Traduire SPIP
Espace des traducteurs de SPIP et de ses contributions

Vous n’êtes pas autorisé à traduire les modules de langue.

Module #74 : spip

Traduction du module "spip" de fr〈=fr vers ro

La langue principale de ce module comporte 642 items.

Module traduit à 95%

  • Nouveau : 26 (5%)
  • Modifié : 3 (0%)

Filtrer par statut :

Aucun Traduit Modifié Nouveau
Code de langue Traduction fr〈=fr Traduction ro Date Statut  
form_prop_url_site str existe plus Adresa (URL-ul) site-ului 2013-09-23 16:20:00 Modifié Modifier
info_multi_langues_soulignees str existe plus <u>Limbile subliniate</u> beneficiază de o traducere a tuturor textelor interfeţei. Dacă veţi selecţiona o astfel de limbă, numeroase elemente ale site-ului public (date, formulare) vor fi traduse în mod automat. Pentru limbile nesubliniate, aceste elemente vor apare în limba principală a site-ului. 2013-09-23 16:20:41 Modifié Modifier
pass_recevoir_mail str existe plus Veţi primi în curând un email care vă va indica cum puteţi să recuperaţi accesul la site. 2019-08-19 12:19:02 Modifié Modifier
avis_1_erreur_saisie str existe plus Il y a 1 erreur dans votre saisie, veuillez vérifier les informations. 2015-10-16 20:17:02 Nouveau Modifier
avis_nb_erreurs_saisie str existe plus Il y a @nb@ erreurs dans votre saisie, veuillez vérifier les informations. 2014-10-28 05:31:19 Nouveau Modifier
date_fmt_jour str existe plus @nomjour@ @jour@ 2012-05-21 12:19:42 Nouveau Modifier
date_fmt_jour_heure_debut_fin str existe plus @jour@ de @heure_debut@ à @heure_fin@ 2014-08-02 16:16:12 Nouveau Modifier
date_fmt_jour_heure_debut_fin_abbr str existe plus @dtstart@@jour@ de @heure_debut@@dtabbr@ à @dtend@@heure_fin@@dtabbr@ 2014-08-02 16:16:12 Nouveau Modifier
date_fmt_nomjour str existe plus @nomjour@ @date@ 2012-05-21 12:19:42 Nouveau Modifier
date_fmt_periode str existe plus Du @date_debut@ au @date_fin@ 2012-05-21 12:19:42 Nouveau Modifier
date_fmt_periode_abbr str existe plus Du @dtart@@date_debut@@dtabbr@ au @dtend@@date_fin@@dtabbr@ 2012-05-21 12:19:42 Nouveau Modifier
date_fmt_saison_annee str existe plus @saison@ @annee@ 2013-11-18 20:16:02 Nouveau Modifier
erreur_technique_ajaxform str existe plus Ooops. Une erreur innatendue a empêché de soumettre le formulaire. Vous pouvez essayer à nouveau. 2013-05-31 20:16:07 Nouveau Modifier
erreur_technique_enregistrement_champs str existe plus Une erreur technique a empêché l'enregistrement correct du champ @champs@. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
erreur_technique_enregistrement_impossible str existe plus Une erreur technique a empêché l'enregistrement. 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
format_date_incorrecte str existe plus La date ou son format est incorrect 2017-05-03 20:15:50 Nouveau Modifier
format_heure_incorrecte str existe plus L’heure ou son format est incorrect 2017-05-03 20:15:50 Nouveau Modifier
info_creerdansrubrique_non_autorise str existe plus Vous n'avez pas de droits suffisants pour créer un contenu dans cette rubrique 2012-03-07 21:49:59 Nouveau Modifier
label_ajout_id_rapide str existe plus Ajout rapide 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
login_sans_cookie str existe plus Identificare fără cookie 2015-06-09 08:15:47 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_echec str existe plus Impossible de générer de nouveaux identifiants. 2017-05-06 12:15:51 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_echec_envoi str existe plus Les nouveaux identifiants de connexion n’ont pas pu être envoyés. 2017-05-06 12:15:51 Nouveau Modifier
message_nouveaux_identifiants_ok str existe plus Les nouveaux identifiants de connexion ont été envoyés à @email@. 2017-05-06 12:15:51 Nouveau Modifier
pass_procedure_changer str existe plus Pour modifier votre mot de passe, merci d’indiquer l’adresse email associée à votre compte. 2015-11-07 16:15:48 Nouveau Modifier
taille_go str existe plus @taille@ Go 2012-01-03 20:12:44 Nouveau Modifier
titre_image_selecteur str existe plus Afficher la liste 2013-05-07 05:31:08 Nouveau Modifier
trad_definir_reference str existe plus Choisir "@titre@" comme référence des traductions 2014-09-20 12:17:13 Nouveau Modifier
upload_limit str existe plus Ce fichier est trop gros pour le serveur ; la taille maximum autorisée en <i>upload</i> est de @max@. 2018-03-13 00:16:05 Nouveau Modifier
zbug_critere_sur_table_sans_cle_primaire str existe plus {@critere@} sur une table sans clef primaire atomique 2014-06-14 12:16:28 Nouveau Modifier
0_langue str existe plus Română [ro] 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
0_liste str existe plus spip-ro@rezo.net 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
0_mainteneur str existe plus vmurariu@gmail.com 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
0_URL str existe plus http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/spip-ro 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
access_interface_graphique str existe plus Întoarcere la interfaţa grafică completă 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
access_mode_texte str existe plus Afişaţi interfaţa textuală simplă 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
admin_debug str existe plus depanare 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
admin_modifier_article str existe plus Modificaţi articolul 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
admin_modifier_auteur str existe plus Modificaţi autorul 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
admin_modifier_breve str existe plus Modificaţi ştirea 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
admin_modifier_mot str existe plus Modificaţi cuvântul cheie 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
admin_modifier_rubrique str existe plus Modificaţi rubrica 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
admin_recalculer str existe plus Recalculaţi această pagină 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
afficher_calendrier str existe plus Afişaţi calendarul 2013-09-23 16:19:37 Traduit Modifier
afficher_trad str existe plus afişaţi traducerile 2013-09-23 16:19:38 Traduit Modifier
alerte_maj_impossible str existe plus <b>Alertă !</b> Aducerea la zi a bazei de date SQL către versiunea @version@ este imposibilă, probabil din cauza unei probleme de drepturi de modificare în baza de date. Vă rugăm să contactaţi furnizorul dumneavoastră de hosting. 2013-09-23 16:19:38 Traduit Modifier
alerte_modif_info_concourante str existe plus ATENŢIE : Această informaţie a fost modificată. Valoarea curentă este : 2013-09-23 16:19:38 Traduit Modifier
analyse_xml str existe plus Analiză XML 2013-09-23 16:19:38 Traduit Modifier
annuler str existe plus Anulaţi 2013-09-23 16:19:38 Traduit Modifier
antispam_champ_vide str existe plus Vă rugăm să lăsaţi acest câmp gol : 2013-09-23 16:19:38 Traduit Modifier
articles_recents str existe plus Cele mai recente articole 2013-09-23 16:19:38 Traduit Modifier
avis_archive_incorrect str existe plus fişierul arhivă nu este de tip SPIP 2013-09-23 16:19:38 Traduit Modifier
avis_archive_invalide str existe plus fişierul arhivă nu este valid 2013-09-23 16:19:39 Traduit Modifier
avis_attention str existe plus Atenţie! 2013-09-23 16:19:39 Traduit Modifier
avis_champ_incorrect_type_objet str existe plus Numele de câmp @name@ este incorect pentru obiecte de tip @type@ 2013-09-23 16:19:39 Traduit Modifier
avis_colonne_inexistante str existe plus Coloana @col@ nu există 2013-09-23 16:19:39 Traduit Modifier
avis_erreur str existe plus Eroare: vedeţi mai jos 2013-09-23 16:19:39 Traduit Modifier
avis_erreur_connexion str existe plus Eroare de conexiune 2013-09-23 16:19:39 Traduit Modifier
avis_erreur_cookie str existe plus problemă de cookie 2013-09-23 16:19:39 Traduit Modifier
avis_erreur_fonction_contexte str existe plus Eroare de programare. Această funcţie nu trebuie chemată în acest context. 2013-09-23 16:19:39 Traduit Modifier
avis_erreur_mysql str existe plus Eroare SQL 2013-09-23 16:19:40 Traduit Modifier
avis_erreur_sauvegarde str existe plus Eroare în timpul salvării (@type@ @id_objet@) ! 2013-09-23 16:19:40 Traduit Modifier
avis_erreur_visiteur str existe plus Problemă de acces în secţiunea privată 2013-09-23 16:19:40 Traduit Modifier
barre_aide str existe plus Utilizaţi secvențele tipografice pentru a îmbogăţi aranjarea în pagină 2013-09-23 16:19:40 Traduit Modifier
barre_a_accent_grave str existe plus Inseraţi un A majuscul cu accent grav 2013-09-23 16:19:40 Traduit Modifier
barre_eo str existe plus Inseraţi un E în O 2013-09-23 16:19:40 Traduit Modifier
barre_eo_maj str existe plus Inseraţi un E în O majuscul 2013-09-23 16:19:40 Traduit Modifier
barre_euro str existe plus Inseraţi simbolul € 2013-09-23 16:19:40 Traduit Modifier
barre_e_accent_aigu str existe plus Inseraţi un E majuscul cu accent ascuţit 2013-09-23 16:19:40 Traduit Modifier
barre_gras str existe plus Transformaţi în litere {{aldine}} (îngroşate) 2013-09-23 16:19:40 Traduit Modifier
barre_guillemets str existe plus Înconjuraţi cu « ghilimele » 2013-09-23 16:19:41 Traduit Modifier
barre_guillemets_simples str existe plus Înconjuraţi cu “ghilimele de nivel secund” 2013-09-23 16:19:41 Traduit Modifier
barre_intertitre str existe plus Transformaţi în {{{inter-titlu}}} 2013-09-23 16:19:41 Traduit Modifier
barre_italic str existe plus Transformaţi în litere {{italice}} (înclinate) 2013-09-23 16:19:41 Traduit Modifier
barre_lien str existe plus Transformaţi în [legătură hipertext->http://...] 2013-09-23 16:19:41 Traduit Modifier
barre_lien_input str existe plus Vă rugăm să indicaţi adresa legăturii dumneavoastră (puteţi indica o adresă de Web sub forma http://www.situlmeu.ro sau chiar numai numărul unui articol de pe acest site). 2013-09-23 16:19:41 Traduit Modifier
barre_note str existe plus Transformaţi în [[Notă în josul paginii]] 2013-09-23 16:19:41 Traduit Modifier
barre_paragraphe str existe plus Creaţi un paragraf 2013-09-23 16:19:41 Traduit Modifier
barre_quote str existe plus <quote>Citaţi un mesaj</quote> 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_changer str existe plus Schimbaţi 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_chercher str existe plus Căutaţi 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_choisir str existe plus Alegeţi 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_deplacer str existe plus Deplasaţi 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_download str existe plus Descărcaţi 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_enregistrer str existe plus Înregistraţi 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_radio_desactiver_messagerie_interne str existe plus Dezactivaţi mesageria internă 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_radio_envoi_annonces str existe plus Trimiteţi anunţurile editoriale 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_radio_non_envoi_annonces str existe plus Nu trimiteţi anunţuri 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_radio_non_envoi_liste_nouveautes str existe plus Nu trimiteţi lista de noutăţi 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_recharger_page str existe plus re-încărcați această pagină 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_telecharger str existe plus Descărcaţi 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_upload str existe plus Încărcaţi 2013-09-23 16:19:42 Traduit Modifier
