login_erreur_pass str existe plus Błąd hasła. 2013-09-23 16:14:54 Traduit Modifier
login_espace_prive str existe plus obszar prywatny 2013-09-23 16:14:54 Traduit Modifier
login_identifiant_inconnu str existe plus Login « @login@ » nieznany. 2013-09-23 16:14:54 Traduit Modifier
login_login str existe plus Login: 2013-09-23 16:14:54 Traduit Modifier
login_login_pass_incorrect str existe plus (Zły login lub hasło). 2013-09-23 16:14:55 Traduit Modifier
login_motpasseoublie str existe plus zapomniałeś hasła? 2013-09-23 16:14:55 Traduit Modifier
login_non_securise str existe plus Uwaga ten formularz nie jest bezpieczny.
Jeśli nie chcesz aby Twoje hasło zostało przechwycone w sieci
, włącz JavaScript w Twojej przeglądarce i
2013-09-23 16:14:55 Traduit Modifier
login_nouvelle_tentative str existe plus Nowa próba 2013-09-23 16:14:55 Traduit Modifier
login_par_ici str existe plus Jesteś zarejestrowany... tędy... 2013-09-23 16:14:55 Traduit Modifier
login_pass2 str existe plus Hasło: 2013-09-23 16:14:55 Traduit Modifier
login_preferez_refuser str existe plus <b>Jeśli wolisz nie korzystać z cookies</b>, jest inna (mniej bezpieczna) metoda do dyspozycji : 2013-09-23 16:14:55 Traduit Modifier
login_recharger str existe plus przeładuj stronę 2013-09-23 16:14:55 Traduit Modifier
login_rester_identifie str existe plus Pozostań zalogowany kilka dni 2013-09-23 16:14:55 Traduit Modifier
login_retoursitepublic str existe plus Powrót do strony publicznej 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
login_retour_public str existe plus Powrót do strony publicznej 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
login_retour_site str existe plus Powrót do strony publicznej 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
login_sinscrire str existe plus rejestracja 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
login_test_navigateur str existe plus test przeglądarki/łącz ponownie 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
login_verifiez_navigateur str existe plus (Sprawdź czy Twoja przeglądarka nie zapamiętała hasła...) 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
masquer_trad str existe plus ukryj tlumaczenia 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
module_fichiers_langues str existe plus Pliki językowe 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
navigateur_pas_redirige str existe plus Jeśli twoja przeglądarka cię nie przekierowała, kliknij tutaj, żeby kontynuować. 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
numero str existe plus Numer 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
occurence str existe plus Wystąpienie 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
onglet_affacer_base str existe plus Usuń bazę danych 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
onglet_auteur str existe plus Autor 2013-09-23 16:14:56 Traduit Modifier
onglet_contenu_site str existe plus Zawartość strony 2013-09-23 16:14:57 Traduit Modifier
onglet_evolution_visite_mod str existe plus Ewolucja 2013-09-23 16:14:57 Traduit Modifier
onglet_fonctions_avances str existe plus Funkcje zaawansowane 2013-09-23 16:14:57 Traduit Modifier
onglet_informations_personnelles str existe plus Informacje osobiste 2013-09-23 16:14:57 Traduit Modifier
onglet_interactivite str existe plus Interaktywność 2013-09-23 16:14:57 Traduit Modifier
onglet_messagerie str existe plus Wiadomości 2013-09-23 16:14:57 Traduit Modifier
onglet_repartition_rubrique str existe plus Rozłożenie działów 2013-09-23 16:14:57 Traduit Modifier
onglet_save_restaur_base str existe plus Backup/zapisywanie bazy danych 2013-09-23 16:14:57 Traduit Modifier
onglet_vider_cache str existe plus Opróżnij cache 2013-09-23 16:14:58 Traduit Modifier
pass_choix_pass str existe plus Proszę wybrać swoje nowe hasło: 2013-09-23 16:14:58 Traduit Modifier
pass_erreur str existe plus Błąd 2013-09-23 16:14:58 Traduit Modifier
pass_erreur_acces_refuse str existe plus <b>Błąd:</b> nie masz już dostępu do tej strony. 2013-09-23 16:14:58 Traduit Modifier
pass_erreur_code_inconnu str existe plus <b>Błąd :</b> ten kod nie odpowiada, żadnemu z użytkowników, którzy mają dostęp do tej strony. 2013-09-23 16:14:58 Traduit Modifier
pass_erreur_non_enregistre str existe plus <b>Błąd :</b> adres <tt>@email_oubli@</tt> nie jest zarejestrowany na tej stronie. 2013-09-23 16:14:58 Traduit Modifier
pass_erreur_non_valide str existe plus <b>Błąd :</b> e-mail <tt>@email_oubli@</tt> nie jest prawidłowy! 2013-09-23 16:14:58 Traduit Modifier
pass_erreur_probleme_technique str existe plus <b>Bład :</b> e-mail nie mógł być wysłany z powodu problemów technicznych. 2013-09-23 16:14:58 Traduit Modifier
pass_espace_prive_bla str existe plus Strefa prywatna tego serwisu jest dostęna
dla zapisanych użytkowników. Jako zarejestrowany użytkownik,
będziesz mógł czytać artykuły, które są w trakcie redagowania,
proponować artykuły i brać udział w dyskusjach na forum.