bouton_valider str existe plus Validaţi 2013-09-23 16:19:43 Traduit Modifier
cal_apresmidi str existe plus După-amiază 2013-09-23 16:19:43 Traduit Modifier
cal_jour_entier str existe plus toată ziua 2013-09-23 16:19:43 Traduit Modifier
cal_matin str existe plus dimineaţa 2013-09-23 16:19:43 Traduit Modifier
cal_par_jour str existe plus calendar pe zi 2013-09-23 16:19:43 Traduit Modifier
cal_par_mois str existe plus calendar pe lună 2013-09-23 16:19:44 Traduit Modifier
cal_par_semaine str existe plus calendar pe săptămână 2013-09-23 16:19:45 Traduit Modifier
choix_couleur_interface str existe plus culoare 2013-09-23 16:19:45 Traduit Modifier
choix_interface str existe plus alegerea interfeţei 2013-09-23 16:19:45 Traduit Modifier
colonne str existe plus Coloană 2013-09-23 16:19:45 Traduit Modifier
confirm_changer_statut str existe plus Atenţie, aţi cerut schimbarea stării acestui element. Doriţi să continuaţi ? 2013-09-23 16:19:45 Traduit Modifier
correcte str existe plus corectă 2013-09-23 16:19:45 Traduit Modifier
date_aujourdhui str existe plus astăzi 2013-09-23 16:19:45 Traduit Modifier
date_avant_jc str existe plus înaintea erei noastre 2013-09-23 16:19:45 Traduit Modifier
date_dans str existe plus în @delai@ 2013-09-23 16:19:46 Traduit Modifier
date_demain str existe plus mâine 2013-09-23 16:19:46 Traduit Modifier
date_de_mois_1 str existe plus @j@ @nommois@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_de_mois_10 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_11 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_12 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_2 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_3 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_4 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_5 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_6 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_7 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_8 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_de_mois_9 str existe plus @j@ @nommois@ 2011-12-07 19:03:52 Traduit Modifier
date_fmt_heures_minutes str existe plus @h@h@m@min 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_heures_minutes_court str existe plus @h@h@m@ 2012-01-03 19:36:37 Traduit Modifier
date_fmt_jour_heure str existe plus @jour@ la @heure@ 2013-09-23 16:19:46 Traduit Modifier
date_fmt_jour_mois str existe plus @jour@ @nommois@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_jour_mois_annee str existe plus @jour@ @nommois@ @annee@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_mois_annee str existe plus @nommois@ @annee@ 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_fmt_nomjour_date str existe plus @nomjour@ @date@ 2013-09-23 16:19:46 Traduit Modifier
date_fmt_periode_from str existe plus De la 2013-09-23 16:19:46 Traduit Modifier
date_fmt_periode_to str existe plus la 2013-09-23 16:19:46 Traduit Modifier
date_heures str existe plus ore 2013-09-23 16:19:46 Traduit Modifier
date_hier str existe plus ieri 2013-09-23 16:19:46 Traduit Modifier
date_il_y_a str existe plus acum @delai@ 2013-09-23 16:19:46 Traduit Modifier
date_jnum1 str existe plus 1 2013-09-23 16:19:46 Traduit Modifier
date_jnum10 str existe plus 10 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum11 str existe plus 11 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum12 str existe plus 12 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum13 str existe plus 13 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum14 str existe plus 14 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum15 str existe plus 15 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum16 str existe plus 16 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum17 str existe plus 17 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum18 str existe plus 18 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum19 str existe plus 19 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum2 str existe plus 2 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum20 str existe plus 20 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum21 str existe plus 21 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum22 str existe plus 22 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum23 str existe plus 23 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum24 str existe plus 24 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum25 str existe plus 25 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum26 str existe plus 26 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum27 str existe plus 27 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum28 str existe plus 28 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum29 str existe plus 29 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum3 str existe plus 3 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum30 str existe plus 30 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum31 str existe plus 31 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum4 str existe plus 4 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum5 str existe plus 5 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum6 str existe plus 6 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum7 str existe plus 7 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum8 str existe plus 8 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jnum9 str existe plus 9 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jours str existe plus zile 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_1 str existe plus Duminică 2013-09-23 16:19:46 Traduit Modifier
date_jour_1_abbr str existe plus dum. 2013-09-23 16:19:46 Traduit Modifier
date_jour_1_initiale str existe plus d. 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jour_2 str existe plus Luni 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_2_abbr str existe plus lun. 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jour_2_initiale str existe plus l. 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jour_3 str existe plus Marţi 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_3_abbr str existe plus mar. 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jour_3_initiale str existe plus ma. 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_4 str existe plus Miercuri 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_4_abbr str existe plus mie. 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_4_initiale str existe plus mi. 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_5 str existe plus Joi 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_5_abbr str existe plus joi 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_5_initiale str existe plus j. 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jour_6 str existe plus Vineri 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_6_abbr str existe plus vin. 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_6_initiale str existe plus v. 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_jour_7 str existe plus Sâmbătă 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_7_abbr str existe plus sâm. 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_jour_7_initiale str existe plus s. 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_minutes str existe plus minute 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_mois str existe plus luni 2013-09-23 16:19:47 Traduit Modifier
date_mois_1 str existe plus ianuarie 2013-09-23 16:19:48 Traduit Modifier
date_mois_10 str existe plus octombrie 2013-09-23 16:19:48 Traduit Modifier
date_mois_10_abbr str existe plus oct. 2012-01-03 19:36:37 Traduit Modifier
date_mois_11 str existe plus noiembrie 2013-09-23 16:19:48 Traduit Modifier
date_mois_11_abbr str existe plus noi. 2013-09-23 16:19:48 Traduit Modifier
date_mois_12 str existe plus decembrie 2013-09-23 16:19:48 Traduit Modifier
date_mois_12_abbr str existe plus dec. 2013-09-23 16:19:49 Traduit Modifier
date_mois_1_abbr str existe plus ian. 2013-09-23 16:19:49 Traduit Modifier
date_mois_2 str existe plus februarie 2013-09-23 16:19:50 Traduit Modifier
date_mois_2_abbr str existe plus feb. 2013-09-23 16:19:50 Traduit Modifier
date_mois_3 str existe plus martie 2013-09-23 16:19:50 Traduit Modifier
date_mois_3_abbr str existe plus mar. 2013-09-23 16:19:50 Traduit Modifier
date_mois_4 str existe plus aprilie 2013-09-23 16:19:50 Traduit Modifier
date_mois_4_abbr str existe plus apr. 2013-09-23 16:19:50 Traduit Modifier
date_mois_5 str existe plus mai 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
date_mois_5_abbr str existe plus mai 2012-01-03 19:36:37 Traduit Modifier
date_mois_6 str existe plus iunie 2013-09-23 16:19:50 Traduit Modifier
date_mois_6_abbr str existe plus iun. 2013-09-23 16:19:50 Traduit Modifier
date_mois_7 str existe plus iulie 2013-09-23 16:19:50 Traduit Modifier
date_mois_7_abbr str existe plus iul. 2013-09-23 16:19:51 Traduit Modifier
date_mois_8 str existe plus august 2013-09-23 16:19:51 Traduit Modifier
date_mois_8_abbr str existe plus aug. 2013-09-23 16:19:51 Traduit Modifier
date_mois_9 str existe plus septembrie 2013-09-23 16:19:51 Traduit Modifier
date_mois_9_abbr str existe plus sep. 2013-09-23 16:19:51 Traduit Modifier
date_saison_1 str existe plus iarna 2013-09-23 16:19:51 Traduit Modifier
date_saison_2 str existe plus primăvara 2013-09-23 16:19:51 Traduit Modifier
date_saison_3 str existe plus vara 2013-09-23 16:19:51 Traduit Modifier
date_saison_4 str existe plus toamna 2013-09-23 16:19:51 Traduit Modifier
date_secondes str existe plus secunde 2013-09-23 16:19:51 Traduit Modifier
date_semaines str existe plus săptămâni 2013-09-23 16:19:52 Traduit Modifier
date_une_heure str existe plus ora 2013-09-23 16:19:52 Traduit Modifier
date_une_minute str existe plus minut 2013-09-23 16:19:52 Traduit Modifier
date_une_seconde str existe plus secunda 2013-09-23 16:19:52 Traduit Modifier
date_une_semaine str existe plus saptamana 2013-09-23 16:19:52 Traduit Modifier
date_un_mois str existe plus luna 2013-09-23 16:19:52 Traduit Modifier
dirs_commencer str existe plus pentru a începe cu adevărat instalarea 2013-09-23 16:19:52 Traduit Modifier
dirs_preliminaire str existe plus Preliminar : <b>Reglaţi drepturile de acces</b> 2013-09-23 16:19:52 Traduit Modifier
dirs_probleme_droits str existe plus Problemă de drepturi de acces 2013-09-23 16:19:52 Traduit Modifier
dirs_repertoires_absents str existe plus <p><b>Următoarele directoare nu au fost găsite :</b></p> <ul>@bad_dirs@.</ul>
<p>Cel mai probabil, această situaţie este datorată unei probleme de litere majuscule sau minuscule.
Verificați ca litere majuscule şi minuscule a acestor directoare să concorde cu ceea ce este afişat
mai sus; dacă nu este cazul, redenumiți directoarele cu ajutorul programului dumneavoastră favorit de FTP pentru a corecta eroarea.
<p>Odată terminată această manipulare, puteți
2013-09-23 16:19:52 Traduit Modifier
dirs_repertoires_suivants str existe plus <p><b>Directoarele următoare nu sunt accesibile în mod scriere :</b></p> <ul>@bad_dirs@.</ul>
<p>Pentru a remedia această problemă, utilizaţi clientul dumneavoastră favorit de FTP pentru a modifica drepturile de acces ale fiecărui
dintre aceste directoare. Procedura este explicată în detaliu în manualul de instalare.</p>
<p>Odată terminată această manipulare, puteţi
2013-09-23 16:19:53 Traduit Modifier
double_occurrence str existe plus Ocurenţă dublă a @balise@ 2013-09-23 16:19:53 Traduit Modifier
envoi_via_le_site str existe plus Trimitere via site 2013-09-23 16:19:53 Traduit Modifier
en_cours str existe plus în curs 2013-09-23 16:19:53 Traduit Modifier
erreur str existe plus Eroare 2013-09-23 16:19:53 Traduit Modifier
erreur_balise_non_fermee str existe plus ultima baliză (tag) ne-închisă: 2013-09-23 16:19:53 Traduit Modifier
erreur_texte str existe plus eroare(i) 2013-09-23 16:19:53 Traduit Modifier
etape str existe plus Etapă 2013-09-23 16:19:54 Traduit Modifier
fichier_introuvable str existe plus Fişier @fichier@ de negăsit 2013-09-23 16:19:54 Traduit Modifier
form_auteur_confirmation str existe plus Confirmaţi adresa dumneavoastră de email 2013-09-23 16:19:54 Traduit Modifier
form_auteur_email_modifie str existe plus Adresa dumneavoastră de email a fost modificată. 2013-09-23 16:19:54 Traduit Modifier
form_auteur_envoi_mail_confirmation str existe plus Un email de confirmare a fost trimis la @email@. Trebuie să vizitaţi adresa de web menţionată în email pentru a valida adresa de email. 2013-09-23 16:19:55 Traduit Modifier
form_auteur_mail_confirmation str existe plus Bună ziua,

Aţi cerut modificarea dresei dumneavoastră de email.
Pentru a confirma noua adresă, e suficient să vă conectaţi la
adresa de mai jos (în caz contrat cererea dumneavoastră va fi ignorată) :

@url@
2013-09-23 16:19:55 Traduit Modifier
form_deja_inscrit str existe plus Sunteţi deja înscris. 2013-09-23 16:19:55 Traduit Modifier
form_email_non_valide str existe plus Adresa dumneavoastră de email nu este valabilă. 2013-09-23 16:19:56 Traduit Modifier
form_forum_access_refuse str existe plus Nu mai aveţi dreptul de acces la acest site. 2013-09-23 16:19:56 Traduit Modifier
form_forum_bonjour str existe plus Bun? ziua @nom@, 2013-09-23 16:19:56 Traduit Modifier
form_forum_confirmer_email str existe plus Pentru a confirma adresa dvs. de email, vizitaţi această adresă: @url_confirm@ 2013-09-23 16:19:56 Traduit Modifier
form_forum_email_deja_enregistre str existe plus Această adresă de email este deja înregistrată. Puteţi, aşadar, utiliza parola dumneavoastră obişnuită. 2013-09-23 16:19:56 Traduit Modifier
form_forum_identifiants str existe plus Identificatori personali 2013-09-23 16:19:56 Traduit Modifier
form_forum_identifiant_mail str existe plus Noul dumneavoastră identificator tocmai v-a fost trimis pe email. 2013-09-23 16:19:56 Traduit Modifier
form_forum_indiquer_nom_email str existe plus Indicaţi aici numele și adresa dumneavoastra de email. Identificatorul dumneavoastră personal vă va parveni în scurt timp prin email. 2013-09-23 16:19:56 Traduit Modifier
form_forum_login str existe plus login : 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
form_forum_message_auto str existe plus (acesta este un mesaj automatic) 2013-09-23 16:19:57 Traduit Modifier
form_forum_pass str existe plus parola : 2013-09-23 16:19:57 Traduit Modifier
form_forum_probleme_mail str existe plus Problemă de email : identificatorul nu poate fi trimis. 2013-09-23 16:19:57 Traduit Modifier
form_forum_voici1 str existe plus Iată identificatorii dumneavoastră pentru a participa la activitatea
site-ului "@nom_site_spip@" (@adresse_site@) :
2013-09-23 16:19:57 Traduit Modifier
form_forum_voici2 str existe plus Iată identificatorii dvs. pentru a putea propune articole pe
site-ul "@nom_site_spip@" (@adresse_login@):
2013-09-23 16:19:57 Traduit Modifier
form_indiquer_email str existe plus Vă rugăm sa indicaţi adresa dumneavoastră de email. 2013-09-23 16:19:57 Traduit Modifier
form_indiquer_nom str existe plus Va rugăm să indicaţi numele dumneavoastră. 2013-09-23 16:19:58 Traduit Modifier
form_indiquer_nom_site str existe plus Vă rugăm să indicaţi adresa site-ul dumneavoastră de web. 2013-09-23 16:19:58 Traduit Modifier
form_pet_deja_enregistre str existe plus Acest site este deja înregistrat 2013-09-23 16:19:58 Traduit Modifier
form_pet_signature_pasprise str existe plus Semnătura dumneavoastră nu a fost luată în considerare. 2013-09-23 16:19:58 Traduit Modifier
form_prop_confirmer_envoi str existe plus Confirmaţi trimiterea 2013-09-23 16:19:58 Traduit Modifier
form_prop_description str existe plus Descriere/comentariu 2013-09-23 16:19:58 Traduit Modifier
form_prop_enregistre str existe plus Propunerea dumneavoastră a fost înregistrată, ea va fi publicată după validarea ei de către responsabilii acestui site. 2013-09-23 16:19:58 Traduit Modifier
form_prop_envoyer str existe plus Trimiteţi un mesaj 2013-09-23 16:19:58 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_email str existe plus Vă rugăm să indicaţi o adresă de email valabilă 2013-09-23 16:19:59 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_nom_site str existe plus Va rugăm să indicaţi numele site-ului. 2013-09-23 16:19:59 Traduit Modifier
form_prop_indiquer_sujet str existe plus Va rugăm să indicaţi un subiect 2013-09-23 16:19:59 Traduit Modifier
form_prop_message_envoye str existe plus Mesaj trimis 2013-09-23 16:20:00 Traduit Modifier
form_prop_non_enregistre str existe plus Propunerea dumneavoastră nu a fost înregistrată. 2013-09-23 16:20:00 Traduit Modifier
form_prop_sujet str existe plus Subiect 2013-09-23 16:20:00 Traduit Modifier
forum_non_inscrit str existe plus Nu sunteţi înscris, sau adresa ori parola dumneavoastră nu sunt corecte. 2013-09-23 16:20:00 Traduit Modifier
forum_par_auteur str existe plus de @auteur@ 2013-09-23 16:20:00 Traduit Modifier
forum_titre_erreur str existe plus Eroare... 2013-09-23 16:20:00 Traduit Modifier
ical_texte_rss_articles str existe plus Fişierul «backend» al articolelor acestui site se găseşte la adresa: 2013-09-23 16:20:00 Traduit Modifier
ical_texte_rss_articles2 str existe plus Puteţi, de asemenea, obţine fişierele «backend» pentru articolele fiecărei rubrici de pe site: 2013-09-23 16:20:00 Traduit Modifier
ical_texte_rss_breves str existe plus Există, de asemenea, un fişier conţinând ştirile acestui site. Precizând numărul rubricii, veţi obţine doar ştirile acelei rubrici. 2013-09-23 16:20:00 Traduit Modifier
icone_admin_site str existe plus Administrarea site-ului 2013-09-23 16:20:00 Traduit Modifier
icone_agenda str existe plus Agenda 2011-12-07 19:06:01 Traduit Modifier
icone_aide_ligne str existe plus Ajutor 2013-09-23 16:20:01 Traduit Modifier
icone_articles str existe plus Articole 2013-09-23 16:20:01 Traduit Modifier
icone_auteurs str existe plus Autori 2013-09-23 16:20:01 Traduit Modifier
icone_a_suivre str existe plus Prima pagină 2013-09-23 16:20:00 Traduit Modifier