2013-09-23 16:14:58 Traduit Modifier
pass_forum_bla str existe plus Chcesz wziąć udział w forum
zarezerwowanym dla zarejestrowanych użytkowników.
2013-09-23 16:14:58 Traduit Modifier
pass_indiquez_cidessous str existe plus Wpisz poniżej adres e-mail pod jakim
byłeś zarejestrowany poprzednio.
Otrzymasz e-maila wyjaśniającego jak
możesz odzyskać swój dostęp.
2013-09-23 16:14:58 Traduit Modifier
pass_mail_passcookie str existe plus (to jest automatyczna wiadomość)

Aby odzyskać dostęp do strony
@nom_site_spip@ (@adresse_site@)

Proszę wejść na stronę:

@sendcookie@

Po wpisaniu nowego hasła
można ponownie połączyć się ze stroną.
2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
pass_mot_oublie str existe plus Zapomniane hasło 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
pass_nouveau_enregistre str existe plus Twoje nowe hasło zostało zapisane. 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
pass_nouveau_pass str existe plus Nowe hasło 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
pass_ok str existe plus OK 2011-12-07 19:13:05 Traduit Modifier
pass_oubli_mot str existe plus Zapomnienie hasła 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
pass_quitter_fenetre str existe plus Zamknij okno 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
pass_rappel_login str existe plus Przypomnienie : twój identyfikator (login) to « @login@ ». 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
pass_retour_public str existe plus Powrót do strony publicznej 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
pass_rien_a_faire_ici str existe plus Nie ma tu nic do zrobienia. 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
pass_vousinscrire str existe plus Zapisaś się w tym serwisie 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
precedent str existe plus poprzedni 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
previsualisation str existe plus Podgląd 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
previsualiser str existe plus Włącz podgląd 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
retour str existe plus Powrót 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
spip_conforme_dtd str existe plus SPIP uznaje ten dokument za zgodny z jego DOCTYPE : 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
squelette str existe plus szkielet 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
squelette_inclus_ligne str existe plus szkielet zainkludowany, linia 2013-09-23 16:14:59 Traduit Modifier
squelette_ligne str existe plus szkielet, linia 2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
stats_visites_et_popularite str existe plus @visites@ odwiedzin; popularność: @popularite@ 2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
suivant str existe plus następny 2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
taille_ko str existe plus @taille@ kb 2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
taille_mo str existe plus @taille@ Mb 2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
taille_octets str existe plus @taille@ bytes 2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
texte_actualite_site_1 str existe plus Kiedy poznasz interfejs, kliknij na « 2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
texte_actualite_site_2 str existe plus kompletny interfejs 2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
texte_actualite_site_3 str existe plus » aby uruchomić więcej możliwości. 2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
texte_creation_automatique_vignette str existe plus W tym serwisie, uruchomione jest generowanie minitaurek.Jeśli instalujecie za pośrednictwem tego formularza pliki graficzne w formatach @gd_formats@, zostaną one uzupełnione o minitaurkę, o miniaturkę w wielkości maksymalnej: @taille_preview@ pixels. 2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
texte_documents_associes str existe plus Następujące dokumenty są związane z artykułem,
ale nie zostały bezpośrednio do niego
dołączone. Zależnie od układu stron publicznych,
będę mogły pojawić się na nich jako załączniki.
2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
texte_erreur_mise_niveau_base str existe plus Błąd bazy danych zaistniały w trakcie uaktualniania.
Obrazek <b>@fichier@</b> nie przeszedł (artykuł @id_article@).
Zapisz te dane, i spróbuj ponownego uaktualnienia,
a następnie sprawdź czy obrazki pojawiają się zawsze w artykułach.
2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
texte_erreur_visiteur str existe plus Próbujesz dostać się do panelu administracyjnego za pomocą loginu, który na to nie pozwala. 2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
texte_inc_auth_2 str existe plus połączyć 2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
texte_inc_auth_3 str existe plus , opuszczjąc ewentualnie przeglądarkę
i włączając ją na powrót.