icone_brouteur str existe plus Navigare rapidă 2013-09-23 16:20:01 Traduit Modifier
icone_configuration_site str existe plus Configurare 2013-09-23 16:20:02 Traduit Modifier
icone_configurer_site str existe plus Configuraţi-vă site-ul 2013-09-23 16:20:02 Traduit Modifier
icone_creer_nouvel_auteur str existe plus Creaţi un nou autor 2013-09-23 16:20:03 Traduit Modifier
icone_creer_rubrique str existe plus Creaţi o rubrică 2013-09-23 16:20:05 Traduit Modifier
icone_creer_sous_rubrique str existe plus Creaţi o sub-rubrică 2013-09-23 16:20:06 Traduit Modifier
icone_deconnecter str existe plus Deconectaţi-vă 2013-09-23 16:20:07 Traduit Modifier
icone_discussions str existe plus Discuţii 2013-09-23 16:20:07 Traduit Modifier
icone_doc_rubrique str existe plus Documentele rubricilor 2013-09-23 16:20:07 Traduit Modifier
icone_ecrire_article str existe plus Scrieţi un nou articol 2013-09-23 16:20:08 Traduit Modifier
icone_edition_site str existe plus Editaţi 2013-09-23 16:20:08 Traduit Modifier
icone_gestion_langues str existe plus Gestiunea limbilor 2013-09-23 16:20:08 Traduit Modifier
icone_informations_personnelles str existe plus Informaţii personale 2013-09-23 16:20:09 Traduit Modifier
icone_interface_complet str existe plus interfaţa completă 2013-09-23 16:20:09 Traduit Modifier
icone_interface_simple str existe plus interfaţa simplificată 2013-09-23 16:20:09 Traduit Modifier
icone_maintenance_site str existe plus Întreţinerea site-ului 2013-09-23 16:20:09 Traduit Modifier
icone_messagerie_personnelle str existe plus Mesageria personală 2013-09-23 16:20:10 Traduit Modifier
icone_repartition_debut str existe plus Afişaţi repartiţia de la început 2013-09-23 16:20:10 Traduit Modifier
icone_rubriques str existe plus Rubrici 2013-09-23 16:20:10 Traduit Modifier
icone_sauver_site str existe plus Salvarea site-ului 2013-09-23 16:20:11 Traduit Modifier
icone_sites_references str existe plus Site-uri referenţiate 2013-09-23 16:20:12 Traduit Modifier
icone_site_entier str existe plus Tot site-ul 2013-09-23 16:20:11 Traduit Modifier
icone_statistiques str existe plus Statisticile site-ului 2013-09-23 16:20:12 Traduit Modifier
icone_suivi_activite str existe plus Urmăriţi activitatea site-ului 2013-09-23 16:20:12 Traduit Modifier
icone_suivi_actualite str existe plus Evoluţia site-ului 2013-09-23 16:20:12 Traduit Modifier
icone_suivi_pettions str existe plus Urmăriţi/gestionaţi petiţiile 2013-09-23 16:20:13 Traduit Modifier
icone_suivi_revisions str existe plus Modificări ale articolelor 2013-09-23 16:20:13 Traduit Modifier
icone_supprimer_document str existe plus Suprimaţi acest document 2013-09-23 16:20:13 Traduit Modifier
icone_supprimer_image str existe plus Suprimaţi această imagine 2013-09-23 16:20:14 Traduit Modifier
icone_tous_articles str existe plus Toate articolele dvs. 2013-09-23 16:20:14 Traduit Modifier
icone_tous_auteur str existe plus Toţi autorii 2013-09-23 16:20:14 Traduit Modifier
icone_tous_visiteur str existe plus Toţi vizitatorii 2013-09-23 16:20:14 Traduit Modifier
icone_visiter_site str existe plus Vizitaţi site-ul public 2013-09-23 16:20:15 Traduit Modifier
icone_voir_en_ligne str existe plus Vedeţi în direct 2013-09-23 16:20:15 Traduit Modifier
img_indisponible str existe plus imagine nedisponibilă 2013-09-23 16:20:15 Traduit Modifier
impossible str existe plus imposibil 2013-09-23 16:20:15 Traduit Modifier
infos_vos_pense_bete str existe plus Ciornele dumneavoastră 2013-09-23 16:20:53 Traduit Modifier
info_acces_interdit str existe plus Acces interzis 2013-09-23 16:20:16 Traduit Modifier
info_acces_refuse str existe plus Acces refuzat 2013-09-23 16:20:16 Traduit Modifier
info_action str existe plus Acțiune : @action@ 2013-09-23 16:20:16 Traduit Modifier
info_administrer_rubriques str existe plus Puteţi administra această rubrică şi sub-rubricile ei 2013-09-23 16:20:16 Traduit Modifier
info_adresse_non_indiquee str existe plus Nu aţi indicat adresa de testat ! 2013-09-23 16:20:17 Traduit Modifier
info_aide str existe plus AJUTOR : 2013-09-23 16:20:17 Traduit Modifier
info_ajouter_mot str existe plus Adăugaţi acest cuvânt 2013-09-23 16:20:17 Traduit Modifier
info_annonce str existe plus ANUNŢ 2013-09-23 16:20:17 Traduit Modifier
info_annonces_generales str existe plus Anunţuri generale : 2013-09-23 16:20:17 Traduit Modifier
info_articles str existe plus Articole 2013-09-23 16:20:19 Traduit Modifier
info_articles_a_valider str existe plus Articole pentru validare 2013-09-23 16:20:19 Traduit Modifier
info_articles_nb str existe plus @nb@ articole 2013-09-23 16:20:19 Traduit Modifier
info_articles_proposes str existe plus Articole propuse 2013-09-23 16:20:20 Traduit Modifier
info_articles_un str existe plus 1 articol 2013-09-23 16:20:20 Traduit Modifier
info_article_propose str existe plus Articol propus 2013-09-23 16:20:18 Traduit Modifier
info_article_publie str existe plus Articol publicat 2013-09-23 16:20:18 Traduit Modifier
info_article_redaction str existe plus Articol în curs de redactare 2013-09-23 16:20:18 Traduit Modifier
info_article_refuse str existe plus Articol refuzat 2013-09-23 16:20:18 Traduit Modifier
info_article_supprime str existe plus Articol suprimat 2013-09-23 16:20:19 Traduit Modifier
info_auteurs_nombre str existe plus autor(i) : 2013-09-23 16:20:21 Traduit Modifier
info_authentification_ftp str existe plus Autentificare (prin FTP). 2013-09-23 16:20:22 Traduit Modifier
info_a_suivre str existe plus DE URMĂRIT » 2013-09-23 16:20:16 Traduit Modifier
info_breves_2 str existe plus ştiri 2013-09-23 16:20:22 Traduit Modifier
info_breves_nb str existe plus @nb@ ştiri 2013-09-23 16:20:23 Traduit Modifier
info_breves_un str existe plus 1 ştire 2013-09-23 16:20:23 Traduit Modifier
info_connexion_refusee str existe plus Conexiune refuzată 2013-09-23 16:20:23 Traduit Modifier
info_contact_developpeur str existe plus Vă rugăm să contactaţi un dezvoltator. 2013-09-23 16:20:23 Traduit Modifier
info_contenance str existe plus Acest site conţine : 2013-09-23 16:20:23 Traduit Modifier
info_contribution str existe plus contribuţii 2013-09-23 16:20:23 Traduit Modifier
info_copyright str existe plus @spip@ este un program liber distribuit @lien_gpl@. 2013-09-23 16:20:24 Traduit Modifier
info_copyright_doc str existe plus Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-ul <a href="@spipnet@">@spipnet_affiche@</a>. 2013-09-23 16:20:25 Traduit Modifier
info_copyright_gpl str existe plus sub licenţă GPL 2013-09-23 16:20:25 Traduit Modifier
info_cours_edition str existe plus În curs de redactare 2013-09-23 16:20:26 Traduit Modifier
info_creer_repertoire str existe plus Vă rugăm să creaţi un fișier sau un director numit : 2013-09-23 16:20:26 Traduit Modifier
info_creer_repertoire_2 str existe plus sub directorul <b>@repertoire@</b>, apoi : 2013-09-23 16:20:26 Traduit Modifier
info_creer_vignette str existe plus crearea viniétei în mod automat 2013-09-23 16:20:26 Traduit Modifier
info_deplier str existe plus Desfaceţi 2013-09-23 16:20:27 Traduit Modifier
info_descriptif_nombre str existe plus descriere(i) : 2013-09-23 16:20:27 Traduit Modifier
info_description str existe plus Descriere : 2013-09-23 16:20:27 Traduit Modifier
info_description_2 str existe plus Descriere : 2013-09-23 16:20:27 Traduit Modifier
info_dimension str existe plus Dimensiuni : 2013-09-23 16:20:28 Traduit Modifier
info_documents_nb str existe plus @nb@ documente 2013-09-23 16:20:28 Traduit Modifier
info_documents_un str existe plus 1 document 2010-08-31 23:37:31 Traduit Modifier
info_ecire_message_prive str existe plus Scrieţi un nou mesaj privat 2013-09-23 16:20:28 Traduit Modifier
info_email_invalide str existe plus Adresă invalidă de email. 2013-09-23 16:20:28 Traduit Modifier
info_envoyer_message_prive str existe plus Trimiteţi un mesaj privat acestui autor 2013-09-23 16:20:29 Traduit Modifier
info_en_cours_validation str existe plus Articolele dvs. în curs de redactare 2013-09-23 16:20:28 Traduit Modifier
info_en_ligne str existe plus În acest moment în linie : 2013-09-23 16:20:29 Traduit Modifier
info_erreur_requete str existe plus Eroare în cererea : 2013-09-23 16:20:29 Traduit Modifier
info_erreur_squelette2 str existe plus Nici un schelet <b>@fichier@</b> nu este disponibil... 2013-09-23 16:20:30 Traduit Modifier
info_erreur_systeme str existe plus Eroare sistem (errno @errsys@) 2013-09-23 16:20:30 Traduit Modifier
info_erreur_systeme2 str existe plus Discul este probabil plin sau baza de date este coruptă.<br />
<span style="color:red;">Încercaţi să <a href='@script@'>reparaţi baza de date</a>, sau contactaţi-l pe furnizorul dumneavoastră de internet.</span>Voir les différences
2013-09-30 15:48:35 Traduit Modifier
info_fini str existe plus Este gata ! 2013-09-23 16:20:31 Traduit Modifier
info_format_image str existe plus Formatele de imagini care pot fi folosite la crearea viniételor : @gd_formats@. 2013-09-23 16:20:31 Traduit Modifier
info_format_non_defini str existe plus format nedefinit 2013-09-23 16:20:31 Traduit Modifier
info_grand_ecran str existe plus Ecran mare 2013-09-23 16:20:32 Traduit Modifier
info_image_aide str existe plus AJUTOR 2013-09-23 16:20:32 Traduit Modifier
info_image_process_titre str existe plus Metoda pentru elaborarea vinietelor 2013-09-23 16:20:33 Traduit Modifier
info_impossible_lire_page str existe plus <b>Eroare !</b> Imposibil de citit pagina <tt><html>@test_proxy@</html></tt> prin intermediul proxy-ului 2013-09-23 16:20:33 Traduit Modifier
info_installation_systeme_publication str existe plus Instalarea sistemului de publicare... 2013-09-23 16:20:34 Traduit Modifier
info_installer_documents str existe plus Puteţi instala în mod automat toate documentele conţinute în directorul @upload@. 2013-09-23 16:20:34 Traduit Modifier
info_installer_ftp str existe plus Ca administrator, puteţi să instalaţi (prin FTP) fişiere în directorul @upload@ pentru ca mai apoi să le selecţionaţi direct aici. 2013-09-23 16:20:34 Traduit Modifier
info_installer_images str existe plus Puteţi instala imagini în formatele JPEG, GIF şi PNG. 2013-09-23 16:20:34 Traduit Modifier
info_installer_images_dossier str existe plus Instalaţi imagini în directorul @upload@ pentru a putea să le selecţionaţi aici. 2013-09-23 16:20:35 Traduit Modifier
info_interface_complete str existe plus interfaţa completă 2013-09-23 16:20:35 Traduit Modifier
info_interface_simple str existe plus Interfaţa simplificată 2013-09-23 16:20:35 Traduit Modifier
info_joindre_documents_article str existe plus Puteţi să ataşaţi articolului dumneavoastră documente de tipul : 2013-09-23 16:20:36 Traduit Modifier
info_joindre_document_article str existe plus Puteţi să ataşaţi acestui articol documente de tipul 2013-09-23 16:20:36 Traduit Modifier
info_joindre_document_rubrique str existe plus Puteţi să ataşaţi acestei rubrici documente de tipul 2013-09-23 16:20:36 Traduit Modifier
info_langue_principale str existe plus Limba principală a site-ului 2013-09-23 16:20:37 Traduit Modifier
info_largeur_vignette str existe plus @largeur_vignette@ × @hauteur_vignette@ pixeli 2013-09-23 16:20:38 Traduit Modifier
info_la_breve str existe plus ştirea 2013-09-23 16:20:37 Traduit Modifier
info_la_rubrique str existe plus rubrica 2013-09-23 16:20:37 Traduit Modifier
info_les_auteurs_1 str existe plus de @les_auteurs@ 2013-09-23 16:20:38 Traduit Modifier
info_logo_format_interdit str existe plus Doar viniétele cu formatul @formats@ sunt autorizate. 2013-09-23 16:20:39 Traduit Modifier
info_logo_max_poids str existe plus Viniétele trebuie în mod obligatoriu să fie mai mici de @maxi@ (acest fişier are @actuel@). 2013-09-23 16:20:39 Traduit Modifier
info_l_article str existe plus articolul 2013-09-23 16:20:37 Traduit Modifier
info_mail_fournisseur str existe plus dumneavoastră@furnizor.ro 2013-09-23 16:20:39 Traduit Modifier
info_messages_nb str existe plus @nb@ messages 2010-08-31 23:37:37 Traduit Modifier
info_messages_un str existe plus 1 mesaj 2013-09-23 16:20:40 Traduit Modifier
info_message_2 str existe plus MESAJ 2013-09-23 16:20:39 Traduit Modifier
info_message_supprime str existe plus MESAJ ŞTERS 2013-09-23 16:20:40 Traduit Modifier
info_mise_en_ligne str existe plus Data publicării : 2013-09-23 16:20:40 Traduit Modifier
info_modification_parametres_securite str existe plus modificări ale parametrilor de securitate 2013-09-23 16:20:40 Traduit Modifier
info_mois_courant str existe plus În timpul lunii : 2013-09-23 16:20:40 Traduit Modifier
info_mot_cle_ajoute str existe plus Cuvântul-cheie următor a fost adăugat la 2013-09-23 16:20:41 Traduit Modifier
info_multilinguisme str existe plus Multilingvism 2013-09-23 16:20:41 Traduit Modifier
info_multi_herit str existe plus Limba implicită 2013-09-23 16:20:41 Traduit Modifier
info_nombre_en_ligne str existe plus Acum în linie : 2013-09-23 16:20:42 Traduit Modifier
info_nom_non_utilisateurs_connectes str existe plus Numele dumneavoastră nu apare în lista utilizatorilor conectaţi. 2013-09-23 16:20:42 Traduit Modifier
info_nom_utilisateurs_connectes str existe plus Numele dumneavoastră apare în lista utilizatorilor conectaţi. 2013-09-23 16:20:42 Traduit Modifier
info_non_resultat str existe plus Nici un rezultat pentru "@cherche_mot@" 2013-09-23 16:20:42 Traduit Modifier
info_non_utilisation_messagerie str existe plus Nu puteţi utiliza mesageria internă a acestui site. 2013-09-23 16:20:43 Traduit Modifier
info_nouveaux_messages str existe plus AVEŢI @total_messages@ MESAJE NOI 2013-09-23 16:20:43 Traduit Modifier
info_nouveau_message str existe plus AVEŢI UN NOU MESAJ 2013-09-23 16:20:43 Traduit Modifier
info_numero_abbreviation str existe plus Nr  2013-09-23 16:20:44 Traduit Modifier
info_obligatoire str existe plus Această informaţie este obligatorie 2013-09-23 16:20:44 Traduit Modifier
info_pense_bete str existe plus CIORNĂ 2013-09-23 16:20:44 Traduit Modifier
info_petition_close str existe plus Petiţie închisă 2013-09-23 16:20:44 Traduit Modifier
info_petit_ecran str existe plus Ecran mic 2013-09-23 16:20:44 Traduit Modifier
info_pixels str existe plus pixeli 2013-09-23 16:20:45 Traduit Modifier
info_plusieurs_mots_trouves str existe plus Mai multe cuvinte-cheie găsite pentru "@cherche_mot@": 2013-09-23 16:20:45 Traduit Modifier
info_portfolio_automatique str existe plus Portofoliu automatic : 2013-09-23 16:20:45 Traduit Modifier
info_premier_resultat str existe plus [@debut_limit@ primele rezultate din @total@] 2013-09-23 16:20:46 Traduit Modifier
info_premier_resultat_sur str existe plus [@debut_limit@ primele rezultate din @total@] 2013-09-23 16:20:46 Traduit Modifier