2013-09-23 16:15:00 Traduit Modifier
texte_inc_config str existe plus Zmiany dokonane na tych stronach znacząco wpłyną na
funkcjonowanie Twojego serwisu. Radzimy nie zatwierdzać tych zmian do momentu, w którym nie będziecie
dobrze obeznani z funkcjonowaniem systemu SPIP. <br /><br /><b>Najbardziej
zalecamy, poproszenie o dokonanie zmian głównego adminsitratora serwisu.</b>
2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
texte_inc_meta_1 str existe plus System nie może zapisać plików <code>@fichier@</code>. Jako administrator strony, 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
texte_inc_meta_2 str existe plus sprawdź pozwolenia zapisu 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
texte_inc_meta_3 str existe plus dla katalogu <code>@repertoire@</code>. 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
texte_statut_en_cours_redaction str existe plus redakcja w toku 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
texte_statut_poubelle str existe plus do kosza 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
texte_statut_propose_evaluation str existe plus zaproponowany do oceny 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
texte_statut_publie str existe plus opublikowany online 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
texte_statut_refuse str existe plus odrzucony 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_ajouter_mot_cle str existe plus DODAJ SŁOWO KLUCZOWE: 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_cadre_raccourcis str existe plus SKRÓTY : 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_changer_couleur_interface str existe plus Zmiana koloru interfejsu 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_image_administrateur str existe plus Administrator 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_image_admin_article str existe plus Możesz edytować ten artykuł 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_image_aide str existe plus Pomoc do tego elementu 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_image_auteur_supprime str existe plus Autor usunięty 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_image_redacteur str existe plus Redaktor bez dostępu 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_image_redacteur_02 str existe plus Redaktor 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_image_visiteur str existe plus Odwiedzający 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_joindre_document str existe plus ZAŁĄCZ DOKUMENT 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_mots_cles str existe plus SŁOWA KLUCZOWE 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_probleme_technique str existe plus Uwaga: problem techniczny (serwer SQL) blokuje dostęp do tej części strony. Dziękujemy za zrozumienie. 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_publier_document str existe plus PUBLIKUJ DOKUMENT W TYM DZIALE 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_statistiques str existe plus Statystyki strony 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
titre_titre_document str existe plus Tytuł dokumentu: 2013-09-23 16:15:01 Traduit Modifier
zbug_balise_b_aval str existe plus  : balise B en aval 2011-03-23 23:28:09 Traduit Modifier
zbug_boucle str existe plus pętla 2013-09-23 16:15:02 Traduit Modifier
zbug_champ_hors_boucle str existe plus Pole @champ@ jest bez pętli 2013-09-23 16:15:02 Traduit Modifier
zbug_code str existe plus kod 2013-09-23 16:15:02 Traduit Modifier
zbug_erreur_compilation str existe plus Błąd kompilacji 2013-09-23 16:15:09 Traduit Modifier
zbug_erreur_squelette str existe plus Błąd (błędy) w szkielecie 2013-09-23 16:15:14 Traduit Modifier
zbug_info_erreur_squelette str existe plus Błąd na stronie 2013-09-23 16:15:14 Traduit Modifier
zbug_profile str existe plus Czas przeliczania: @time@ 2013-09-23 16:15:19 Traduit Modifier
zbug_resultat str existe plus wynik 2013-09-23 16:15:20 Traduit Modifier
zbug_table_inconnue str existe plus Tabela SQL « @table@ » nieznana 2013-09-23 16:15:21 Traduit Modifier
zxml_connus_attributs str existe plus znane atrybuty 2013-09-23 16:15:22 Traduit Modifier
zxml_de str existe plus z 2013-09-23 16:15:22 Traduit Modifier
zxml_inconnu_attribut str existe plus atrybut nieznany 2013-09-23 16:15:23 Traduit Modifier
zxml_inconnu_balise str existe plus znacznik nieznany 2013-09-23 16:15:23 Traduit Modifier
zxml_inconnu_entite str existe plus nieznana wartość 2013-09-23 16:15:23 Traduit Modifier
zxml_inconnu_id str existe plus ID nieznany 2013-09-23 16:15:24 Traduit Modifier
zxml_mais_de str existe plus ale z 2013-09-23 16:15:24 Traduit Modifier
zxml_nonvide_balise str existe plus znacznik nie jest pusty 2013-09-23 16:15:26 Traduit Modifier
zxml_non_conforme str existe plus nie jest zgodny 2013-09-23 16:15:25 Traduit Modifier
zxml_non_fils str existe plus nie jest z 2013-09-23 16:15:25 Traduit Modifier
zxml_obligatoire_attribut str existe plus nieobecny atrybut obowiązkowy 2013-09-23 16:15:26 Traduit Modifier
zxml_succession_fils_incorrecte str existe plus niepoprawne dziedziczenie 2013-09-23 16:15:27 Traduit Modifier
zxml_survoler str existe plus najedź wskaźnikiem aby zobaczyć poprawne 2013-09-23 16:15:27 Traduit Modifier
zxml_valeur_attribut str existe plus wartość artybutu 2013-09-23 16:15:27 Traduit Modifier
zxml_vide_balise str existe plus pusty znacznik 2013-09-23 16:15:28 Traduit Modifier
zxml_vu str existe plus widziany wcześniej 2013-09-23 16:15:28 Traduit Modifier
SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Habillage visuel © styleshout sous Licence Creative Commons Attribution 2.5 License