info_propose_1 str existe plus [@nom_site_spip@] Propune : @titre@ 2013-09-23 16:20:46 Traduit Modifier
info_propose_2 str existe plus Articol propus
---------------
2013-09-23 16:20:47 Traduit Modifier
info_propose_3 str existe plus Articolul "@titre@" este propus pentru publicare. 2013-09-23 16:20:47 Traduit Modifier
info_propose_4 str existe plus Sunteţi invitat să consultaţi şi să vă exprimaţi opinia 2013-09-23 16:20:47 Traduit Modifier
info_propose_5 str existe plus  în forum-ul care îi este anexat. Acesta este disponibil la adresa : 2013-09-23 16:20:47 Traduit Modifier
info_publie_01 str existe plus Articolul "@titre@" a fost validat de către @connect_nom@. 2013-09-23 16:20:47 Traduit Modifier
info_publie_1 str existe plus [@nom_site_spip@] PUBLICĂ : @titre@ 2013-09-23 16:20:48 Traduit Modifier
info_publie_2 str existe plus Articol publicat
--------------
2013-09-23 16:20:48 Traduit Modifier
info_rechercher str existe plus Căutaţi 2013-09-23 16:20:48 Traduit Modifier
info_rechercher_02 str existe plus Căutaţi : 2013-09-23 16:20:48 Traduit Modifier
info_remplacer_vignette str existe plus Înlocuiţi viniéta implicită cu o viniétă personalizată : 2013-09-23 16:20:48 Traduit Modifier
info_rubriques_nb str existe plus @nb@ rubrici 2013-09-23 16:20:48 Traduit Modifier
info_rubriques_un str existe plus 1 rubrică 2013-09-23 16:20:49 Traduit Modifier
info_sans_titre_2 str existe plus fără titlu 2013-09-23 16:20:49 Traduit Modifier
info_selectionner_fichier str existe plus Puteţi selecţiona un fişier din directorul @upload@ 2013-09-23 16:20:49 Traduit Modifier
info_selectionner_fichier_2 str existe plus Selecţionaţi un fişier : 2013-09-23 16:20:49 Traduit Modifier
info_sites_nb str existe plus @nb@ site-uri 2013-09-23 16:20:49 Traduit Modifier
info_sites_un str existe plus 1 site 2011-12-07 19:06:38 Traduit Modifier
info_supprimer_vignette str existe plus  suprimaţi vinieta 2013-09-23 16:20:50 Traduit Modifier
info_symbole_bleu str existe plus Simbolul <b>albastru</b> indică o <b>ciornă</b>: adică un mesaj pentru folosinţa dumneavoastră personală. 2013-09-23 16:20:50 Traduit Modifier
info_symbole_jaune str existe plus Simbolul <b>galben</b> indică un <b>anunţ către toţi redactorii</b> : modificabil de către toţi administratorii şi vizibil pentru toţi redactorii. 2013-09-23 16:20:50 Traduit Modifier
info_symbole_vert str existe plus Simbolul <b>verde</b> indică un <b>mesaj schimbat cu ceilalţi utilizatori</b> ai site-ului. 2013-09-23 16:20:50 Traduit Modifier
info_telecharger_nouveau_logo str existe plus Încărcaţi o nouă viniétă : 2013-09-23 16:20:50 Traduit Modifier
info_telecharger_ordinateur str existe plus Încărcaţi de pe calculatorul dumneavoastră : 2013-09-23 16:20:50 Traduit Modifier
info_tous_resultats_enregistres str existe plus [toate rezultatele sunt înregistrate] 2013-09-23 16:20:51 Traduit Modifier
info_tout_afficher str existe plus Afişaţi totul 2013-09-23 16:20:51 Traduit Modifier
info_travaux_texte str existe plus Acest site nu a fost încă configurat. Reveniţi altă dată... 2013-09-23 16:20:51 Traduit Modifier
info_travaux_titre str existe plus Site în lucru 2013-09-23 16:20:51 Traduit Modifier
info_trop_resultat str existe plus Prea multe rezultate pentru "@cherche_mot@" ; vă rugăm să micşoraţi domeniul de căutare. 2013-09-23 16:20:51 Traduit Modifier
info_utilisation_messagerie_interne str existe plus Utilizaţi sistemul de mesagerie internă al site-ului. 2013-09-23 16:20:52 Traduit Modifier
info_valider_lien str existe plus  validaţi această legătură 2013-09-23 16:20:52 Traduit Modifier
info_verifier_image str existe plus , vă rugăm să verificaţi că imaginile au fost transferate corect. 2013-09-23 16:20:52 Traduit Modifier
info_vignette_defaut str existe plus Vinietă implicită 2013-09-23 16:20:52 Traduit Modifier
info_vignette_personnalisee str existe plus Vinietă personalizată 2013-09-23 16:20:52 Traduit Modifier
info_visite str existe plus vizită : 2013-09-23 16:20:53 Traduit Modifier
info_vos_rendez_vous str existe plus Următoarele dumneavoastră întâlniri 2013-09-23 16:20:53 Traduit Modifier
label_poids_fichier str existe plus Mărime 2013-09-23 16:20:53 Traduit Modifier
lien_afficher_icones_seuls str existe plus Afişaţi doar iconiţe 2013-09-23 16:20:53 Traduit Modifier
lien_afficher_texte_icones str existe plus Afişaţi iconiţe şi text 2013-09-23 16:20:53 Traduit Modifier
lien_afficher_texte_seul str existe plus Afişaţi doar text 2013-09-23 16:20:54 Traduit Modifier
lien_liberer str existe plus eliberaţi 2013-09-23 16:20:54 Traduit Modifier
lien_liberer_tous str existe plus Eliberaţi toate articolele 2013-09-23 16:20:54 Traduit Modifier
lien_nouveau_message str existe plus MESAJ NOU 2013-09-23 16:20:54 Traduit Modifier
lien_nouvea_pense_bete str existe plus CIORNĂ NOUĂ 2013-09-23 16:20:54 Traduit Modifier
lien_nouvelle_annonce str existe plus ANUNŢ NOU 2013-09-23 16:20:54 Traduit Modifier
lien_petitions str existe plus PETIŢIE 2013-09-23 16:20:54 Traduit Modifier
lien_popularite str existe plus popularitate : @popularite@% 2013-09-23 16:20:55 Traduit Modifier
lien_racine_site str existe plus RĂDĂCINA SITE-ULUI 2013-09-23 16:20:55 Traduit Modifier
lien_reessayer str existe plus reîncercaţi 2013-09-23 16:20:56 Traduit Modifier
lien_repondre_message str existe plus Răspundeţi la acest mesaj 2013-09-23 16:20:56 Traduit Modifier
lien_supprimer str existe plus ştergeţi 2013-09-23 16:20:56 Traduit Modifier
lien_tout_afficher str existe plus Afişaţi totul 2013-09-23 16:20:56 Traduit Modifier
lien_visites str existe plus @visites@ vizite 2013-09-23 16:20:56 Traduit Modifier
lien_visite_site str existe plus vizitaţi acest site 2013-09-23 16:20:56 Traduit Modifier
lien_voir_auteur str existe plus Vedeţi acest autor 2013-09-23 16:20:56 Traduit Modifier
ligne str existe plus Linie 2013-09-23 16:20:56 Traduit Modifier
login str existe plus Conexiune 2013-09-23 16:20:57 Traduit Modifier
login_acces_prive str existe plus acces la secţiunea privată 2013-09-23 16:20:57 Traduit Modifier
login_autre_identifiant str existe plus conectare sub un alt cont 2013-09-23 16:20:57 Traduit Modifier
login_cookie_accepte str existe plus Vă rugăm să reglaţi navigatorul dumneavoastră de web în aşa fel încât să accepte cookies (cel puţin pentru acest site). 2013-09-23 16:20:57 Traduit Modifier
login_cookie_oblige str existe plus Pentru a fi identificat de o manieră sigură pe acest site va trebui să acceptaţi cookies. 2013-09-23 16:20:58 Traduit Modifier
login_deconnexion_ok str existe plus Deconectare OK. 2013-09-23 16:20:58 Traduit Modifier
login_erreur_pass str existe plus Eroare de parolă. 2013-09-23 16:20:58 Traduit Modifier
login_espace_prive str existe plus spaţiu privat 2013-09-23 16:20:58 Traduit Modifier
login_identifiant_inconnu str existe plus identificatorul « @login@ » este necunoscut. 2013-09-23 16:20:58 Traduit Modifier
login_login str existe plus Login : 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
login_login2 str existe plus Login sau adresa email : 2013-09-23 16:20:59 Traduit Modifier
login_login_pass_incorrect str existe plus (Login sau parolă incorectă.) 2013-09-23 16:20:59 Traduit Modifier
login_motpasseoublie str existe plus parolă uitată ? 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_non_securise str existe plus Atenţie, acest formular nu este securizat.
Dacă nu doriţi ca parola dumneavoastră să poată fi interceptată pe net, vă rugăm să activaţi Javascript
pentru navigatorul dumneavoastră de web şi
2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_nouvelle_tentative str existe plus O nouă încercare 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_par_ici str existe plus Sunteţi înregistrat... vă rugam să veniţi pe aici... 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_pass2 str existe plus Parolă : 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_preferez_refuser str existe plus <b>Dacă preferaţi să refuzaţi cookies</b>, există o altă metodă de conectare (mai puţin sigură) la dispoziţia dumneavoastră : 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_recharger str existe plus re-încărcaţi această pagină 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_rester_identifie str existe plus Rămâneţi autentificat pentru câteva zile 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_retoursitepublic str existe plus înapoi la site-ul public 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_retour_public str existe plus Înapoi la site-ul public 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_retour_site str existe plus Înapoi la site-ul public 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_securise str existe plus Login securizat 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_sinscrire str existe plus înscrieţi-vă 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_test_navigateur str existe plus test de navigator/reconectare 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
login_verifiez_navigateur str existe plus (Verificaţi totuşi că navigatorul de web nu a memorat parola dumneavoastră...) 2013-09-23 16:21:00 Traduit Modifier
masquer_colonne str existe plus Mascaţi această coloană 2013-09-23 16:21:01 Traduit Modifier
masquer_trad str existe plus mascaţi traducerile 2013-09-23 16:21:01 Traduit Modifier
module_fichiers_langues str existe plus Fişiere de limbă 2013-09-23 16:21:01 Traduit Modifier
navigateur_pas_redirige str existe plus Dacă navigatorul dumneavoastră nu este redirijat în mod automatic, faceţi click aici pentru a continua. 2013-09-23 16:21:01 Traduit Modifier
numero str existe plus Număr 2013-09-23 16:21:02 Traduit Modifier
occurence str existe plus Ocurenţă 2013-09-23 16:21:02 Traduit Modifier
onglet_affacer_base str existe plus Ştergeţi baza 2013-09-23 16:21:02 Traduit Modifier
onglet_auteur str existe plus Autorul 2013-09-23 16:21:03 Traduit Modifier
onglet_contenu_site str existe plus Conţinutul site-ului 2013-09-23 16:21:03 Traduit Modifier
onglet_evolution_visite_mod str existe plus Evoluţie 2013-09-23 16:21:04 Traduit Modifier
onglet_fonctions_avances str existe plus Funcţii avansate 2013-09-23 16:21:04 Traduit Modifier
onglet_informations_personnelles str existe plus Informaţii personale 2013-09-23 16:21:04 Traduit Modifier
onglet_interactivite str existe plus Interactivitate 2013-09-23 16:21:05 Traduit Modifier
onglet_messagerie str existe plus Mesagerie 2013-09-23 16:21:05 Traduit Modifier
onglet_repartition_rubrique str existe plus Repartiţia pe rubrici 2013-09-23 16:21:05 Traduit Modifier
onglet_save_restaur_base str existe plus Salvaţi/restauraţi baza de date 2013-09-23 16:21:06 Traduit Modifier
onglet_vider_cache str existe plus Goliţi memoria tampon 2013-09-23 16:21:06 Traduit Modifier
pass_choix_pass str existe plus Vă rugăm să alegeţi noua dumneavoastră parolă : 2013-09-23 16:21:06 Traduit Modifier
pass_erreur str existe plus Eroare 2013-09-23 16:21:06 Traduit Modifier
pass_erreur_acces_refuse str existe plus <b>Eroare :</b> nu mai aveţi acces la acest site. 2013-09-23 16:21:06 Traduit Modifier
pass_erreur_code_inconnu str existe plus <b>Eroare :</b> acest cod nu corespunde nici unui vizitator având acces la site. 2013-09-23 16:21:06 Traduit Modifier
pass_erreur_non_enregistre str existe plus <b>Eroare :</b> adresa <tt>@email_oubli@</tt> nu este înregistrată pe acest site. 2013-09-23 16:21:07 Traduit Modifier
pass_erreur_non_valide str existe plus <b>Eroare :</b> acest email <tt>@email_oubli@</tt> nu este valabil ! 2013-09-23 16:21:07 Traduit Modifier
pass_erreur_probleme_technique str existe plus <b>Eroare :</b> din cauza unei probleme tehnice, email-ul nu a putut fi trimis. 2013-09-23 16:21:07 Traduit Modifier
pass_espace_prive_bla str existe plus Spaţiul privat al acestui site este deschis
vizitatorilor după înscriere. Odată înregistrat
veţi putea consulta articolele în curs de editare,
veţi putea propune articole şi veţi putea participa la toate forum-urile.
2013-09-23 16:21:07 Traduit Modifier
pass_forum_bla str existe plus Aţi cerut să interveniţi pe un forum
rezervat vizitatorilor înregistraţi.
2013-09-23 16:21:07 Traduit Modifier
pass_indiquez_cidessous str existe plus Vă rugăm să indicați adresa de email cu care v-aţi înregistrat în trecut.
Veţi primi un email care vă va indica paşii necesari recuperării accesului la site.
2013-09-23 16:21:08 Traduit Modifier
pass_mail_passcookie str existe plus (acesta este un mesaj automatic)
Pentru a regăsi accesul la site-ul
@nom_site_spip@ (@adresse_site@)

Vă rugăm să vizitaţi adresa următoare :

@sendcookie@

Veţi putea după aceea alege o nouă parolă şi veţi putea să vă reconectaţi la site.

2013-09-23 16:21:08 Traduit Modifier
pass_mot_oublie str existe plus Parolă uitată 2013-09-23 16:21:08 Traduit Modifier
pass_nouveau_enregistre str existe plus Noua dumneavoastră parolă a fost înregistrată. 2013-09-23 16:21:09 Traduit Modifier
pass_nouveau_pass str existe plus Parolă nouă 2013-09-23 16:21:09 Traduit Modifier
pass_ok str existe plus OK 2011-12-07 19:12:32 Traduit Modifier
pass_oubli_mot str existe plus Parolă uitată 2013-09-23 16:21:09 Traduit Modifier
pass_quitter_fenetre str existe plus Părăsiţi această fereastră 2013-09-23 16:21:09 Traduit Modifier
pass_rappel_login str existe plus Atenţie : identificatorul dumneavoastră (login) este « @login@ ». 2013-09-23 16:21:09 Traduit Modifier
pass_retour_public str existe plus Întoarceţi-vă la site-ul public 2013-09-23 16:21:11 Traduit Modifier
pass_rien_a_faire_ici str existe plus Nimic de făcut aici. 2013-09-23 16:21:11 Traduit Modifier
pass_vousinscrire str existe plus Înscrieţi-vă pe acest site 2013-09-23 16:21:11 Traduit Modifier
precedent str existe plus precedent 2013-09-23 16:21:11 Traduit Modifier
previsualisation str existe plus pre-vizualizare 2013-09-23 16:21:11 Traduit Modifier
previsualiser str existe plus Pre-vizualizare 2013-09-23 16:21:12 Traduit Modifier
retour str existe plus Retur 2013-09-23 16:21:12 Traduit Modifier
spip_conforme_dtd str existe plus SPIP consideră acest document ca fiind conform cu DOCTYPE-ul său: 2013-09-23 16:21:12 Traduit Modifier
squelette str existe plus schelet 2013-09-23 16:21:12 Traduit Modifier
squelette_inclus_ligne str existe plus schelet inclus, linia 2013-09-23 16:21:13 Traduit Modifier
squelette_ligne str existe plus schelet, linia 2013-09-23 16:21:13 Traduit Modifier
stats_visites_et_popularite str existe plus @visites@ vizite ; popularitate : @popularite@ 2013-09-23 16:21:13 Traduit Modifier
suivant str existe plus următorul 2013-09-23 16:21:13 Traduit Modifier
taille_ko str existe plus @taille@ ko 2011-03-23 23:26:43 Traduit Modifier
taille_mo str existe plus @taille@ MB 2013-09-23 16:21:14 Traduit Modifier
taille_octets str existe plus @taille@ octeţi 2013-09-23 16:21:14 Traduit Modifier
texte_actualite_site_1 str existe plus Când veţi fi familiarizat cu interfaţa, puteţi face click pe « 2013-09-23 16:21:14 Traduit Modifier
texte_actualite_site_2 str existe plus interfaţa completă 2013-09-23 16:21:15 Traduit Modifier
texte_actualite_site_3 str existe plus » pentru a vă deschide mai multe posibilităţi. 2013-09-23 16:21:15 Traduit Modifier
texte_creation_automatique_vignette str existe plus Crearea automatică de viniete de pre-vizualizare este activată pe acest site. Dacă veţi instala imagini cu ajutorul acestui formular în formatele @gd_formats@, ele vor fi acompaniate de o vinietă de o talie maximală de @taille_preview@ pixeli. 2013-09-23 16:21:16 Traduit Modifier
texte_documents_associes str existe plus Documentele următoare sunt asociate articolului,
dar nu au fost inserate în mod direct. În funcţie de punerea în pagină a site-ului public,
acestea ar putea apărea ca documente ataşate.
2013-09-23 16:21:16 Traduit Modifier
texte_erreur_mise_niveau_base str existe plus Eroare la nivelul bazei de date în timpul actualizării.
Imaginea <b>@fichier@</b> nu a trecut (articolul @id_article@).
Notaţi această referinţă, re-încercaţi o actualizare şi verificaţi dacă imaginile apar
în articole.
2013-09-23 16:21:16 Traduit Modifier
texte_erreur_visiteur str existe plus Aţi încercat să accesaţi secţiunea protejată cu un nume de utilizator fără drepturi. 2013-09-23 16:21:17 Traduit Modifier
texte_inc_auth_1 str existe plus V-aţi identificat cu
login <b>@auth_login@</b>, dar acesta nu (mai) există în baza de date.
Încercaţi să
2013-09-23 16:21:17 Traduit Modifier
texte_inc_auth_2 str existe plus vă reconectaţi 2013-09-23 16:21:17 Traduit Modifier
texte_inc_auth_3 str existe plus , după ce, eventual, aţi părăsit şi redemarat navigatorul de web. 2013-09-23 16:21:18 Traduit Modifier
texte_inc_config str existe plus Modificările efectuate în aceste pagini au influenţă directă asupra funcţionării site-ului. Vă recomandăm să nu interveniţi atât timp cât nu sunteţi familiarizat cu funcţionarea sistemului SPIP. <br /><br /><b>În
general, este recomandat să lăsaţi aceste pagini în sarcina webmaster-ului principal al acestui site.</b>
2013-09-23 16:21:18 Traduit Modifier
texte_inc_meta_1 str existe plus Sistemul a întâlnit o eroare la scrierea fişierului <code>@fichier@</code>. Vă rugam ca, în calitate de administrator al acestui site, 2013-09-23 16:21:18 Traduit Modifier
texte_inc_meta_2 str existe plus să verificaţi drepturile de scriere 2013-09-23 16:21:18 Traduit Modifier
texte_inc_meta_3 str existe plus în directorul <code>@repertoire@</code>. 2013-09-23 16:21:19 Traduit Modifier
texte_statut_en_cours_redaction str existe plus în curs de redactare 2013-09-23 16:21:19 Traduit Modifier
texte_statut_poubelle str existe plus la coşul de gunoi 2013-09-23 16:21:19 Traduit Modifier
texte_statut_propose_evaluation str existe plus propus pentru evaluare 2013-09-23 16:21:20 Traduit Modifier
texte_statut_publie str existe plus publicat în direct 2013-09-23 16:21:20 Traduit Modifier
texte_statut_refuse str existe plus refuzat 2013-09-23 16:21:20 Traduit Modifier
titre_ajouter_mot_cle str existe plus ADĂUGAŢI UN CUVÂNT-CHEIE : 2013-09-23 16:21:21 Traduit Modifier
titre_cadre_raccourcis str existe plus SCURTĂTURI : 2013-09-23 16:21:21 Traduit Modifier
titre_changer_couleur_interface str existe plus Schimbă culoarea interfeţei 2013-09-23 16:21:21 Traduit Modifier
titre_image_administrateur str existe plus Administrator 2013-09-23 16:21:21 Traduit Modifier
titre_image_admin_article str existe plus Puteţi administra acest articol 2013-09-23 16:21:21 Traduit Modifier
titre_image_aide str existe plus Ajutor despre acest element 2013-09-23 16:21:21 Traduit Modifier
titre_image_auteur_supprime str existe plus Autor suprimat 2013-09-23 16:21:21 Traduit Modifier
titre_image_redacteur str existe plus Redactor fără acces 2013-09-23 16:21:22 Traduit Modifier
titre_image_redacteur_02 str existe plus Redactor 2013-09-23 16:21:22 Traduit Modifier
titre_image_visiteur str existe plus Vizitator 2013-09-23 16:21:22 Traduit Modifier
titre_joindre_document str existe plus ATAŞAŢI DOCUMENT 2013-09-23 16:21:22 Traduit Modifier
titre_mots_cles str existe plus CUVINTE-CHEIE 2013-09-23 16:21:22 Traduit Modifier
titre_probleme_technique str existe plus Atenţie : o problemă tehnică (server SQL) împiedică accesul la această parte a site-ului. Vă mulţumim pentru înţelegere. 2013-09-23 16:21:22 Traduit Modifier
titre_publier_document str existe plus PUBLICĂ UN DOCUMENT ÎN ACEASTĂ RUBRICĂ 2013-09-23 16:21:23 Traduit Modifier
titre_signatures_attente str existe plus Semnături în aşteptarea validării 2013-09-23 16:21:23 Traduit Modifier
titre_signatures_confirmees str existe plus Semnături confirmate 2013-09-23 16:21:23 Traduit Modifier
titre_statistiques str existe plus Statisticile site-ului 2013-09-23 16:21:23 Traduit Modifier
titre_titre_document str existe plus Titlul documentului: 2013-09-23 16:21:23 Traduit Modifier
todo str existe plus de făcut 2013-09-23 16:21:24 Traduit Modifier
trad_reference str existe plus (referinţa traducerilor) 2013-09-23 16:21:24 Traduit Modifier
zbug_balise_b_aval str existe plus  : element B înainte 2013-09-23 16:21:24 Traduit Modifier
zbug_balise_inexistante str existe plus Baliza @balise@ nu este bine declarată pentru @from@ 2013-09-23 16:21:24 Traduit Modifier
zbug_balise_sans_argument str existe plus Argument lipsă în baliza @balise@ 2013-09-23 16:21:24 Traduit Modifier
zbug_boucle str existe plus buclă 2013-09-23 16:21:25 Traduit Modifier
zbug_boucle_recursive_undef str existe plus Buclă recursivă nedefinită: @nom@ 2013-09-23 16:21:25 Traduit Modifier
zbug_calcul str existe plus calcul 2008-06-23 13:49:16 Traduit Modifier
zbug_champ_hors_boucle str existe plus Câmp @champ@ în afara buclei 2013-09-23 16:21:25 Traduit Modifier
zbug_champ_hors_motif str existe plus Câmp @champ@ în afara contextului buclei @motif@ 2013-09-23 16:21:25 Traduit Modifier
zbug_code str existe plus cod 2013-09-23 16:21:25 Traduit Modifier
zbug_critere_inconnu str existe plus Criteriu necunoscut @critere@ 2013-09-23 16:21:26 Traduit Modifier
zbug_distant_interdit str existe plus Extern interzis 2013-09-23 16:21:26 Traduit Modifier
zbug_doublon_table_sans_cle_primaire str existe plus Dubluri într-o tabelă fără cheie primară atomică 2013-09-23 16:21:26 Traduit Modifier
zbug_doublon_table_sans_index str existe plus Dubluri într-o tabelă fără index 2013-09-23 16:21:26 Traduit Modifier
zbug_erreur_boucle_double str existe plus Bucla @id@: definiţie dublă 2013-09-23 16:21:27 Traduit Modifier
zbug_erreur_boucle_fermant str existe plus Bucla @id@: tag-ul de închidere lipseşte 2013-09-23 16:21:27 Traduit Modifier
zbug_erreur_boucle_syntaxe str existe plus Sintaxă incorectă pentru bucla @id@ 2013-09-23 16:21:28 Traduit Modifier
zbug_erreur_compilation str existe plus Eroare de compilare 2013-09-23 16:21:28 Traduit Modifier
zbug_erreur_execution_page str existe plus Eroare de execuţie 2013-09-23 16:21:28 Traduit Modifier
zbug_erreur_filtre str existe plus Filtru @filtre@ nedefinit 2013-09-23 16:21:28 Traduit Modifier
zbug_erreur_meme_parent str existe plus Criteriul {meme_parent} nu se aplică decât buclelor (FORUMS) sau (RUBRIQUES) 2013-09-23 16:21:28 Traduit Modifier
zbug_erreur_squelette str existe plus Eroare/Erori în schelet 2013-09-23 16:21:29 Traduit Modifier
zbug_hors_compilation str existe plus Fără compilare 2013-09-23 16:21:29 Traduit Modifier
zbug_info_erreur_squelette str existe plus Eroare pe site 2013-09-23 16:21:29 Traduit Modifier
zbug_inversion_ordre_inexistant str existe plus Inversie de ordin necunoscut 2013-09-23 16:21:29 Traduit Modifier
zbug_pagination_sans_critere str existe plus Baliza #PAGINATION făr criteriu {pagination} sau folosit într-o buclă recursivă 2013-09-23 16:21:29 Traduit Modifier
zbug_parametres_inclus_incorrects str existe plus Parametru de includere incorect: @param@ 2013-09-23 16:21:29 Traduit Modifier
zbug_profile str existe plus Timp de calcul : @time@ 2013-09-23 16:21:30 Traduit Modifier
zbug_resultat str existe plus rezultat 2013-09-23 16:21:30 Traduit Modifier
zbug_serveur_indefini str existe plus Server SQL nedefinit 2013-09-23 16:21:30 Traduit Modifier
zbug_statistiques str existe plus Statisticile cererilor SQL clasate după durată 2013-09-23 16:21:30 Traduit Modifier
zbug_table_inconnue str existe plus Tabela SQL « @table@ » necunoscută 2013-09-23 16:21:30 Traduit Modifier
zxml_connus_attributs str existe plus atribute cunoscute 2013-09-23 16:21:30 Traduit Modifier
zxml_de str existe plus de 2008-04-01 00:37:06 Traduit Modifier
zxml_inconnu_attribut str existe plus atribut necunoscut 2013-09-23 16:21:30 Traduit Modifier
zxml_inconnu_balise str existe plus baliză (tag) necunoscută 2013-09-23 16:21:31 Traduit Modifier
zxml_inconnu_entite str existe plus entitate necunoscută 2013-09-23 16:21:31 Traduit Modifier
zxml_inconnu_id str existe plus ID necunoscut 2013-09-23 16:21:31 Traduit Modifier
zxml_mais_de str existe plus dar de 2013-09-23 16:21:31 Traduit Modifier
zxml_nonvide_balise str existe plus baliză (tag) ne-vidă 2013-09-23 16:21:32 Traduit Modifier
zxml_non_conforme str existe plus nu este conform cu motivul 2013-09-23 16:21:31 Traduit Modifier
zxml_non_fils str existe plus nu este un fiu al 2013-09-23 16:21:32 Traduit Modifier
zxml_obligatoire_attribut str existe plus atribut obligatoriu dar absent din 2013-09-23 16:21:32 Traduit Modifier
zxml_succession_fils_incorrecte str existe plus succesiune incorectă de fii 2013-09-23 16:21:32 Traduit Modifier
zxml_survoler str existe plus planaţi pentru a vedea corect 2013-09-23 16:21:32 Traduit Modifier
zxml_valeur_attribut str existe plus valoarea atributului 2013-09-23 16:21:32 Traduit Modifier
zxml_vide_balise str existe plus baliză (tag) vidă 2013-09-23 16:21:32 Traduit Modifier
zxml_vu str existe plus văzut înainte 2013-09-23 16:21:32 Traduit Modifier
SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Habillage visuel © styleshout sous Licence Creative Commons Attribution 2.5 License